אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 9/23/2020 7:31:00 PM 23.42 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-202009231931 1
לחץ להורדה 9/23/2020 7:31:00 PM 25.57 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-202009231931 2
לחץ להורדה 9/23/2020 7:31:00 PM 21.06 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-202009231931 3
לחץ להורדה 9/23/2020 7:31:00 PM 25.01 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-202009231931 4
לחץ להורדה 9/23/2020 7:31:00 PM 24.19 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-202009231931 5
לחץ להורדה 9/23/2020 7:31:00 PM 18.43 KB GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-202009231931 6
לחץ להורדה 9/23/2020 7:31:00 PM 22.41 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-202009231931 7
לחץ להורדה 9/23/2020 7:31:00 PM 18.64 KB GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-202009231931 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 9/23/2020 7:31:00 PM 19.4 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-202009231931 10
לחץ להורדה 9/23/2020 7:31:00 PM 703 B GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-202009231931 11
לחץ להורדה 9/23/2020 7:31:00 PM 33.13 KB GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-202009231931 12
לחץ להורדה 9/23/2020 7:31:00 PM 1.05 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-202009231931 13
לחץ להורדה 9/23/2020 7:31:00 PM 27.47 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-202009231931 14
לחץ להורדה 9/23/2020 7:31:00 PM 19.59 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-202009231931 15
לחץ להורדה 9/23/2020 7:31:00 PM 22.33 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-202009231931 16
לחץ להורדה 9/23/2020 7:31:00 PM 19.59 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-202009231931 17
לחץ להורדה 9/23/2020 7:31:00 PM 664 B GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-202009231931 18
לחץ להורדה 9/23/2020 7:31:00 PM 22.9 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-202009231931 19
לחץ להורדה 9/23/2020 7:31:00 PM 21.83 KB GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-202009231931 20