אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 9/22/2018 2:31:00 AM 25.38 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-201809220231 1181
לחץ להורדה 9/22/2018 3:31:00 AM 269.3 KB GZ pricefull 5 - שלי ירושלים- יובל PriceFull7290027600007-005-201809220331 1182
לחץ להורדה 9/22/2018 2:31:00 AM 774 B GZ promo 5 - שלי ירושלים- יובל Promo7290027600007-005-201809220231 1183
לחץ להורדה 9/22/2018 3:31:00 AM 146.16 KB GZ promofull 5 - שלי ירושלים- יובל PromoFull7290027600007-005-201809220331 1184
לחץ להורדה 9/22/2018 2:31:00 AM 22.98 KB GZ price 50 - שלי מבשרת ציון Price7290027600007-050-201809220231 1185
לחץ להורדה 9/22/2018 3:31:00 AM 215.69 KB GZ pricefull 50 - שלי מבשרת ציון PriceFull7290027600007-050-201809220331 1186
לחץ להורדה 9/22/2018 2:31:00 AM 775 B GZ promo 50 - שלי מבשרת ציון Promo7290027600007-050-201809220231 1187
לחץ להורדה 9/22/2018 3:31:00 AM 145.86 KB GZ promofull 50 - שלי מבשרת ציון PromoFull7290027600007-050-201809220331 1188
לחץ להורדה 9/22/2018 2:31:00 AM 26.19 KB GZ price 55 - דיל כ"ס- צומת Price7290027600007-055-201809220231 1189
לחץ להורדה 9/22/2018 3:31:00 AM 269.48 KB GZ pricefull 55 - דיל כ"ס- צומת PriceFull7290027600007-055-201809220331 1190
לחץ להורדה 9/22/2018 2:31:00 AM 1.03 KB GZ promo 55 - דיל כ"ס- צומת Promo7290027600007-055-201809220231 1191
לחץ להורדה 9/22/2018 3:31:00 AM 160.92 KB GZ promofull 55 - דיל כ"ס- צומת PromoFull7290027600007-055-201809220331 1192
לחץ להורדה 9/22/2018 2:31:00 AM 20.25 KB GZ price 57 - שלי רמת השרון- אוסישקין Price7290027600007-057-201809220231 1193
לחץ להורדה 9/22/2018 3:31:00 AM 244.93 KB GZ pricefull 57 - שלי רמת השרון- אוסישקין PriceFull7290027600007-057-201809220331 1194
לחץ להורדה 9/22/2018 2:31:00 AM 1.03 KB GZ promo 57 - שלי רמת השרון- אוסישקין Promo7290027600007-057-201809220231 1195
לחץ להורדה 9/22/2018 3:31:00 AM 145.86 KB GZ promofull 57 - שלי רמת השרון- אוסישקין PromoFull7290027600007-057-201809220331 1196
לחץ להורדה 9/22/2018 2:31:00 AM 21.51 KB GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-201809220231 1197
לחץ להורדה 9/22/2018 3:31:00 AM 220.89 KB GZ pricefull 6 - שלי חולון- קוגל PriceFull7290027600007-006-201809220331 1198
לחץ להורדה 9/22/2018 2:31:00 AM 2.82 KB GZ promo 6 - שלי חולון- קוגל Promo7290027600007-006-201809220231 1199
לחץ להורדה 9/22/2018 3:31:00 AM 145.58 KB GZ promofull 6 - שלי חולון- קוגל PromoFull7290027600007-006-201809220331 1200