אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 4.28 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-202208120200 1
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 4.04 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-202208120200 2
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 4.36 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-202208120200 3
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 3.77 KB GZ price 4 - שלי חיפה-כרמל Price7290027600007-004-202208120200 4
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 4.81 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-202208120200 5
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 3.8 KB GZ price Price7290027600007-006-202208120200 6
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 5.89 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-202208120200 7
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 3.77 KB GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-202208120200 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 5.69 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-202208120200 10
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 2.38 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-202208120200 11
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 5.25 KB GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-202208120200 12
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 1.42 KB GZ price 14 - דיל ברנע אשקלון Price7290027600007-014-202208120200 13
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 2.21 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-202208120200 14
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 4.8 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-202208120200 15
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 5.31 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-202208120200 16
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 4.12 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-202208120200 17
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 4.51 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-202208120200 18
לחץ להורדה 8/12/2022 6:00:00 AM 546 B GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-202208120600 19
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 5.14 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-202208120200 20