אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 7/4/2020 2:01:00 AM 12.01 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-202007040201 1
לחץ להורדה 7/4/2020 3:31:00 AM 88.24 KB GZ promofull 1 - שלי ת"א- בן יהודה PromoFull7290027600007-001-202007040331 2
לחץ להורדה 7/4/2020 3:31:00 AM 89.14 KB GZ promofull 2 - שלי ירושלים- אגרון PromoFull7290027600007-002-202007040331 3
לחץ להורדה 7/4/2020 3:31:00 AM 81.37 KB GZ promofull 3 - שלי גבעתיים- סירקין PromoFull7290027600007-003-202007040331 4
לחץ להורדה 7/4/2020 3:31:00 AM 81.21 KB GZ promofull 4 - שלי חיפה- כרמל PromoFull7290027600007-004-202007040331 5
לחץ להורדה 7/4/2020 3:31:00 AM 81.27 KB GZ promofull 5 - שלי ירושלים- יובל PromoFull7290027600007-005-202007040331 6
לחץ להורדה 7/4/2020 3:31:00 AM 81.07 KB GZ promofull 6 - שלי חולון- קוגל PromoFull7290027600007-006-202007040331 7
לחץ להורדה 7/4/2020 3:31:00 AM 80.7 KB GZ promofull 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב PromoFull7290027600007-007-202007040331 8
לחץ להורדה 7/4/2020 3:31:00 AM 81.54 KB GZ promofull 9 - שלי נתניה- ויצמן PromoFull7290027600007-009-202007040331 9
לחץ להורדה 12/27/2015 3:31:00 AM 71.92 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-010-201512270331 10
לחץ להורדה 7/4/2020 3:31:00 AM 81.09 KB GZ promofull 11 - שלי ת"א- נורדאו PromoFull7290027600007-011-202007040331 11
לחץ להורדה 7/4/2020 3:31:00 AM 34.45 KB GZ promofull 12 - יש בני ברק- ירושלים PromoFull7290027600007-012-202007040331 12
לחץ להורדה 7/4/2020 3:31:00 AM 98.55 KB GZ promofull 13 - דיל בית שמש- העליה PromoFull7290027600007-013-202007040331 13
לחץ להורדה 7/4/2020 3:31:00 AM 34.51 KB GZ promofull 15 - יש פ"ת- רוטשילד PromoFull7290027600007-015-202007040331 14
לחץ להורדה 7/4/2020 3:31:00 AM 88.96 KB GZ promofull 17 - שלי חיפה- חורב PromoFull7290027600007-017-202007040331 15
לחץ להורדה 7/4/2020 3:31:00 AM 98.2 KB GZ promofull 18 - דיל חולון-קרן היסוד PromoFull7290027600007-018-202007040331 16
לחץ להורדה 7/4/2020 3:31:00 AM 81.25 KB GZ promofull 19 - שלי חיפה- זיו PromoFull7290027600007-019-202007040331 17
לחץ להורדה 7/4/2020 3:31:00 AM 81.19 KB GZ promofull 20 - שלי רחובות- הרצל PromoFull7290027600007-020-202007040331 18
לחץ להורדה 7/4/2020 3:31:00 AM 34.97 KB GZ promofull 21 - יש מרים ירושלים- פארן PromoFull7290027600007-021-202007040331 19
לחץ להורדה 7/4/2020 3:31:00 AM 90.63 KB GZ promofull 22 - שלי נתניה- סמילנסקי PromoFull7290027600007-022-202007040331 20