אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 2/17/2019 2:01:00 AM 11.35 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-201902170201 1
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 130.97 KB GZ promofull 1 - שלי ת"א- בן יהודה PromoFull7290027600007-001-201902170331 2
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 130.4 KB GZ promofull 2 - שלי ירושלים- אגרון PromoFull7290027600007-002-201902170331 3
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 130.13 KB GZ promofull 3 - שלי גבעתיים- סירקין PromoFull7290027600007-003-201902170331 4
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 136.26 KB GZ promofull 4 - שלי חיפה- כרמל PromoFull7290027600007-004-201902170331 5
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 133.83 KB GZ promofull 5 - שלי ירושלים- יובל PromoFull7290027600007-005-201902170331 6
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 130.68 KB GZ promofull 6 - שלי חולון- קוגל PromoFull7290027600007-006-201902170331 7
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 130.59 KB GZ promofull 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב PromoFull7290027600007-007-201902170331 8
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 130.14 KB GZ promofull 9 - שלי נתניה-ויצמן PromoFull7290027600007-009-201902170331 9
לחץ להורדה 12/27/2015 3:31:00 AM 71.92 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-010-201512270331 10
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 130.41 KB GZ promofull 11 - שלי ת"א- נורדאו PromoFull7290027600007-011-201902170331 11
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 28.54 KB GZ promofull 12 - יש בני ברק- ירושלים PromoFull7290027600007-012-201902170331 12
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 151.87 KB GZ promofull 13 - דיל בית שמש- העליה PromoFull7290027600007-013-201902170331 13
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 28.76 KB GZ promofull 15 - יש פ"ת- רוטשילד PromoFull7290027600007-015-201902170331 14
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 132.34 KB GZ promofull 17 - שלי חיפה- חורב PromoFull7290027600007-017-201902170331 15
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 146.83 KB GZ promofull 18 - דיל חולון-קרן היסוד PromoFull7290027600007-018-201902170331 16
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 131.6 KB GZ promofull 19 - שלי חיפה- זיו PromoFull7290027600007-019-201902170331 17
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 130.49 KB GZ promofull 20 - שלי רחובות- הרצל PromoFull7290027600007-020-201902170331 18
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 29.02 KB GZ promofull 21 - יש מרים ירושלים- פארן PromoFull7290027600007-021-201902170331 19
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 131.39 KB GZ promofull 22 - שלי נתניה- סמילנסקי PromoFull7290027600007-022-201902170331 20