אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 12/16/2018 1:30:00 AM 11.6 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-201812160130 1
לחץ להורדה 12/17/2018 1:30:00 AM 11.96 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-201812170130 2
לחץ להורדה 12/18/2018 6:30:00 PM 3.32 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-201812181830 3
לחץ להורדה 12/18/2018 7:31:00 PM 3.32 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-201812181931 4
לחץ להורדה 12/18/2018 8:30:00 PM 3.32 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-201812182030 5
לחץ להורדה 12/18/2018 9:31:00 PM 3.32 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-201812182131 6
לחץ להורדה 12/18/2018 11:31:00 PM 3.32 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-201812182331 7
לחץ להורדה 12/19/2018 12:31:00 AM 21.18 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-201812190031 8
לחץ להורדה 12/16/2018 1:30:00 AM 15.07 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201812160130 9
לחץ להורדה 12/17/2018 1:30:00 AM 15.21 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201812170130 10
לחץ להורדה 12/18/2018 6:30:00 PM 3.52 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201812181830 11
לחץ להורדה 12/18/2018 7:31:00 PM 3.52 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201812181931 12
לחץ להורדה 12/18/2018 8:30:00 PM 3.52 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201812182030 13
לחץ להורדה 12/18/2018 9:31:00 PM 3.52 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201812182131 14
לחץ להורדה 12/18/2018 11:31:00 PM 3.52 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201812182331 15
לחץ להורדה 12/19/2018 12:31:00 AM 28.22 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201812190031 16
לחץ להורדה 12/19/2018 12:31:00 AM 19.86 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-201812190031 17
לחץ להורדה 12/16/2018 1:30:00 AM 10.93 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-201812160130 18
לחץ להורדה 12/17/2018 1:30:00 AM 16.62 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-201812170130 19
לחץ להורדה 12/18/2018 12:31:00 AM 28.37 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-201812180031 20