אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 10/20/2019 2:17:00 AM 11.91 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-201910200217 1
לחץ להורדה 10/20/2019 2:30:00 AM 19.35 KB GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-201910200230 2
לחץ להורדה 10/20/2019 3:31:00 AM 285.9 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-201910200331 3
לחץ להורדה 10/19/2019 2:31:00 AM 1014 B GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-201910190231 4
לחץ להורדה 10/20/2019 3:31:00 AM 81.92 KB GZ promofull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PromoFull7290027600007-098-201910200331 5
לחץ להורדה 10/20/2019 2:30:00 AM 18.41 KB GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-201910200230 6
לחץ להורדה 10/20/2019 3:31:00 AM 348.03 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-201910200331 7
לחץ להורדה 10/19/2019 2:31:00 AM 730 B GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-201910190231 8
לחץ להורדה 10/20/2019 3:31:00 AM 82.48 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-201910200331 9
לחץ להורדה 10/20/2019 2:30:00 AM 13.81 KB GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-201910200230 10
לחץ להורדה 10/20/2019 3:31:00 AM 218 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-201910200331 11
לחץ להורדה 10/19/2019 2:31:00 AM 838 B GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-201910190231 12
לחץ להורדה 10/20/2019 3:31:00 AM 81.96 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-201910200331 13
לחץ להורדה 10/20/2019 2:30:00 AM 18.92 KB GZ price 95 - דיל חדרה- קניון אורות Price7290027600007-095-201910200230 14
לחץ להורדה 10/20/2019 3:31:00 AM 317.46 KB GZ pricefull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PriceFull7290027600007-095-201910200331 15
לחץ להורדה 10/19/2019 2:31:00 AM 1006 B GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-201910190231 16
לחץ להורדה 10/20/2019 3:31:00 AM 81.6 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-201910200331 17
לחץ להורדה 10/20/2019 2:30:00 AM 18.71 KB GZ price 93 - שלי יהוד- סביונים Price7290027600007-093-201910200230 18
לחץ להורדה 10/20/2019 3:31:00 AM 259.54 KB GZ pricefull 93 - שלי יהוד- סביונים PriceFull7290027600007-093-201910200331 19
לחץ להורדה 10/19/2019 2:31:00 AM 1022 B GZ promo 93 - שלי יהוד- סביונים Promo7290027600007-093-201910190231 20