אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 4/24/2019 2:01:00 AM 11.64 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-201904240201 1
לחץ להורדה 4/24/2019 6:31:00 PM 539 B GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-201904241831 2
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 271.67 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-201904240331 3
לחץ להורדה 4/24/2019 6:31:00 PM 854 B GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-201904241831 4
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 163.05 KB GZ promofull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PromoFull7290027600007-098-201904240331 5
לחץ להורדה 4/24/2019 6:31:00 PM 538 B GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-201904241831 6
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 321.09 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-201904240331 7
לחץ להורדה 4/24/2019 6:31:00 PM 855 B GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-201904241831 8
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 164.89 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-201904240331 9
לחץ להורדה 4/24/2019 2:30:00 AM 18.92 KB GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-201904240230 10
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 210.2 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-201904240331 11
לחץ להורדה 4/24/2019 6:31:00 PM 857 B GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-201904241831 12
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 162.15 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-201904240331 13
לחץ להורדה 4/24/2019 6:31:00 PM 603 B GZ price 95 - דיל חדרה- קניון אורות Price7290027600007-095-201904241831 14
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 298.78 KB GZ pricefull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PriceFull7290027600007-095-201904240331 15
לחץ להורדה 4/24/2019 6:31:00 PM 947 B GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-201904241831 16
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 161.67 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-201904240331 17
לחץ להורדה 4/24/2019 2:30:00 AM 22.9 KB GZ price 93 - שלי יהוד- סביונים Price7290027600007-093-201904240230 18
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 250.11 KB GZ pricefull 93 - שלי יהוד- סביונים PriceFull7290027600007-093-201904240331 19
לחץ להורדה 4/24/2019 6:31:00 PM 857 B GZ promo 93 - שלי יהוד- סביונים Promo7290027600007-093-201904241831 20