אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 12/18/2018 3:41:00 AM 210.14 KB GZ pricefull 199 - דיל בת ים- בלפור PriceFull7290027600007-199-201812180341 1241
לחץ להורדה 12/19/2018 12:41:00 AM 18.89 KB GZ promo 199 - דיל בת ים- בלפור Promo7290027600007-199-201812190041 1242
לחץ להורדה 12/18/2018 3:41:00 AM 162.53 KB GZ promofull 199 - דיל בת ים- בלפור PromoFull7290027600007-199-201812180341 1243
לחץ להורדה 12/16/2018 1:30:00 AM 15.07 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201812160130 1244
לחץ להורדה 12/17/2018 1:30:00 AM 15.21 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201812170130 1245
לחץ להורדה 12/18/2018 6:30:00 PM 3.52 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201812181830 1246
לחץ להורדה 12/18/2018 7:31:00 PM 3.52 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201812181931 1247
לחץ להורדה 12/18/2018 8:30:00 PM 3.52 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201812182030 1248
לחץ להורדה 12/18/2018 9:31:00 PM 3.52 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201812182131 1249
לחץ להורדה 12/18/2018 11:31:00 PM 3.52 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201812182331 1250
לחץ להורדה 12/19/2018 12:31:00 AM 28.22 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-201812190031 1251
לחץ להורדה 12/18/2018 3:30:00 AM 280.69 KB GZ pricefull 2 - שלי ירושלים- אגרון PriceFull7290027600007-002-201812180330 1252
לחץ להורדה 12/18/2018 11:31:00 PM 19 KB GZ promo 2 - שלי ירושלים- אגרון Promo7290027600007-002-201812182331 1253
לחץ להורדה 12/18/2018 3:30:00 AM 143.01 KB GZ promofull 2 - שלי ירושלים- אגרון PromoFull7290027600007-002-201812180330 1254
לחץ להורדה 12/16/2018 1:30:00 AM 9.28 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201812160130 1255
לחץ להורדה 12/17/2018 1:30:00 AM 14.66 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201812170130 1256
לחץ להורדה 12/18/2018 12:31:00 AM 16.68 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201812180031 1257
לחץ להורדה 12/18/2018 2:31:00 AM 16.75 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201812180231 1258
לחץ להורדה 12/18/2018 6:30:00 PM 1.04 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201812181830 1259
לחץ להורדה 12/18/2018 7:31:00 PM 1.04 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201812181931 1260