אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 11/16/2018 12:31:00 AM 18.83 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-201811160031 1
לחץ להורדה 11/16/2018 12:31:00 AM 27.85 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201811160031 2
לחץ להורדה 11/16/2018 12:31:00 AM 18.43 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-201811160031 3
לחץ להורדה 11/16/2018 12:31:00 AM 27.52 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-201811160031 4
לחץ להורדה 11/16/2018 12:31:00 AM 20.23 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-201811160031 5
לחץ להורדה 11/16/2018 12:31:00 AM 20.91 KB GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-201811160031 6
לחץ להורדה 11/16/2018 12:31:00 AM 19.23 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-201811160031 7
לחץ להורדה 11/16/2018 12:31:00 AM 16.06 KB GZ price 9 - שלי נתניה-ויצמן Price7290027600007-009-201811160031 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 11/16/2018 12:31:00 AM 18.06 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-201811160031 10
לחץ להורדה 11/16/2018 12:31:00 AM 11.47 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-201811160031 11
לחץ להורדה 11/16/2018 12:31:00 AM 36.59 KB GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-201811160031 12
לחץ להורדה 11/16/2018 12:31:00 AM 13.04 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-201811160031 13
לחץ להורדה 11/16/2018 12:31:00 AM 25.49 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-201811160031 14
לחץ להורדה 11/16/2018 12:31:00 AM 22 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-201811160031 15
לחץ להורדה 11/16/2018 12:31:00 AM 21.96 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-201811160031 16
לחץ להורדה 11/16/2018 12:31:00 AM 20.28 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201811160031 17
לחץ להורדה 11/16/2018 12:31:00 AM 19.58 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-201811160031 18
לחץ להורדה 11/16/2018 12:31:00 AM 23.36 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-201811160031 19
לחץ להורדה 11/16/2018 12:31:00 AM 21.57 KB GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-201811160031 20