אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 1/21/2021 12:30:00 AM 1.42 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-202101210030 1
לחץ להורדה 1/21/2021 12:30:00 AM 844 B GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-202101210030 2
לחץ להורדה 1/21/2021 12:30:00 AM 995 B GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-202101210030 3
לחץ להורדה 1/21/2021 12:30:00 AM 1.12 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-202101210030 4
לחץ להורדה 1/21/2021 12:30:00 AM 854 B GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-202101210030 5
לחץ להורדה 1/21/2021 12:30:00 AM 731 B GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-202101210030 6
לחץ להורדה 1/21/2021 12:30:00 AM 974 B GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-202101210030 7
לחץ להורדה 1/21/2021 12:30:00 AM 857 B GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-202101210030 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 1/21/2021 12:30:00 AM 807 B GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-202101210030 10
לחץ להורדה 1/21/2021 12:30:00 AM 721 B GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-202101210030 11
לחץ להורדה 1/21/2021 12:30:00 AM 1.9 KB GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-202101210030 12
לחץ להורדה 1/21/2021 12:30:00 AM 1 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-202101210030 13
לחץ להורדה 1/21/2021 12:30:00 AM 842 B GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-202101210030 14
לחץ להורדה 1/21/2021 12:30:00 AM 1.62 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-202101210030 15
לחץ להורדה 1/21/2021 12:30:00 AM 908 B GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-202101210030 16
לחץ להורדה 1/21/2021 12:30:00 AM 989 B GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-202101210030 17
לחץ להורדה 1/21/2021 12:30:00 AM 662 B GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-202101210030 18
לחץ להורדה 1/21/2021 12:30:00 AM 951 B GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-202101210030 19
לחץ להורדה 1/21/2021 12:30:00 AM 1015 B GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-202101210030 20