אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 5/9/2021 2:01:00 AM 12.26 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-202105090201 1
לחץ להורדה 5/9/2021 3:31:00 AM 99.51 KB GZ promofull 1 - שלי ת"א- בן יהודה PromoFull7290027600007-001-202105090331 2
לחץ להורדה 5/9/2021 3:31:00 AM 99.64 KB GZ promofull 2 - שלי ירושלים- אגרון PromoFull7290027600007-002-202105090331 3
לחץ להורדה 5/9/2021 3:31:00 AM 91.26 KB GZ promofull 3 - שלי גבעתיים- סירקין PromoFull7290027600007-003-202105090331 4
לחץ להורדה 5/9/2021 3:31:00 AM 91.44 KB GZ promofull 4 - שלי חיפה- כרמל PromoFull7290027600007-004-202105090331 5
לחץ להורדה 5/9/2021 3:31:00 AM 92.65 KB GZ promofull 5 - שלי ירושלים- יובל PromoFull7290027600007-005-202105090331 6
לחץ להורדה 5/9/2021 3:31:00 AM 91.21 KB GZ promofull 6 - שלי חולון- קוגל PromoFull7290027600007-006-202105090331 7
לחץ להורדה 5/9/2021 3:31:00 AM 91.23 KB GZ promofull 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב PromoFull7290027600007-007-202105090331 8
לחץ להורדה 5/9/2021 3:31:00 AM 91.24 KB GZ promofull 9 - שלי נתניה- ויצמן PromoFull7290027600007-009-202105090331 9
לחץ להורדה 12/27/2015 3:31:00 AM 71.92 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-010-201512270331 10
לחץ להורדה 5/9/2021 3:31:00 AM 91.25 KB GZ promofull 11 - שלי ת"א- נורדאו PromoFull7290027600007-011-202105090331 11
לחץ להורדה 5/9/2021 3:31:00 AM 32.69 KB GZ promofull 12 - יש בני ברק- ירושלים PromoFull7290027600007-012-202105090331 12
לחץ להורדה 5/9/2021 3:31:00 AM 139.69 KB GZ promofull 13 - דיל בית שמש- העליה PromoFull7290027600007-013-202105090331 13
לחץ להורדה 5/9/2021 3:31:00 AM 32.75 KB GZ promofull 15 - יש פ"ת- רוטשילד PromoFull7290027600007-015-202105090331 14
לחץ להורדה 5/9/2021 3:31:00 AM 99.59 KB GZ promofull 17 - שלי חיפה- חורב PromoFull7290027600007-017-202105090331 15
לחץ להורדה 5/9/2021 3:31:00 AM 138.62 KB GZ promofull 18 - דיל חולון-קרן היסוד PromoFull7290027600007-018-202105090331 16
לחץ להורדה 5/9/2021 3:31:00 AM 91.2 KB GZ promofull 19 - שלי חיפה- זיו PromoFull7290027600007-019-202105090331 17
לחץ להורדה 5/9/2021 3:31:00 AM 91.26 KB GZ promofull 20 - שלי רחובות- הרצל PromoFull7290027600007-020-202105090331 18
לחץ להורדה 5/9/2021 3:31:00 AM 32.81 KB GZ promofull 21 - יש מרים ירושלים- פארן PromoFull7290027600007-021-202105090331 19
לחץ להורדה 5/9/2021 3:31:00 AM 100.83 KB GZ promofull 22 - שלי נתניה- סמילנסקי PromoFull7290027600007-022-202105090331 20