אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 2/20/2020 2:31:00 PM 1.01 KB GZ price 57 - שלי רמת השרון- אוסישקין Price7290027600007-057-202002201431 1
לחץ להורדה 2/20/2020 2:31:00 PM 1.01 KB GZ price 689 - מדיקל גדרה Price7290027600007-689-202002201431 2
לחץ להורדה 2/20/2020 2:31:00 PM 1.02 KB GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-202002201431 3
לחץ להורדה 2/20/2020 2:31:00 PM 1.04 KB GZ price 30 - שלי רמת גן- קריניצי Price7290027600007-030-202002201431 4
לחץ להורדה 2/20/2020 2:31:00 PM 1.04 KB GZ price 179 - שופרסל אקספרס הרוא"ה רמת גן Price7290027600007-179-202002201431 5
לחץ להורדה 2/20/2020 2:31:00 PM 1.05 KB GZ promo 346 - גריןקרית אונו-ירמיהו Promo7290027600007-346-202002201431 6
לחץ להורדה 2/20/2020 2:31:00 PM 1.05 KB GZ promo 438 - גרין הרצליה- הנגב Promo7290027600007-438-202002201431 7
לחץ להורדה 2/20/2020 2:31:00 PM 1.06 KB GZ price 32 - שלי רמת גן- קסם Price7290027600007-032-202002201431 8
לחץ להורדה 2/20/2020 2:31:00 PM 1.06 KB GZ price 111 - יש חסד טבריה עלית-לב האג Price7290027600007-111-202002201431 9
לחץ להורדה 12/30/2015 2:30:00 PM 1.06 KB GZ promo Promo7290027600007-161-201512301430 10
לחץ להורדה 2/20/2020 2:31:00 PM 1.06 KB GZ promo 355 - גרין ת"א- אהרון בקר Promo7290027600007-355-202002201431 11
לחץ להורדה 2/20/2020 2:31:00 PM 1.06 KB GZ promo 440 - גרין רחובות- יעקב Promo7290027600007-440-202002201431 12
לחץ להורדה 2/20/2020 2:31:00 PM 1.06 KB GZ promo 441 - גרין ת"א- שינקין Promo7290027600007-441-202002201431 13
לחץ להורדה 2/20/2020 2:31:00 PM 1.07 KB GZ price 33 - שלי חיפה- סטלה Price7290027600007-033-202002201431 14
לחץ להורדה 2/20/2020 2:31:00 PM 1.07 KB GZ price Price7290027600007-385-202002201431 15
לחץ להורדה 2/20/2020 2:31:00 PM 1.08 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-202002201431 16
לחץ להורדה 1/4/2020 3:31:00 AM 1.08 KB GZ pricefull 690 - BE מדיקל אורה PriceFull7290027600007-690-202001040331 17
לחץ להורדה 2/20/2020 2:31:00 PM 1.09 KB GZ price 193 - שלי ראשל"צ- מזרח Price7290027600007-193-202002201431 18
לחץ להורדה 2/20/2020 2:31:00 PM 1.09 KB GZ price 355 - גרין ת"א- אהרון בקר Price7290027600007-355-202002201431 19
לחץ להורדה 6/22/2015 2:36:00 AM 1.09 KB GZ price Price7290027600007-430-201506220236 20