אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 9/21/2017 2:01:00 AM 9.4 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-201709210201 1
לחץ להורדה 9/21/2017 2:31:00 AM 17.09 KB GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-201709210231 2
לחץ להורדה 9/21/2017 3:31:00 AM 302.32 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-201709210331 3
לחץ להורדה 9/21/2017 2:31:00 AM 1.48 KB GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-201709210231 4
לחץ להורדה 9/21/2017 3:31:00 AM 124.69 KB GZ promofull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PromoFull7290027600007-098-201709210331 5
לחץ להורדה 9/21/2017 2:31:00 AM 16.03 KB GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-201709210231 6
לחץ להורדה 9/21/2017 3:31:00 AM 350.57 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-201709210331 7
לחץ להורדה 9/21/2017 2:31:00 AM 3 KB GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-201709210231 8
לחץ להורדה 9/21/2017 3:31:00 AM 124.89 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-201709210331 9
לחץ להורדה 9/21/2017 2:31:00 AM 15.47 KB GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-201709210231 10
לחץ להורדה 9/21/2017 3:31:00 AM 230.17 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-201709210331 11
לחץ להורדה 9/21/2017 2:31:00 AM 1.48 KB GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-201709210231 12
לחץ להורדה 9/21/2017 3:31:00 AM 124.24 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-201709210331 13
לחץ להורדה 9/21/2017 2:31:00 AM 18.67 KB GZ price 95 - דיל חדרה- קניון אורות Price7290027600007-095-201709210231 14
לחץ להורדה 9/21/2017 3:31:00 AM 307.83 KB GZ pricefull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PriceFull7290027600007-095-201709210331 15
לחץ להורדה 9/21/2017 2:31:00 AM 1.48 KB GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-201709210231 16
לחץ להורדה 9/21/2017 3:31:00 AM 124.35 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-201709210331 17
לחץ להורדה 9/21/2017 2:31:00 AM 17.74 KB GZ price 93 - שלי יהוד- סביונים Price7290027600007-093-201709210231 18
לחץ להורדה 9/21/2017 3:31:00 AM 274.42 KB GZ pricefull 93 - שלי יהוד- סביונים PriceFull7290027600007-093-201709210331 19
לחץ להורדה 9/21/2017 2:31:00 AM 1.11 KB GZ promo 93 - שלי יהוד- סביונים Promo7290027600007-093-201709210231 20