אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 6/27/2019 2:01:00 AM 11.68 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-201906270201 1
לחץ להורדה 6/27/2019 3:31:00 AM 128.83 KB GZ promofull 1 - שלי ת"א- בן יהודה PromoFull7290027600007-001-201906270331 2
לחץ להורדה 6/27/2019 3:31:00 AM 128.72 KB GZ promofull 2 - שלי ירושלים- אגרון PromoFull7290027600007-002-201906270331 3
לחץ להורדה 6/27/2019 3:31:00 AM 128.78 KB GZ promofull 3 - שלי גבעתיים- סירקין PromoFull7290027600007-003-201906270331 4
לחץ להורדה 6/27/2019 3:31:00 AM 131.27 KB GZ promofull 4 - שלי חיפה- כרמל PromoFull7290027600007-004-201906270331 5
לחץ להורדה 6/27/2019 3:31:00 AM 131.62 KB GZ promofull 5 - שלי ירושלים- יובל PromoFull7290027600007-005-201906270331 6
לחץ להורדה 6/27/2019 3:31:00 AM 128.91 KB GZ promofull 6 - שלי חולון- קוגל PromoFull7290027600007-006-201906270331 7
לחץ להורדה 6/27/2019 3:31:00 AM 128.95 KB GZ promofull 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב PromoFull7290027600007-007-201906270331 8
לחץ להורדה 6/27/2019 3:31:00 AM 128.65 KB GZ promofull 9 - שלי נתניה-ויצמן PromoFull7290027600007-009-201906270331 9
לחץ להורדה 12/27/2015 3:31:00 AM 71.92 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-010-201512270331 10
לחץ להורדה 6/27/2019 3:31:00 AM 128.68 KB GZ promofull 11 - שלי ת"א- נורדאו PromoFull7290027600007-011-201906270331 11
לחץ להורדה 6/27/2019 3:31:00 AM 34.24 KB GZ promofull 12 - יש בני ברק- ירושלים PromoFull7290027600007-012-201906270331 12
לחץ להורדה 6/27/2019 3:31:00 AM 139.65 KB GZ promofull 13 - דיל בית שמש- העליה PromoFull7290027600007-013-201906270331 13
לחץ להורדה 6/27/2019 3:31:00 AM 34.44 KB GZ promofull 15 - יש פ"ת- רוטשילד PromoFull7290027600007-015-201906270331 14
לחץ להורדה 6/27/2019 3:31:00 AM 129.29 KB GZ promofull 17 - שלי חיפה- חורב PromoFull7290027600007-017-201906270331 15
לחץ להורדה 6/27/2019 3:31:00 AM 136.25 KB GZ promofull 18 - דיל חולון-קרן היסוד PromoFull7290027600007-018-201906270331 16
לחץ להורדה 6/27/2019 3:31:00 AM 129.75 KB GZ promofull 19 - שלי חיפה- זיו PromoFull7290027600007-019-201906270331 17
לחץ להורדה 6/27/2019 3:31:00 AM 128.95 KB GZ promofull 20 - שלי רחובות- הרצל PromoFull7290027600007-020-201906270331 18
לחץ להורדה 6/27/2019 3:31:00 AM 34.31 KB GZ promofull 21 - יש מרים ירושלים- פארן PromoFull7290027600007-021-201906270331 19
לחץ להורדה 6/27/2019 3:31:00 AM 129.66 KB GZ promofull 22 - שלי נתניה- סמילנסקי PromoFull7290027600007-022-201906270331 20