אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 8/15/2018 2:01:00 AM 10.84 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-201808150201 1
לחץ להורדה 8/15/2018 5:31:00 PM 517 B GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-201808151731 2
לחץ להורדה 8/15/2018 3:30:00 AM 301.7 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-201808150330 3
לחץ להורדה 8/15/2018 5:31:00 PM 25.93 KB GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-201808151731 4
לחץ להורדה 8/15/2018 3:30:00 AM 174.63 KB GZ promofull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PromoFull7290027600007-098-201808150330 5
לחץ להורדה 8/15/2018 5:31:00 PM 517 B GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-201808151731 6
לחץ להורדה 8/15/2018 3:30:00 AM 341.2 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-201808150330 7
לחץ להורדה 8/15/2018 5:31:00 PM 25.92 KB GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-201808151731 8
לחץ להורדה 8/15/2018 3:30:00 AM 175.31 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-201808150330 9
לחץ להורדה 8/15/2018 5:31:00 PM 517 B GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-201808151731 10
לחץ להורדה 8/15/2018 3:30:00 AM 231.53 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-201808150330 11
לחץ להורדה 8/15/2018 5:31:00 PM 25.7 KB GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-201808151731 12
לחץ להורדה 8/15/2018 3:30:00 AM 173.83 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-201808150330 13
לחץ להורדה 8/15/2018 5:31:00 PM 517 B GZ price 95 - דיל חדרה- קניון אורות Price7290027600007-095-201808151731 14
לחץ להורדה 8/15/2018 3:30:00 AM 307.17 KB GZ pricefull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PriceFull7290027600007-095-201808150330 15
לחץ להורדה 8/15/2018 5:31:00 PM 25.93 KB GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-201808151731 16
לחץ להורדה 8/15/2018 3:30:00 AM 174.61 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-201808150330 17
לחץ להורדה 8/15/2018 5:31:00 PM 517 B GZ price 93 - שלי יהוד- סביונים Price7290027600007-093-201808151731 18
לחץ להורדה 8/15/2018 3:30:00 AM 269.21 KB GZ pricefull 93 - שלי יהוד- סביונים PriceFull7290027600007-093-201808150330 19
לחץ להורדה 8/15/2018 5:31:00 PM 18.27 KB GZ promo 93 - שלי יהוד- סביונים Promo7290027600007-093-201808151731 20