אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 10/20/2018 2:30:00 AM 1.14 KB GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-201810200230 1541
לחץ להורדה 10/20/2018 3:30:00 AM 154.53 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-201810200330 1542
לחץ להורדה 10/20/2018 2:30:00 AM 21.09 KB GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-201810200230 1543
לחץ להורדה 10/20/2018 3:30:00 AM 227.09 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-201810200330 1544
לחץ להורדה 10/20/2018 2:30:00 AM 1.23 KB GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-201810200230 1545
לחץ להורדה 10/20/2018 3:30:00 AM 154.67 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-201810200330 1546
לחץ להורדה 10/20/2018 2:30:00 AM 30.16 KB GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-201810200230 1547
לחץ להורדה 10/20/2018 3:30:00 AM 330.29 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-201810200330 1548
לחץ להורדה 10/20/2018 2:30:00 AM 1.23 KB GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-201810200230 1549
לחץ להורדה 10/20/2018 3:30:00 AM 155.21 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-201810200330 1550
לחץ להורדה 10/20/2018 2:30:00 AM 29.88 KB GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-201810200230 1551
לחץ להורדה 10/20/2018 3:30:00 AM 295.23 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-201810200330 1552
לחץ להורדה 10/20/2018 2:30:00 AM 1.47 KB GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-201810200230 1553
לחץ להורדה 10/20/2018 3:30:00 AM 155.14 KB GZ promofull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PromoFull7290027600007-098-201810200330 1554
לחץ להורדה 10/20/2018 2:01:00 AM 11.21 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-201810200201 1555