אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 8/12/2022 2:01:00 AM 12.76 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-202208120201 1
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 5.42 KB GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-202208120200 2
לחץ להורדה 8/12/2022 3:00:00 AM 308.23 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-202208120300 3
לחץ להורדה 8/12/2022 12:00:00 AM 2.83 KB GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-202208120000 4
לחץ להורדה 8/12/2022 3:00:00 AM 108.2 KB GZ promofull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PromoFull7290027600007-098-202208120300 5
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 5.45 KB GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-202208120200 6
לחץ להורדה 8/12/2022 3:00:00 AM 357.88 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-202208120300 7
לחץ להורדה 8/12/2022 12:00:00 AM 2.97 KB GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-202208120000 8
לחץ להורדה 8/12/2022 3:00:00 AM 109.34 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-202208120300 9
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 5.91 KB GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-202208120200 10
לחץ להורדה 8/12/2022 3:00:00 AM 241.42 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-202208120300 11
לחץ להורדה 8/12/2022 12:00:00 AM 2.47 KB GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-202208120000 12
לחץ להורדה 8/12/2022 3:00:00 AM 108.14 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-202208120300 13
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 5.34 KB GZ price 95 - דיל חדרה- קניון אורות Price7290027600007-095-202208120200 14
לחץ להורדה 8/12/2022 3:00:00 AM 353.55 KB GZ pricefull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PriceFull7290027600007-095-202208120300 15
לחץ להורדה 8/12/2022 12:00:00 AM 2.99 KB GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-202208120000 16
לחץ להורדה 8/12/2022 3:00:00 AM 108.56 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-202208120300 17
לחץ להורדה 8/12/2022 2:00:00 AM 3.77 KB GZ price 93 - שלי יהוד- סביונים Price7290027600007-093-202208120200 18
לחץ להורדה 8/12/2022 3:00:00 AM 260.87 KB GZ pricefull 93 - שלי יהוד- סביונים PriceFull7290027600007-093-202208120300 19
לחץ להורדה 8/12/2022 12:00:00 AM 2.09 KB GZ promo 93 - שלי יהוד- סביונים Promo7290027600007-093-202208120000 20