אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 89.54 KB GZ promofull 67 - שלי גבעת שמואל-בן גוריון PromoFull7290027600007-067-201801160330 1181
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 4.35 KB GZ price 69 - שלי ת"א- רמת אביב ב Price7290027600007-069-201801160830 1182
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 305.87 KB GZ pricefull 69 - שלי ת"א- רמת אביב ב PriceFull7290027600007-069-201801160330 1183
לחץ להורדה 1/16/2018 2:30:00 AM 5.27 KB GZ promo 69 - שלי ת"א- רמת אביב ב Promo7290027600007-069-201801160230 1184
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 91.43 KB GZ promofull 69 - שלי ת"א- רמת אביב ב PromoFull7290027600007-069-201801160330 1185
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 4.8 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-201801160830 1186
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 262.3 KB GZ pricefull 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב PriceFull7290027600007-007-201801160330 1187
לחץ להורדה 1/16/2018 2:30:00 AM 5.2 KB GZ promo 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Promo7290027600007-007-201801160230 1188
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 88.16 KB GZ promofull 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב PromoFull7290027600007-007-201801160330 1189
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 2.08 KB GZ price 70 - שלי רמת גן-מרום נווה Price7290027600007-070-201801160830 1190
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 305.83 KB GZ pricefull 70 - שלי רמת גן-מרום נווה PriceFull7290027600007-070-201801160330 1191
לחץ להורדה 1/16/2018 2:30:00 AM 5.41 KB GZ promo 70 - שלי רמת גן-מרום נווה Promo7290027600007-070-201801160230 1192
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 91.93 KB GZ promofull 70 - שלי רמת גן-מרום נווה PromoFull7290027600007-070-201801160330 1193
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 6.02 KB GZ price 71 - דיל אקסטרה תל חנן נשר Price7290027600007-071-201801160830 1194
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 419.73 KB GZ pricefull 71 - דיל אקסטרה תל חנן נשר PriceFull7290027600007-071-201801160330 1195
לחץ להורדה 1/16/2018 2:30:00 AM 10.62 KB GZ promo 71 - דיל אקסטרה תל חנן נשר Promo7290027600007-071-201801160230 1196
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 122.68 KB GZ promofull 71 - דיל אקסטרה תל חנן נשר PromoFull7290027600007-071-201801160330 1197
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 4.25 KB GZ price 72 - שלי רעות Price7290027600007-072-201801160830 1198
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 263.3 KB GZ pricefull 72 - שלי רעות PriceFull7290027600007-072-201801160330 1199
לחץ להורדה 1/16/2018 2:30:00 AM 5.3 KB GZ promo 72 - שלי רעות Promo7290027600007-072-201801160230 1200