אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 4/24/2019 5:31:00 PM 1.01 KB GZ promo 36 - שלי כ"ס- רוטשילד Promo7290027600007-036-201904241731 1
לחץ להורדה 12/30/2015 2:30:00 PM 1.06 KB GZ promo Promo7290027600007-161-201512301430 2
לחץ להורדה 4/24/2019 5:31:00 PM 1.07 KB GZ promo 57 - שלי רמת השרון- אוסישקין Promo7290027600007-057-201904241731 3
לחץ להורדה 4/24/2019 5:31:00 PM 1.07 KB GZ promo 183 - דיל אשדוד- הרצל Promo7290027600007-183-201904241731 4
לחץ להורדה 4/24/2019 5:31:00 PM 1.08 KB GZ promo 55 - דיל כ"ס- צומת Promo7290027600007-055-201904241731 5
לחץ להורדה 6/22/2015 2:36:00 AM 1.09 KB GZ price Price7290027600007-430-201506220236 6
לחץ להורדה 4/24/2019 5:31:00 PM 1.09 KB GZ promo 212 - שלי חיפה- ורדיה Promo7290027600007-212-201904241731 7
לחץ להורדה 5/31/2015 2:40:00 AM 1.09 KB GZ promo Promo7290027600007-294-201505310240 8
לחץ להורדה 8/6/2015 2:31:00 AM 1.1 KB GZ promo Promo7290027600007-322-201508060231 9
לחץ להורדה 4/24/2019 5:31:00 PM 1.12 KB GZ promo 260 - דיל ירושלים-קניון תלפיות Promo7290027600007-260-201904241731 10
לחץ להורדה 4/24/2019 5:31:00 PM 1.14 KB GZ promo 244 - דיל גלילות רמת השרון Promo7290027600007-244-201904241731 11
לחץ להורדה 4/24/2019 5:31:00 PM 1.16 KB GZ promo 35 - דיל אקסטרה באר-שבע ולפסו Promo7290027600007-035-201904241731 12
לחץ להורדה 4/24/2019 5:31:00 PM 1.16 KB GZ promo 211 - דיל כרמיאל- אזור התעשיה Promo7290027600007-211-201904241731 13
לחץ להורדה 4/24/2019 5:31:00 PM 1.17 KB GZ price 120 - דיל אקסטרה חולון-המרכבה Price7290027600007-120-201904241731 14
לחץ להורדה 12/27/2015 2:31:00 PM 1.17 KB GZ price Price7290027600007-257-201512271431 15
לחץ להורדה 3/6/2017 9:30:00 AM 1.17 KB GZ promo Promo7290027600007-185-201703060930 16
לחץ להורדה 4/24/2019 5:31:00 PM 1.2 KB GZ promo 276 - דיל אמט"ל רחובות Promo7290027600007-276-201904241731 17
לחץ להורדה 3/20/2016 11:31:00 AM 1.21 KB GZ promo Promo7290027600007-047-201603201131 18
לחץ להורדה 1/31/2018 11:30:00 AM 1.23 KB GZ promo Promo7290027600007-337-201801311130 19
לחץ להורדה 4/24/2019 2:40:00 AM 1.26 KB GZ price Price7290027600007-811-201904240240 20