אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 5/22/2022 2:01:00 AM 12.75 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-202205220201 1
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 80.43 KB GZ promofull 1 - שלי ת"א- בן יהודה PromoFull7290027600007-001-202205220300 2
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 80.58 KB GZ promofull 2 - שלי ירושלים- אגרון PromoFull7290027600007-002-202205220300 3
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 74.35 KB GZ promofull 3 - שלי גבעתיים- סירקין PromoFull7290027600007-003-202205220300 4
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 74.23 KB GZ promofull 4 - שלי חיפה-כרמל PromoFull7290027600007-004-202205220300 5
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 75 KB GZ promofull 5 - שלי ירושלים- יובל PromoFull7290027600007-005-202205220300 6
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 74.21 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-006-202205220300 7
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 74.22 KB GZ promofull 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב PromoFull7290027600007-007-202205220300 8
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 74.17 KB GZ promofull 9 - שלי נתניה- ויצמן PromoFull7290027600007-009-202205220300 9
לחץ להורדה 12/27/2015 3:31:00 AM 71.92 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-010-201512270331 10
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 74.38 KB GZ promofull 11 - שלי ת"א- נורדאו PromoFull7290027600007-011-202205220300 11
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 25.41 KB GZ promofull 12 - יש בני ברק- ירושלים PromoFull7290027600007-012-202205220300 12
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 105.27 KB GZ promofull 13 - דיל בית שמש- העליה PromoFull7290027600007-013-202205220300 13
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 104.02 KB GZ promofull 14 - דיל ברנע אשקלון PromoFull7290027600007-014-202205220300 14
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 23.33 KB GZ promofull 15 - יש פ"ת- רוטשילד PromoFull7290027600007-015-202205220300 15
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 80.7 KB GZ promofull 17 - שלי חיפה- חורב PromoFull7290027600007-017-202205220300 16
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 103.91 KB GZ promofull 18 - דיל חולון-קרן היסוד PromoFull7290027600007-018-202205220300 17
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 74.26 KB GZ promofull 19 - שלי חיפה- זיו PromoFull7290027600007-019-202205220300 18
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 74.17 KB GZ promofull 20 - שלי רחובות- הרצל PromoFull7290027600007-020-202205220300 19
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 23.33 KB GZ promofull 21 - יש מרים ירושלים- פארן PromoFull7290027600007-021-202205220300 20