אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 2/17/2018 3:30:00 AM 152.39 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-201802170330 1261
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 16.25 KB GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-201802180131 1262
לחץ להורדה 2/17/2018 3:30:00 AM 337.77 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-201802170330 1263
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 1.18 KB GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-201802180131 1264
לחץ להורדה 2/17/2018 3:30:00 AM 149.56 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-201802170330 1265
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 17.88 KB GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-201802180131 1266
לחץ להורדה 2/17/2018 3:30:00 AM 296.67 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-201802170330 1267
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 1.92 KB GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-201802180131 1268
לחץ להורדה 2/17/2018 3:30:00 AM 149.92 KB GZ promofull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PromoFull7290027600007-098-201802170330 1269
לחץ להורדה 2/18/2018 2:01:00 AM 9.27 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-201802180201 1270