אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 2/17/2019 2:01:00 AM 11.35 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-201902170201 1
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 PM 541 B GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-201902171531 2
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 282.93 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-201902170331 3
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 PM 12.14 KB GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-201902171531 4
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 148.05 KB GZ promofull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PromoFull7290027600007-098-201902170331 5
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 PM 540 B GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-201902171531 6
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 336.31 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-201902170331 7
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 PM 12.16 KB GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-201902171531 8
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 150.96 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-201902170331 9
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 PM 653 B GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-201902171531 10
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 225.6 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-201902170331 11
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 PM 12.09 KB GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-201902171531 12
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 148.9 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-201902170331 13
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 PM 539 B GZ price 95 - דיל חדרה- קניון אורות Price7290027600007-095-201902171531 14
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 310.19 KB GZ pricefull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PriceFull7290027600007-095-201902170331 15
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 PM 12.36 KB GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-201902171531 16
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 150.33 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-201902170331 17
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 PM 538 B GZ price 93 - שלי יהוד- סביונים Price7290027600007-093-201902171531 18
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 266.8 KB GZ pricefull 93 - שלי יהוד- סביונים PriceFull7290027600007-093-201902170331 19
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 PM 11.14 KB GZ promo 93 - שלי יהוד- סביונים Promo7290027600007-093-201902171531 20