אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 9/23/2020 2:01:00 AM 12.31 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-202009230201 1
לחץ להורדה 9/23/2020 6:31:00 PM 23.57 KB GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-202009231831 2
לחץ להורדה 9/23/2020 3:31:00 AM 325.05 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-202009230331 3
לחץ להורדה 9/23/2020 6:31:00 PM 17.27 KB GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-202009231831 4
לחץ להורדה 9/23/2020 3:31:00 AM 110.41 KB GZ promofull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PromoFull7290027600007-098-202009230331 5
לחץ להורדה 9/23/2020 6:31:00 PM 26.24 KB GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-202009231831 6
לחץ להורדה 9/23/2020 3:31:00 AM 356.42 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-202009230331 7
לחץ להורדה 9/23/2020 6:31:00 PM 17.39 KB GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-202009231831 8
לחץ להורדה 9/23/2020 3:31:00 AM 110.9 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-202009230331 9
לחץ להורדה 9/23/2020 6:31:00 PM 16.08 KB GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-202009231831 10
לחץ להורדה 9/23/2020 3:31:00 AM 243.18 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-202009230331 11
לחץ להורדה 9/23/2020 6:31:00 PM 17.47 KB GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-202009231831 12
לחץ להורדה 9/23/2020 3:31:00 AM 110.8 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-202009230331 13
לחץ להורדה 9/23/2020 6:31:00 PM 28.8 KB GZ price 95 - דיל חדרה- קניון אורות Price7290027600007-095-202009231831 14
לחץ להורדה 9/23/2020 3:31:00 AM 362.34 KB GZ pricefull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PriceFull7290027600007-095-202009230331 15
לחץ להורדה 9/23/2020 6:31:00 PM 17.05 KB GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-202009231831 16
לחץ להורדה 9/23/2020 3:31:00 AM 110.42 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-202009230331 17
לחץ להורדה 9/23/2020 6:31:00 PM 21.96 KB GZ price 93 - שלי יהוד- סביונים Price7290027600007-093-202009231831 18
לחץ להורדה 9/23/2020 3:31:00 AM 281.6 KB GZ pricefull 93 - שלי יהוד- סביונים PriceFull7290027600007-093-202009230331 19
לחץ להורדה 9/23/2020 6:31:00 PM 11.88 KB GZ promo 93 - שלי יהוד- סביונים Promo7290027600007-093-202009231831 20