אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 12/19/2018 12:41:00 AM 0 B GZ promo Promo7290027600007-812-201812190041 1
לחץ להורדה 12/16/2018 1:30:00 AM 1 KB GZ price 6 - שלי חולון- קוגל Price7290027600007-006-201812160130 2
לחץ להורדה 12/18/2018 6:30:00 PM 1 KB GZ price 130 - דילנתניה- קלאוזנר עמליה Price7290027600007-130-201812181830 3
לחץ להורדה 12/18/2018 7:31:00 PM 1 KB GZ price 130 - דילנתניה- קלאוזנר עמליה Price7290027600007-130-201812181931 4
לחץ להורדה 12/18/2018 8:30:00 PM 1 KB GZ price 130 - דילנתניה- קלאוזנר עמליה Price7290027600007-130-201812182030 5
לחץ להורדה 12/18/2018 9:31:00 PM 1 KB GZ price 130 - דילנתניה- קלאוזנר עמליה Price7290027600007-130-201812182131 6
לחץ להורדה 12/18/2018 11:31:00 PM 1 KB GZ price 130 - דילנתניה- קלאוזנר עמליה Price7290027600007-130-201812182331 7
לחץ להורדה 12/18/2018 11:31:00 PM 1.02 KB GZ price 83 - דיל ב"ש- שאול המלך Price7290027600007-083-201812182331 8
לחץ להורדה 12/18/2018 8:31:00 AM 1.02 KB GZ price 261 - דיל באר טוביה Price7290027600007-261-201812180831 9
לחץ להורדה 12/18/2018 8:31:00 AM 1.03 KB GZ price 70 - שלי רמת גן- מרום נווה Price7290027600007-070-201812180831 10
לחץ להורדה 12/18/2018 9:30:00 AM 1.03 KB GZ price 70 - שלי רמת גן- מרום נווה Price7290027600007-070-201812180930 11
לחץ להורדה 12/18/2018 8:31:00 AM 1.04 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-201812180831 12
לחץ להורדה 12/18/2018 9:30:00 AM 1.04 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-201812180930 13
לחץ להורדה 12/18/2018 6:30:00 PM 1.04 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-201812181830 14
לחץ להורדה 12/18/2018 7:31:00 PM 1.04 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-201812181931 15
לחץ להורדה 12/18/2018 8:30:00 PM 1.04 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-201812182030 16
לחץ להורדה 12/18/2018 9:31:00 PM 1.04 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-201812182131 17
לחץ להורדה 12/18/2018 11:31:00 PM 1.04 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-201812182331 18
לחץ להורדה 12/18/2018 6:30:00 PM 1.04 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201812181830 19
לחץ להורדה 12/18/2018 7:31:00 PM 1.04 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201812181931 20