אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 2/20/2020 4:31:00 PM 1.69 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-202002201631 1
לחץ להורדה 2/20/2020 4:31:00 PM 1.19 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-202002201631 2
לחץ להורדה 2/20/2020 4:31:00 PM 1.08 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-202002201631 3
לחץ להורדה 2/20/2020 4:31:00 PM 1.55 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-202002201631 4
לחץ להורדה 2/20/2020 4:31:00 PM 1.45 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-202002201631 5
לחץ להורדה 2/20/2020 4:31:00 PM 1.24 KB GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-202002201631 6
לחץ להורדה 2/20/2020 4:31:00 PM 1.45 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-202002201631 7
לחץ להורדה 2/20/2020 4:31:00 PM 1.02 KB GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-202002201631 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 2/20/2020 4:31:00 PM 1.54 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-202002201631 10
לחץ להורדה 2/20/2020 4:31:00 PM 766 B GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-202002201631 11
לחץ להורדה 2/20/2020 4:31:00 PM 4.27 KB GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-202002201631 12
לחץ להורדה 2/20/2020 4:31:00 PM 994 B GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-202002201631 13
לחץ להורדה 2/20/2020 4:31:00 PM 1.25 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-202002201631 14
לחץ להורדה 2/20/2020 4:31:00 PM 3.45 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-202002201631 15
לחץ להורדה 2/20/2020 4:31:00 PM 1.21 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-202002201631 16
לחץ להורדה 2/20/2020 4:31:00 PM 1.34 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-202002201631 17
לחץ להורדה 2/20/2020 4:31:00 PM 1.05 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-202002201631 18
לחץ להורדה 2/20/2020 4:31:00 PM 1.75 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-202002201631 19
לחץ להורדה 2/20/2020 4:31:00 PM 1.57 KB GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-202002201631 20