אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 5/22/2022 2:01:00 AM 12.75 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-202205220201 1
לחץ להורדה 5/22/2022 2:00:00 AM 18.41 KB GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-202205220200 2
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 294.81 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-202205220300 3
לחץ להורדה 5/22/2022 7:00:00 AM 623 B GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-202205220700 4
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 104.94 KB GZ promofull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PromoFull7290027600007-098-202205220300 5
לחץ להורדה 5/22/2022 2:00:00 AM 18.01 KB GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-202205220200 6
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 344.67 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-202205220300 7
לחץ להורדה 5/22/2022 7:00:00 AM 623 B GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-202205220700 8
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 105.02 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-202205220300 9
לחץ להורדה 5/22/2022 7:00:00 AM 646 B GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-202205220700 10
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 230.98 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-202205220300 11
לחץ להורדה 5/22/2022 7:00:00 AM 623 B GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-202205220700 12
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 104.21 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-202205220300 13
לחץ להורדה 5/22/2022 2:00:00 AM 21.06 KB GZ price 95 - דיל חדרה- קניון אורות Price7290027600007-095-202205220200 14
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 336.03 KB GZ pricefull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PriceFull7290027600007-095-202205220300 15
לחץ להורדה 5/22/2022 7:00:00 AM 622 B GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-202205220700 16
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 104.93 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-202205220300 17
לחץ להורדה 5/22/2022 2:00:00 AM 15.77 KB GZ price 93 - שלי יהוד- סביונים Price7290027600007-093-202205220200 18
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 251.45 KB GZ pricefull 93 - שלי יהוד- סביונים PriceFull7290027600007-093-202205220300 19
לחץ להורדה 5/22/2022 7:00:00 AM 622 B GZ promo 93 - שלי יהוד- סביונים Promo7290027600007-093-202205220700 20