אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 8/17/2019 2:01:00 AM 11.84 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-201908170201 1
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 130.98 KB GZ promofull 1 - שלי ת"א- בן יהודה PromoFull7290027600007-001-201908170330 2
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 130.92 KB GZ promofull 2 - שלי ירושלים- אגרון PromoFull7290027600007-002-201908170330 3
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 130.47 KB GZ promofull 3 - שלי גבעתיים- סירקין PromoFull7290027600007-003-201908170330 4
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 132.3 KB GZ promofull 4 - שלי חיפה- כרמל PromoFull7290027600007-004-201908170330 5
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 133.03 KB GZ promofull 5 - שלי ירושלים- יובל PromoFull7290027600007-005-201908170330 6
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 130.73 KB GZ promofull 6 - שלי חולון- קוגל PromoFull7290027600007-006-201908170330 7
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 130.66 KB GZ promofull 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב PromoFull7290027600007-007-201908170330 8
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 129.72 KB GZ promofull 9 - שלי נתניה- ויצמן PromoFull7290027600007-009-201908170330 9
לחץ להורדה 12/27/2015 3:31:00 AM 71.92 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-010-201512270331 10
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 130.59 KB GZ promofull 11 - שלי ת"א- נורדאו PromoFull7290027600007-011-201908170330 11
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 40.09 KB GZ promofull 12 - יש בני ברק- ירושלים PromoFull7290027600007-012-201908170330 12
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 147.14 KB GZ promofull 13 - דיל בית שמש- העליה PromoFull7290027600007-013-201908170330 13
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 40.1 KB GZ promofull 15 - יש פ"ת- רוטשילד PromoFull7290027600007-015-201908170330 14
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 131.51 KB GZ promofull 17 - שלי חיפה- חורב PromoFull7290027600007-017-201908170330 15
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 145.03 KB GZ promofull 18 - דיל חולון-קרן היסוד PromoFull7290027600007-018-201908170330 16
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 131.02 KB GZ promofull 19 - שלי חיפה- זיו PromoFull7290027600007-019-201908170330 17
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 130.67 KB GZ promofull 20 - שלי רחובות- הרצל PromoFull7290027600007-020-201908170330 18
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 40.78 KB GZ promofull 21 - יש מרים ירושלים- פארן PromoFull7290027600007-021-201908170330 19
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 131.45 KB GZ promofull 22 - שלי נתניה- סמילנסקי PromoFull7290027600007-022-201908170330 20