אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 12/2/2020 2:01:00 AM 12.16 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-202012020201 1
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 25.43 KB GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-202012020130 2
לחץ להורדה 12/1/2020 3:31:00 AM 309.39 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-202012010331 3
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 5.54 KB GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-202012020130 4
לחץ להורדה 12/1/2020 3:31:00 AM 116.42 KB GZ promofull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PromoFull7290027600007-098-202012010331 5
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 28.59 KB GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-202012020130 6
לחץ להורדה 12/1/2020 3:31:00 AM 367.92 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-202012010331 7
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 5.13 KB GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-202012020130 8
לחץ להורדה 12/1/2020 3:31:00 AM 116.07 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-202012010331 9
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 20.92 KB GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-202012020130 10
לחץ להורדה 12/1/2020 3:31:00 AM 242.63 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-202012010331 11
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 5.33 KB GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-202012020130 12
לחץ להורדה 12/1/2020 3:31:00 AM 115.99 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-202012010331 13
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 27.36 KB GZ price 95 - דיל חדרה- קניון אורות Price7290027600007-095-202012020130 14
לחץ להורדה 12/1/2020 3:31:00 AM 351.52 KB GZ pricefull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PriceFull7290027600007-095-202012010331 15
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 5.52 KB GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-202012020130 16
לחץ להורדה 12/1/2020 3:31:00 AM 116.08 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-202012010331 17
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 26.83 KB GZ price 93 - שלי יהוד- סביונים Price7290027600007-093-202012020130 18
לחץ להורדה 12/1/2020 3:31:00 AM 275.26 KB GZ pricefull 93 - שלי יהוד- סביונים PriceFull7290027600007-093-202012010331 19
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 4.26 KB GZ promo 93 - שלי יהוד- סביונים Promo7290027600007-093-202012020130 20