אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 2/18/2018 2:01:00 AM 9.27 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-201802180201 1
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 17.88 KB GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-201802180131 2
לחץ להורדה 2/17/2018 3:30:00 AM 296.67 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-201802170330 3
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 1.92 KB GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-201802180131 4
לחץ להורדה 2/17/2018 3:30:00 AM 149.92 KB GZ promofull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PromoFull7290027600007-098-201802170330 5
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 16.25 KB GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-201802180131 6
לחץ להורדה 2/17/2018 3:30:00 AM 337.77 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-201802170330 7
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 1.18 KB GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-201802180131 8
לחץ להורדה 2/17/2018 3:30:00 AM 149.56 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-201802170330 9
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 12.47 KB GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-201802180131 10
לחץ להורדה 2/17/2018 3:30:00 AM 230.35 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-201802170330 11
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 1.33 KB GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-201802180131 12
לחץ להורדה 2/17/2018 3:30:00 AM 152.39 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-201802170330 13
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 14.46 KB GZ price 95 - דיל חדרה- קניון אורות Price7290027600007-095-201802180131 14
לחץ להורדה 2/17/2018 3:30:00 AM 298.82 KB GZ pricefull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PriceFull7290027600007-095-201802170330 15
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 1.74 KB GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-201802180131 16
לחץ להורדה 2/17/2018 3:30:00 AM 150.65 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-201802170330 17
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 17.02 KB GZ price 93 - שלי יהוד- סביונים Price7290027600007-093-201802180131 18
לחץ להורדה 2/17/2018 3:30:00 AM 272.54 KB GZ pricefull 93 - שלי יהוד- סביונים PriceFull7290027600007-093-201802170330 19
לחץ להורדה 2/18/2018 1:31:00 AM 789 B GZ promo 93 - שלי יהוד- סביונים Promo7290027600007-093-201802180131 20