אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 9/21/2017 2:31:00 AM 14.34 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-201709210231 1
לחץ להורדה 9/21/2017 2:31:00 AM 20.69 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201709210231 2
לחץ להורדה 9/21/2017 2:31:00 AM 16.95 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-201709210231 3
לחץ להורדה 9/21/2017 2:31:00 AM 18.79 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-201709210231 4
לחץ להורדה 9/21/2017 2:31:00 AM 13.97 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-201709210231 5
לחץ להורדה 9/21/2017 2:31:00 AM 16.79 KB GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-201709210231 6
לחץ להורדה 9/21/2017 2:31:00 AM 13.27 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-201709210231 7
לחץ להורדה 9/21/2017 2:31:00 AM 12.08 KB GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-201709210231 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 9/21/2017 2:31:00 AM 12.34 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-201709210231 10
לחץ להורדה 9/21/2017 2:31:00 AM 7.1 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-201709210231 11
לחץ להורדה 9/21/2017 2:31:00 AM 19.16 KB GZ price 13 - דילבית שמש- העליה Price7290027600007-013-201709210231 12
לחץ להורדה 9/21/2017 2:31:00 AM 7.58 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-201709210231 13
לחץ להורדה 9/21/2017 2:31:00 AM 18.65 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-201709210231 14
לחץ להורדה 9/21/2017 2:31:00 AM 16.4 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-201709210231 15
לחץ להורדה 9/21/2017 2:31:00 AM 16.26 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-201709210231 16
לחץ להורדה 9/21/2017 2:31:00 AM 14.69 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201709210231 17
לחץ להורדה 9/21/2017 2:31:00 AM 7.91 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-201709210231 18
לחץ להורדה 9/21/2017 2:31:00 AM 17.8 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-201709210231 19
לחץ להורדה 9/21/2017 2:31:00 AM 15.46 KB GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-201709210231 20