אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 4/24/2019 2:01:00 AM 11.64 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-201904240201 1
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 149.98 KB GZ promofull 1 - שלי ת"א- בן יהודה PromoFull7290027600007-001-201904240331 2
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 150.58 KB GZ promofull 2 - שלי ירושלים- אגרון PromoFull7290027600007-002-201904240331 3
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 149.86 KB GZ promofull 3 - שלי גבעתיים- סירקין PromoFull7290027600007-003-201904240331 4
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 151.5 KB GZ promofull 4 - שלי חיפה- כרמל PromoFull7290027600007-004-201904240331 5
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 150.62 KB GZ promofull 5 - שלי ירושלים- יובל PromoFull7290027600007-005-201904240331 6
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 149.9 KB GZ promofull 6 - שלי חולון- קוגל PromoFull7290027600007-006-201904240331 7
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 149.88 KB GZ promofull 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב PromoFull7290027600007-007-201904240331 8
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 149.74 KB GZ promofull 9 - שלי נתניה-ויצמן PromoFull7290027600007-009-201904240331 9
לחץ להורדה 12/27/2015 3:31:00 AM 71.92 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-010-201512270331 10
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 149.94 KB GZ promofull 11 - שלי ת"א- נורדאו PromoFull7290027600007-011-201904240331 11
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 44.74 KB GZ promofull 12 - יש בני ברק- ירושלים PromoFull7290027600007-012-201904240331 12
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 164.21 KB GZ promofull 13 - דיל בית שמש- העליה PromoFull7290027600007-013-201904240331 13
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 45 KB GZ promofull 15 - יש פ"ת- רוטשילד PromoFull7290027600007-015-201904240331 14
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 150.42 KB GZ promofull 17 - שלי חיפה- חורב PromoFull7290027600007-017-201904240331 15
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 161.29 KB GZ promofull 18 - דיל חולון-קרן היסוד PromoFull7290027600007-018-201904240331 16
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 150.32 KB GZ promofull 19 - שלי חיפה- זיו PromoFull7290027600007-019-201904240331 17
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 149.95 KB GZ promofull 20 - שלי רחובות- הרצל PromoFull7290027600007-020-201904240331 18
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 44.71 KB GZ promofull 21 - יש מרים ירושלים- פארן PromoFull7290027600007-021-201904240331 19
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 150.55 KB GZ promofull 22 - שלי נתניה- סמילנסקי PromoFull7290027600007-022-201904240331 20