אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 12/9/2021 2:01:00 AM 12.54 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-202112090201 1
לחץ להורדה 12/9/2021 11:31:00 AM 1.07 KB GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-202112091131 2
לחץ להורדה 12/9/2021 3:30:00 AM 309.27 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-202112090330 3
לחץ להורדה 12/9/2021 11:31:00 AM 1.1 KB GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-202112091131 4
לחץ להורדה 12/9/2021 3:30:00 AM 142.58 KB GZ promofull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PromoFull7290027600007-098-202112090330 5
לחץ להורדה 12/9/2021 11:31:00 AM 852 B GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-202112091131 6
לחץ להורדה 12/9/2021 3:30:00 AM 365.16 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-202112090330 7
לחץ להורדה 12/9/2021 11:31:00 AM 1.39 KB GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-202112091131 8
לחץ להורדה 12/9/2021 3:30:00 AM 145.4 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-202112090330 9
לחץ להורדה 12/9/2021 11:31:00 AM 1.07 KB GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-202112091131 10
לחץ להורדה 12/9/2021 3:30:00 AM 249.74 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-202112090330 11
לחץ להורדה 12/9/2021 11:31:00 AM 1.1 KB GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-202112091131 12
לחץ להורדה 12/9/2021 3:30:00 AM 142.63 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-202112090330 13
לחץ להורדה 12/9/2021 11:31:00 AM 1.08 KB GZ price 95 - דיל חדרה- קניון אורות Price7290027600007-095-202112091131 14
לחץ להורדה 12/9/2021 3:30:00 AM 357.02 KB GZ pricefull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PriceFull7290027600007-095-202112090330 15
לחץ להורדה 12/9/2021 11:31:00 AM 1.47 KB GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-202112091131 16
לחץ להורדה 12/9/2021 3:30:00 AM 143.75 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-202112090330 17
לחץ להורדה 12/9/2021 11:31:00 AM 1.16 KB GZ price 93 - שלי יהוד- סביונים Price7290027600007-093-202112091131 18
לחץ להורדה 12/9/2021 3:30:00 AM 226.57 KB GZ pricefull 93 - שלי יהוד- סביונים PriceFull7290027600007-093-202112090330 19
לחץ להורדה 12/9/2021 11:31:00 AM 732 B GZ promo 93 - שלי יהוד- סביונים Promo7290027600007-093-202112091131 20