אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 6/27/2019 2:01:00 AM 11.68 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-201906270201 1
לחץ להורדה 6/27/2019 2:30:00 AM 27.06 KB GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-201906270230 2
לחץ להורדה 6/27/2019 3:31:00 AM 293.82 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-201906270331 3
לחץ להורדה 6/27/2019 8:30:00 AM 762 B GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-201906270830 4
לחץ להורדה 6/27/2019 3:31:00 AM 139.22 KB GZ promofull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PromoFull7290027600007-098-201906270331 5
לחץ להורדה 6/27/2019 2:30:00 AM 27.54 KB GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-201906270230 6
לחץ להורדה 6/27/2019 3:31:00 AM 341.32 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-201906270331 7
לחץ להורדה 6/27/2019 8:30:00 AM 762 B GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-201906270830 8
לחץ להורדה 6/27/2019 3:31:00 AM 139.4 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-201906270331 9
לחץ להורדה 6/27/2019 2:30:00 AM 18.58 KB GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-201906270230 10
לחץ להורדה 6/27/2019 3:31:00 AM 234.52 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-201906270331 11
לחץ להורדה 6/27/2019 8:30:00 AM 764 B GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-201906270830 12
לחץ להורדה 6/27/2019 3:31:00 AM 139.15 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-201906270331 13
לחץ להורדה 6/27/2019 2:30:00 AM 26.1 KB GZ price 95 - דיל חדרה- קניון אורות Price7290027600007-095-201906270230 14
לחץ להורדה 6/27/2019 3:31:00 AM 327.5 KB GZ pricefull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PriceFull7290027600007-095-201906270331 15
לחץ להורדה 6/27/2019 8:30:00 AM 761 B GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-201906270830 16
לחץ להורדה 6/27/2019 3:31:00 AM 140.15 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-201906270331 17
לחץ להורדה 6/27/2019 2:30:00 AM 23.28 KB GZ price 93 - שלי יהוד- סביונים Price7290027600007-093-201906270230 18
לחץ להורדה 6/27/2019 3:31:00 AM 273.09 KB GZ pricefull 93 - שלי יהוד- סביונים PriceFull7290027600007-093-201906270331 19
לחץ להורדה 6/27/2019 8:30:00 AM 759 B GZ promo 93 - שלי יהוד- סביונים Promo7290027600007-093-201906270830 20