אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 12/6/2021 1:31:00 PM 1.29 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-202112061331 1
לחץ להורדה 12/6/2021 1:31:00 PM 1.11 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-202112061331 2
לחץ להורדה 12/6/2021 1:31:00 PM 1.04 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-202112061331 3
לחץ להורדה 12/6/2021 1:31:00 PM 1.43 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-202112061331 4
לחץ להורדה 12/6/2021 1:31:00 PM 1.24 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-202112061331 5
לחץ להורדה 12/6/2021 1:31:00 PM 895 B GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-202112061331 6
לחץ להורדה 12/6/2021 1:31:00 PM 1.2 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-202112061331 7
לחץ להורדה 12/6/2021 1:31:00 PM 878 B GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-202112061331 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 12/6/2021 1:31:00 PM 809 B GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-202112061331 10
לחץ להורדה 12/6/2021 1:31:00 PM 529 B GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-202112061331 11
לחץ להורדה 12/6/2021 1:31:00 PM 897 B GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-202112061331 12
לחץ להורדה 10/17/2021 4:31:00 PM 546 B GZ price Price7290027600007-014-202110171631 13
לחץ להורדה 12/6/2021 2:31:00 AM 5.33 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-202112060231 14
לחץ להורדה 12/6/2021 1:31:00 PM 1.42 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-202112061331 15
לחץ להורדה 12/6/2021 1:31:00 PM 1000 B GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-202112061331 16
לחץ להורדה 12/6/2021 1:31:00 PM 800 B GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-202112061331 17
לחץ להורדה 12/6/2021 1:31:00 PM 1.42 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-202112061331 18
לחץ להורדה 12/6/2021 2:31:00 AM 6.05 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-202112060231 19
לחץ להורדה 12/6/2021 1:31:00 PM 957 B GZ price 22 - שלינתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-202112061331 20