אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 7/23/2021 9:31:00 PM 533 B GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-202107232131 1
לחץ להורדה 7/23/2021 2:30:00 AM 4.11 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-202107230230 2
לחץ להורדה 7/23/2021 2:30:00 AM 1.41 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-202107230230 3
לחץ להורדה 7/23/2021 2:30:00 AM 3.35 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-202107230230 4
לחץ להורדה 7/23/2021 2:30:00 AM 3.39 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-202107230230 5
לחץ להורדה 7/23/2021 9:31:00 PM 646 B GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-202107232131 6
לחץ להורדה 7/23/2021 9:31:00 PM 646 B GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-202107232131 7
לחץ להורדה 7/23/2021 9:31:00 PM 498 B GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-202107232131 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 7/23/2021 9:31:00 PM 505 B GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-202107232131 10
לחץ להורדה 7/23/2021 2:30:00 AM 553 B GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-202107230230 11
לחץ להורדה 7/23/2021 9:31:00 PM 828 B GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-202107232131 12
לחץ להורדה 7/23/2021 2:30:00 AM 851 B GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-202107230230 13
לחץ להורדה 7/23/2021 2:30:00 AM 1.18 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-202107230230 14
לחץ להורדה 7/23/2021 2:30:00 AM 660 B GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-202107230230 15
לחץ להורדה 7/23/2021 2:30:00 AM 3.18 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-202107230230 16
לחץ להורדה 7/23/2021 2:30:00 AM 4.22 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-202107230230 17
לחץ להורדה 7/23/2021 2:30:00 AM 849 B GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-202107230230 18
לחץ להורדה 7/23/2021 2:30:00 AM 3.26 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-202107230230 19
לחץ להורדה 7/23/2021 2:30:00 AM 3.21 KB GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-202107230230 20