אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 3/19/2018 3:30:00 AM 147.77 KB GZ promofull 49 - דיל ב"ש- הר בוקר PromoFull7290027600007-049-201803190330 1221
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 12.27 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-201803190230 1222
לחץ להורדה 3/19/2018 3:30:00 AM 272.02 KB GZ pricefull 5 - שלי ירושלים- יובל PriceFull7290027600007-005-201803190330 1223
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 3.09 KB GZ promo 5 - שלי ירושלים- יובל Promo7290027600007-005-201803190230 1224
לחץ להורדה 3/19/2018 3:30:00 AM 110.3 KB GZ promofull 5 - שלי ירושלים- יובל PromoFull7290027600007-005-201803190330 1225
לחץ להורדה 3/19/2018 6:30:00 AM 533 B GZ price 50 - שלי מבשרת ציון Price7290027600007-050-201803190630 1226
לחץ להורדה 3/19/2018 3:30:00 AM 215.14 KB GZ pricefull 50 - שלי מבשרת ציון PriceFull7290027600007-050-201803190330 1227
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 3.04 KB GZ promo 50 - שלי מבשרת ציון Promo7290027600007-050-201803190230 1228
לחץ להורדה 3/19/2018 3:30:00 AM 108.42 KB GZ promofull 50 - שלי מבשרת ציון PromoFull7290027600007-050-201803190330 1229
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 9.81 KB GZ price 55 - דיל כ"ס- צומת Price7290027600007-055-201803190230 1230
לחץ להורדה 3/19/2018 3:30:00 AM 270.93 KB GZ pricefull 55 - דיל כ"ס- צומת PriceFull7290027600007-055-201803190330 1231
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 14.87 KB GZ promo 55 - דיל כ"ס- צומת Promo7290027600007-055-201803190230 1232
לחץ להורדה 3/19/2018 3:30:00 AM 144.96 KB GZ promofull 55 - דיל כ"ס- צומת PromoFull7290027600007-055-201803190330 1233
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 10.56 KB GZ price 57 - שלי רמת השרון- אוסישקין Price7290027600007-057-201803190230 1234
לחץ להורדה 3/19/2018 3:30:00 AM 242.95 KB GZ pricefull 57 - שלי רמת השרון- אוסישקין PriceFull7290027600007-057-201803190330 1235
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 3.1 KB GZ promo 57 - שלי רמת השרון- אוסישקין Promo7290027600007-057-201803190230 1236
לחץ להורדה 3/19/2018 3:30:00 AM 107.91 KB GZ promofull 57 - שלי רמת השרון- אוסישקין PromoFull7290027600007-057-201803190330 1237
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 9.89 KB GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-201803190230 1238
לחץ להורדה 3/19/2018 3:30:00 AM 219.4 KB GZ pricefull 6 - שלי חולון- קוגל PriceFull7290027600007-006-201803190330 1239
לחץ להורדה 3/19/2018 2:30:00 AM 3.1 KB GZ promo 6 - שלי חולון- קוגל Promo7290027600007-006-201803190230 1240