אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 21.09 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-202012020130 1
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 28.7 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-202012020130 2
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 23.38 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-202012020130 3
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 30.96 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-202012020130 4
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 23.13 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-202012020130 5
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 25.79 KB GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-202012020130 6
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 22.61 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-202012020130 7
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 19.72 KB GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-202012020130 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 21.37 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-202012020130 10
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 15.94 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-202012020130 11
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 27 KB GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-202012020130 12
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 14.89 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-202012020130 13
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 28.21 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-202012020130 14
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 22.43 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-202012020130 15
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 23.28 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-202012020130 16
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 24.46 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-202012020130 17
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 16.97 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-202012020130 18
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 25.55 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-202012020130 19
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 23.83 KB GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-202012020130 20