אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 11/22/2017 2:01:00 AM 9.34 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-201711220201 1
לחץ להורדה 11/22/2017 7:30:00 PM 616 B GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-201711221930 2
לחץ להורדה 11/22/2017 3:30:00 AM 287.21 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-201711220330 3
לחץ להורדה 11/22/2017 7:30:00 PM 14.47 KB GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-201711221930 4
לחץ להורדה 11/22/2017 3:30:00 AM 116.42 KB GZ promofull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PromoFull7290027600007-098-201711220330 5
לחץ להורדה 11/22/2017 7:30:00 PM 596 B GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-201711221930 6
לחץ להורדה 11/22/2017 3:30:00 AM 328.7 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-201711220330 7
לחץ להורדה 11/22/2017 7:30:00 PM 12.73 KB GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-201711221930 8
לחץ להורדה 11/22/2017 3:30:00 AM 117.17 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-201711220330 9
לחץ להורדה 11/22/2017 7:30:00 PM 595 B GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-201711221930 10
לחץ להורדה 11/22/2017 3:30:00 AM 220.18 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-201711220330 11
לחץ להורדה 11/22/2017 7:30:00 PM 14.24 KB GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-201711221930 12
לחץ להורדה 11/22/2017 3:30:00 AM 115.57 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-201711220330 13
לחץ להורדה 11/22/2017 7:30:00 PM 787 B GZ price 95 - דיל חדרה- קניון אורות Price7290027600007-095-201711221930 14
לחץ להורדה 11/22/2017 3:30:00 AM 289.66 KB GZ pricefull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PriceFull7290027600007-095-201711220330 15
לחץ להורדה 11/22/2017 7:30:00 PM 12.83 KB GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-201711221930 16
לחץ להורדה 11/22/2017 3:30:00 AM 118 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-201711220330 17
לחץ להורדה 11/22/2017 7:30:00 PM 598 B GZ price 93 - שלי יהוד- סביונים Price7290027600007-093-201711221930 18
לחץ להורדה 11/22/2017 3:30:00 AM 260.9 KB GZ pricefull 93 - שלי יהוד- סביונים PriceFull7290027600007-093-201711220330 19
לחץ להורדה 11/22/2017 7:30:00 PM 13.7 KB GZ promo 93 - שלי יהוד- סביונים Promo7290027600007-093-201711221930 20