אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 5/24/2018 2:01:00 AM 10.51 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-201805240201 1
לחץ להורדה 5/24/2018 2:31:00 AM 27.02 KB GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-201805240231 2
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 290.26 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-201805240330 3
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 13.51 KB GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-201805241930 4
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 168.33 KB GZ promofull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PromoFull7290027600007-098-201805240330 5
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 620 B GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-201805241930 6
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 335.5 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-201805240330 7
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 12.96 KB GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-201805241930 8
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 167.61 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-201805240330 9
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 622 B GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-201805241930 10
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 231.04 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-201805240330 11
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 13.03 KB GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-201805241930 12
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 167.43 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-201805240330 13
לחץ להורדה 5/24/2018 2:31:00 AM 24.78 KB GZ price 95 - דיל חדרה- קניון אורות Price7290027600007-095-201805240231 14
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 300.86 KB GZ pricefull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PriceFull7290027600007-095-201805240330 15
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 12.95 KB GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-201805241930 16
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 168.47 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-201805240330 17
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 513 B GZ price 93 - שלי יהוד- סביונים Price7290027600007-093-201805241930 18
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 263.51 KB GZ pricefull 93 - שלי יהוד- סביונים PriceFull7290027600007-093-201805240330 19
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 12.46 KB GZ promo 93 - שלי יהוד- סביונים Promo7290027600007-093-201805241930 20