אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 7/4/2020 2:01:00 AM 12.01 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-202007040201 1
לחץ להורדה 7/3/2020 2:30:00 AM 9.17 KB GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-202007030230 2
לחץ להורדה 7/4/2020 3:31:00 AM 308.99 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-202007040331 3
לחץ להורדה 7/4/2020 2:30:00 AM 1.42 KB GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-202007040230 4
לחץ להורדה 7/4/2020 3:31:00 AM 99.02 KB GZ promofull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PromoFull7290027600007-098-202007040331 5
לחץ להורדה 7/4/2020 2:30:00 AM 2.27 KB GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-202007040230 6
לחץ להורדה 7/4/2020 3:31:00 AM 367.72 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-202007040331 7
לחץ להורדה 7/4/2020 2:30:00 AM 1.42 KB GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-202007040230 8
לחץ להורדה 7/4/2020 3:31:00 AM 98.57 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-202007040331 9
לחץ להורדה 7/4/2020 2:30:00 AM 2.35 KB GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-202007040230 10
לחץ להורדה 7/4/2020 3:31:00 AM 239.23 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-202007040331 11
לחץ להורדה 7/4/2020 2:30:00 AM 1.42 KB GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-202007040230 12
לחץ להורדה 7/4/2020 3:31:00 AM 98.24 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-202007040331 13
לחץ להורדה 7/4/2020 2:30:00 AM 585 B GZ price 95 - דיל חדרה- קניון אורות Price7290027600007-095-202007040230 14
לחץ להורדה 7/4/2020 3:31:00 AM 354.24 KB GZ pricefull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PriceFull7290027600007-095-202007040331 15
לחץ להורדה 7/4/2020 2:30:00 AM 1.42 KB GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-202007040230 16
לחץ להורדה 7/4/2020 3:31:00 AM 97.81 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-202007040331 17
לחץ להורדה 7/4/2020 2:30:00 AM 2.36 KB GZ price 93 - שלי יהוד- סביונים Price7290027600007-093-202007040230 18
לחץ להורדה 7/4/2020 3:31:00 AM 283.62 KB GZ pricefull 93 - שלי יהוד- סביונים PriceFull7290027600007-093-202007040331 19
לחץ להורדה 7/4/2020 2:30:00 AM 1.43 KB GZ promo 93 - שלי יהוד- סביונים Promo7290027600007-093-202007040230 20