אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 33.18 KB GZ promofull 608 - יש חסד ירושלים-קרית שאול PromoFull7290027600007-608-201801160330 1261
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 32.39 KB GZ promofull 609 - יש חסד אלעד-ניסים גאון PromoFull7290027600007-609-201801160330 1262
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 32.37 KB GZ promofull 610 - יש חסד ירושלים- רמת שלמה PromoFull7290027600007-610-201801160330 1263
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 32.58 KB GZ promofull 611 - יש חסד בניברק- השומר PromoFull7290027600007-611-201801160330 1264
לחץ להורדה 1/6/2018 3:41:00 AM 632 B GZ promofull PromoFull7290027600007-867-201801060341 1265
לחץ להורדה 1/16/2018 2:01:00 AM 9.24 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-201801160201 1266