אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 3/1/2021 2:01:00 AM 12.26 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-202103010201 1
לחץ להורדה 2/28/2021 6:30:00 PM 14.3 KB GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-202102281830 2
לחץ להורדה 2/28/2021 8:43:00 PM 299.52 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-202102282043 3
לחץ להורדה 3/1/2021 1:31:00 AM 40.92 KB GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-202103010131 4
לחץ להורדה 2/28/2021 8:43:00 PM 620.7 KB GZ promofull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PromoFull7290027600007-098-202102282043 5
לחץ להורדה 2/28/2021 6:30:00 PM 17.87 KB GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-202102281830 6
לחץ להורדה 2/28/2021 8:43:00 PM 363.32 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-202102282043 7
לחץ להורדה 3/1/2021 1:31:00 AM 41 KB GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-202103010131 8
לחץ להורדה 2/28/2021 8:43:00 PM 641.52 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-202102282043 9
לחץ להורדה 2/28/2021 6:30:00 PM 10.7 KB GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-202102281830 10
לחץ להורדה 2/28/2021 8:43:00 PM 237.39 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-202102282043 11
לחץ להורדה 3/1/2021 1:31:00 AM 40.89 KB GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-202103010131 12
לחץ להורדה 2/28/2021 8:43:00 PM 675.83 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-202102282043 13
לחץ להורדה 2/28/2021 6:30:00 PM 17.05 KB GZ price 95 - דיל חדרה- קניון אורות Price7290027600007-095-202102281830 14
לחץ להורדה 2/28/2021 8:43:00 PM 345.07 KB GZ pricefull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PriceFull7290027600007-095-202102282043 15
לחץ להורדה 3/1/2021 1:31:00 AM 40.92 KB GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-202103010131 16
לחץ להורדה 2/28/2021 8:43:00 PM 620.98 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-202102282043 17
לחץ להורדה 3/1/2021 1:31:00 AM 1.19 KB GZ price 93 - שלי יהוד- סביונים Price7290027600007-093-202103010131 18
לחץ להורדה 2/28/2021 8:43:00 PM 272.4 KB GZ pricefull 93 - שלי יהוד- סביונים PriceFull7290027600007-093-202102282043 19
לחץ להורדה 3/1/2021 1:31:00 AM 37.78 KB GZ promo 93 - שלי יהוד- סביונים Promo7290027600007-093-202103010131 20