אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 11.15 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-201908180131 1
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 16.47 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201908180131 2
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 18.11 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-201908180131 3
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 13.97 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-201908180131 4
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 15.94 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-201908180131 5
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 15.15 KB GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-201908180131 6
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 11.82 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-201908180131 7
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 10.36 KB GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-201908180131 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 10.69 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-201908180131 10
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 4.94 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-201908180131 11
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 24.59 KB GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-201908180131 12
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 6.46 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-201908180131 13
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 17.8 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-201908180131 14
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 14.51 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-201908180131 15
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 12.61 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-201908180131 16
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 15.46 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201908180131 17
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 7.62 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-201908180131 18
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 13.78 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-201908180131 19
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 16.84 KB GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-201908180131 20