אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 10/20/2018 2:01:00 AM 11.21 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-201810200201 1
לחץ להורדה 10/20/2018 3:30:00 AM 131.56 KB GZ promofull 1 - שלי ת"א- בן יהודה PromoFull7290027600007-001-201810200330 2
לחץ להורדה 10/20/2018 3:30:00 AM 131.95 KB GZ promofull 2 - שלי ירושלים- אגרון PromoFull7290027600007-002-201810200330 3
לחץ להורדה 10/20/2018 3:30:00 AM 129.42 KB GZ promofull 3 - שלי גבעתיים- סירקין PromoFull7290027600007-003-201810200330 4
לחץ להורדה 10/20/2018 3:30:00 AM 132.62 KB GZ promofull 4 - שלי חיפה- כרמל PromoFull7290027600007-004-201810200330 5
לחץ להורדה 10/20/2018 3:30:00 AM 133.01 KB GZ promofull 5 - שלי ירושלים- יובל PromoFull7290027600007-005-201810200330 6
לחץ להורדה 10/20/2018 3:30:00 AM 129.81 KB GZ promofull 6 - שלי חולון- קוגל PromoFull7290027600007-006-201810200330 7
לחץ להורדה 10/20/2018 3:30:00 AM 129.63 KB GZ promofull 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב PromoFull7290027600007-007-201810200330 8
לחץ להורדה 10/20/2018 3:30:00 AM 129.31 KB GZ promofull 9 - שלי נתניה-ויצמן PromoFull7290027600007-009-201810200330 9
לחץ להורדה 12/27/2015 3:31:00 AM 71.92 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-010-201512270331 10
לחץ להורדה 10/20/2018 3:30:00 AM 129.69 KB GZ promofull 11 - שלי ת"א- נורדאו PromoFull7290027600007-011-201810200330 11
לחץ להורדה 10/20/2018 3:30:00 AM 24.3 KB GZ promofull 12 - יש בני ברק- ירושלים PromoFull7290027600007-012-201810200330 12
לחץ להורדה 10/20/2018 3:30:00 AM 155.54 KB GZ promofull 13 - דיל בית שמש- העליה PromoFull7290027600007-013-201810200330 13
לחץ להורדה 10/20/2018 3:30:00 AM 24.29 KB GZ promofull 15 - יש פ"ת- רוטשילד PromoFull7290027600007-015-201810200330 14
לחץ להורדה 10/20/2018 3:30:00 AM 132.06 KB GZ promofull 17 - שלי חיפה- חורב PromoFull7290027600007-017-201810200330 15
לחץ להורדה 10/20/2018 3:30:00 AM 152.24 KB GZ promofull 18 - דיל חולון-קרן היסוד PromoFull7290027600007-018-201810200330 16
לחץ להורדה 10/20/2018 3:30:00 AM 129.91 KB GZ promofull 19 - שלי חיפה- זיו PromoFull7290027600007-019-201810200330 17
לחץ להורדה 10/20/2018 3:30:00 AM 130.23 KB GZ promofull 20 - שלי רחובות- הרצל PromoFull7290027600007-020-201810200330 18
לחץ להורדה 10/20/2018 3:30:00 AM 24.39 KB GZ promofull 21 - יש מרים ירושלים- פארן PromoFull7290027600007-021-201810200330 19
לחץ להורדה 10/20/2018 3:30:00 AM 132.16 KB GZ promofull 22 - שלי נתניה- סמילנסקי PromoFull7290027600007-022-201810200330 20