אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 8/17/2019 2:01:00 AM 11.84 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-201908170201 1
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 21.86 KB GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-201908180131 2
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 301.63 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-201908170330 3
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 2.17 KB GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-201908180131 4
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 146.58 KB GZ promofull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PromoFull7290027600007-098-201908170330 5
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 16.41 KB GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-201908180131 6
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 355.58 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-201908170330 7
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 2.31 KB GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-201908180131 8
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 146.74 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-201908170330 9
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 13.52 KB GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-201908180131 10
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 238.88 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-201908170330 11
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 2.16 KB GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-201908180131 12
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 147.28 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-201908170330 13
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 15.28 KB GZ price 95 - דיל חדרה- קניון אורות Price7290027600007-095-201908180131 14
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 334.83 KB GZ pricefull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PriceFull7290027600007-095-201908170330 15
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 2.02 KB GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-201908180131 16
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 146.93 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-201908170330 17
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 16.05 KB GZ price 93 - שלי יהוד- סביונים Price7290027600007-093-201908180131 18
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 278.11 KB GZ pricefull 93 - שלי יהוד- סביונים PriceFull7290027600007-093-201908170330 19
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 1.81 KB GZ promo 93 - שלי יהוד- סביונים Promo7290027600007-093-201908180131 20