אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 123.64 KB GZ promofull 91 - דיל עמק חפר- אזור תעשיה PromoFull7290027600007-091-201801160330 1241
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 4.63 KB GZ price 92 - דיל אשדוד- שבט לוי Price7290027600007-092-201801160830 1242
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 257.49 KB GZ pricefull 92 - דיל אשדוד- שבט לוי PriceFull7290027600007-092-201801160330 1243
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 747 B GZ promo 92 - דיל אשדוד- שבט לוי Promo7290027600007-092-201801160830 1244
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 121.26 KB GZ promofull 92 - דיל אשדוד- שבט לוי PromoFull7290027600007-092-201801160330 1245
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 4.13 KB GZ price 93 - שלי יהוד- סביונים Price7290027600007-093-201801160830 1246
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 262.1 KB GZ pricefull 93 - שלי יהוד- סביונים PriceFull7290027600007-093-201801160330 1247
לחץ להורדה 1/16/2018 2:30:00 AM 5.29 KB GZ promo 93 - שלי יהוד- סביונים Promo7290027600007-093-201801160230 1248
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 88.4 KB GZ promofull 93 - שלי יהוד- סביונים PromoFull7290027600007-093-201801160330 1249
לחץ להורדה 1/16/2018 2:30:00 AM 21.18 KB GZ price 95 - דיל חדרה- קניון אורות Price7290027600007-095-201801160230 1250
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 290.93 KB GZ pricefull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PriceFull7290027600007-095-201801160330 1251
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 748 B GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-201801160830 1252
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 124.19 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-201801160330 1253
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 3.43 KB GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-201801160830 1254
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 224.38 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-201801160330 1255
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 748 B GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-201801160830 1256
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 123.98 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-201801160330 1257
לחץ להורדה 1/16/2018 2:30:00 AM 22.87 KB GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-201801160230 1258
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 331.9 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-201801160330 1259
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 748 B GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-201801160830 1260