אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 310.19 KB GZ pricefull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PriceFull7290027600007-095-201902170331 1601
לחץ להורדה 2/17/2019 2:31:00 PM 2.57 KB GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-201902171431 1602
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 150.33 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-201902170331 1603
לחץ להורדה 2/17/2019 2:31:00 PM 653 B GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-201902171431 1604
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 225.6 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-201902170331 1605
לחץ להורדה 2/17/2019 2:31:00 PM 2.35 KB GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-201902171431 1606
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 148.9 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-201902170331 1607
לחץ להורדה 2/17/2019 2:31:00 PM 540 B GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-201902171431 1608
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 336.31 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-201902170331 1609
לחץ להורדה 2/17/2019 2:31:00 PM 2.41 KB GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-201902171431 1610
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 150.96 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-201902170331 1611
לחץ להורדה 2/17/2019 2:31:00 PM 541 B GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-201902171431 1612
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 282.93 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-201902170331 1613
לחץ להורדה 2/17/2019 2:31:00 PM 2.35 KB GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-201902171431 1614
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 148.05 KB GZ promofull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PromoFull7290027600007-098-201902170331 1615
לחץ להורדה 2/17/2019 2:01:00 AM 11.35 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-201902170201 1616