אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 7/4/2020 2:30:00 AM 1.02 KB GZ price 208 - דילאילת נחל אורה Price7290027600007-208-202007040230 1
לחץ להורדה 7/4/2020 2:30:00 AM 1.04 KB GZ price 229 - דיל ת"א- יגאל אלון Price7290027600007-229-202007040230 2
לחץ להורדה 7/4/2020 2:30:00 AM 1.06 KB GZ price 297 - דיל חדרה- ארבע האגודות Price7290027600007-297-202007040230 3
לחץ להורדה 12/30/2015 2:30:00 PM 1.06 KB GZ promo Promo7290027600007-161-201512301430 4
לחץ להורדה 1/4/2020 3:31:00 AM 1.08 KB GZ pricefull 690 - BE מדיקל אורה PriceFull7290027600007-690-202001040331 5
לחץ להורדה 6/22/2015 2:36:00 AM 1.09 KB GZ price Price7290027600007-430-201506220236 6
לחץ להורדה 5/31/2015 2:40:00 AM 1.09 KB GZ promo Promo7290027600007-294-201505310240 7
לחץ להורדה 5/23/2019 9:30:00 AM 1.11 KB GZ promo Promo7290027600007-198-201905230930 8
לחץ להורדה 7/4/2020 2:30:00 AM 1.11 KB GZ promo 203 - דיל רמלה לוד- הצופית Promo7290027600007-203-202007040230 9
לחץ להורדה 10/24/2019 1:30:00 PM 1.13 KB GZ promo Promo7290027600007-363-201910241330 10
לחץ להורדה 7/4/2020 2:30:00 AM 1.15 KB GZ price 83 - דיל ב"ש- שאול המלך Price7290027600007-083-202007040230 11
לחץ להורדה 7/4/2020 2:30:00 AM 1.15 KB GZ price 195 - דיל קריון- דרך עכו Price7290027600007-195-202007040230 12
לחץ להורדה 12/27/2015 2:31:00 PM 1.17 KB GZ price Price7290027600007-257-201512271431 13
לחץ להורדה 3/6/2017 9:30:00 AM 1.17 KB GZ promo Promo7290027600007-185-201703060930 14
לחץ להורדה 7/3/2020 12:30:00 AM 1.17 KB GZ promo 346 - גריןקרית אונו-ירמיהו Promo7290027600007-346-202007030030 15
לחץ להורדה 7/3/2020 12:30:00 AM 1.17 KB GZ promo 355 - גרין ת"א- אהרון בקר Promo7290027600007-355-202007030030 16
לחץ להורדה 7/3/2020 12:30:00 AM 1.17 KB GZ promo 438 - גרין הרצליה- הנגב Promo7290027600007-438-202007030030 17
לחץ להורדה 7/3/2020 12:30:00 AM 1.17 KB GZ promo 440 - גרין רחובות- יעקב Promo7290027600007-440-202007030030 18
לחץ להורדה 7/3/2020 12:30:00 AM 1.17 KB GZ promo 441 - גרין ת"א- שינקין Promo7290027600007-441-202007030030 19
לחץ להורדה 1/9/2020 10:31:00 AM 1.18 KB GZ promo 636 - BE קיבוץ גלויות Promo7290027600007-636-202001091031 20