אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 4/8/2020 2:01:00 AM 11.99 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-202004080201 1
לחץ להורדה 4/8/2020 2:31:00 AM 26.21 KB GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-202004080231 2
לחץ להורדה 4/8/2020 3:31:00 AM 309.77 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-202004080331 3
לחץ להורדה 4/8/2020 2:31:00 AM 3.24 KB GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-202004080231 4
לחץ להורדה 4/8/2020 3:31:00 AM 95.33 KB GZ promofull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PromoFull7290027600007-098-202004080331 5
לחץ להורדה 4/8/2020 2:31:00 AM 28.33 KB GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-202004080231 6
לחץ להורדה 4/8/2020 3:31:00 AM 328.88 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-202004080331 7
לחץ להורדה 4/8/2020 2:31:00 AM 1.87 KB GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-202004080231 8
לחץ להורדה 4/8/2020 3:31:00 AM 96.01 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-202004080331 9
לחץ להורדה 4/8/2020 2:31:00 AM 20.06 KB GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-202004080231 10
לחץ להורדה 4/8/2020 3:31:00 AM 239.45 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-202004080331 11
לחץ להורדה 4/8/2020 2:31:00 AM 1.85 KB GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-202004080231 12
לחץ להורדה 4/8/2020 3:31:00 AM 95.39 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-202004080331 13
לחץ להורדה 4/8/2020 2:31:00 AM 28.48 KB GZ price 95 - דיל חדרה- קניון אורות Price7290027600007-095-202004080231 14
לחץ להורדה 4/8/2020 3:31:00 AM 335.73 KB GZ pricefull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PriceFull7290027600007-095-202004080331 15
לחץ להורדה 4/8/2020 2:31:00 AM 1.86 KB GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-202004080231 16
לחץ להורדה 4/8/2020 3:31:00 AM 95.3 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-202004080331 17
לחץ להורדה 4/8/2020 2:31:00 AM 22.7 KB GZ price 93 - שלי יהוד- סביונים Price7290027600007-093-202004080231 18
לחץ להורדה 4/8/2020 3:31:00 AM 276.08 KB GZ pricefull 93 - שלי יהוד- סביונים PriceFull7290027600007-093-202004080331 19
לחץ להורדה 4/8/2020 2:31:00 AM 2.9 KB GZ promo 93 - שלי יהוד- סביונים Promo7290027600007-093-202004080231 20