אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 11/22/2017 3:30:00 AM 39.43 KB GZ promofull 608 - יש חסד ירושלים-קרית שאול PromoFull7290027600007-608-201711220330 1261
לחץ להורדה 11/22/2017 3:30:00 AM 39.08 KB GZ promofull 609 - יש חסד אלעד-ניסים גאון PromoFull7290027600007-609-201711220330 1262
לחץ להורדה 11/22/2017 3:30:00 AM 39.21 KB GZ promofull 610 - יש חסד ירושלים- רמת שלמה PromoFull7290027600007-610-201711220330 1263
לחץ להורדה 11/22/2017 3:30:00 AM 39.84 KB GZ promofull 611 - יש חסד בניברק- השומר PromoFull7290027600007-611-201711220330 1264
לחץ להורדה 11/22/2017 3:41:00 AM 857 B GZ promofull PromoFull7290027600007-867-201711220341 1265
לחץ להורדה 11/22/2017 2:01:00 AM 9.34 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-201711220201 1266