אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 5/22/2019 2:30:00 AM 18.35 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-201905220230 1
לחץ להורדה 5/22/2019 10:31:00 AM 1.73 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201905221031 2
לחץ להורדה 5/22/2019 2:30:00 AM 19.14 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-201905220230 3
לחץ להורדה 5/22/2019 10:31:00 AM 500 B GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-201905221031 4
לחץ להורדה 5/22/2019 10:31:00 AM 521 B GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-201905221031 5
לחץ להורדה 5/22/2019 10:31:00 AM 525 B GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-201905221031 6
לחץ להורדה 5/22/2019 2:30:00 AM 20.13 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-201905220230 7
לחץ להורדה 5/22/2019 2:30:00 AM 16.77 KB GZ price 9 - שלי נתניה-ויצמן Price7290027600007-009-201905220230 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 5/22/2019 2:30:00 AM 19.55 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-201905220230 10
לחץ להורדה 5/22/2019 10:31:00 AM 504 B GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-201905221031 11
לחץ להורדה 5/22/2019 10:31:00 AM 785 B GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-201905221031 12
לחץ להורדה 5/22/2019 10:31:00 AM 504 B GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-201905221031 13
לחץ להורדה 5/22/2019 10:31:00 AM 499 B GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-201905221031 14
לחץ להורדה 5/22/2019 10:31:00 AM 606 B GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-201905221031 15
לחץ להורדה 5/22/2019 2:30:00 AM 21 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-201905220230 16
לחץ להורדה 5/22/2019 2:30:00 AM 20.86 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201905220230 17
לחץ להורדה 5/22/2019 10:31:00 AM 598 B GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-201905221031 18
לחץ להורדה 5/22/2019 10:31:00 AM 825 B GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-201905221031 19
לחץ להורדה 5/22/2019 2:30:00 AM 21.63 KB GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-201905220230 20