אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 5/9/2021 2:01:00 AM 12.26 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-202105090201 1
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 17.63 KB GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-202105090231 2
לחץ להורדה 5/9/2021 3:31:00 AM 309.91 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-202105090331 3
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 2.65 KB GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-202105090231 4
לחץ להורדה 5/9/2021 3:31:00 AM 139.31 KB GZ promofull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PromoFull7290027600007-098-202105090331 5
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 19.63 KB GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-202105090231 6
לחץ להורדה 5/9/2021 3:31:00 AM 353.67 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-202105090331 7
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 2.66 KB GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-202105090231 8
לחץ להורדה 5/9/2021 3:31:00 AM 146.47 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-202105090331 9
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 15.45 KB GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-202105090231 10
לחץ להורדה 5/9/2021 3:31:00 AM 236.84 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-202105090331 11
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 2.67 KB GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-202105090231 12
לחץ להורדה 5/9/2021 3:31:00 AM 139.78 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-202105090331 13
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 17.28 KB GZ price 95 - דיל חדרה- קניון אורות Price7290027600007-095-202105090231 14
לחץ להורדה 5/9/2021 3:31:00 AM 354.83 KB GZ pricefull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PriceFull7290027600007-095-202105090331 15
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 2.66 KB GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-202105090231 16
לחץ להורדה 5/9/2021 3:31:00 AM 139.59 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-202105090331 17
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 19.24 KB GZ price 93 - שלי יהוד- סביונים Price7290027600007-093-202105090231 18
לחץ להורדה 5/9/2021 3:31:00 AM 275.03 KB GZ pricefull 93 - שלי יהוד- סביונים PriceFull7290027600007-093-202105090331 19
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 2.28 KB GZ promo 93 - שלי יהוד- סביונים Promo7290027600007-093-202105090231 20