אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 6/30/2022 3:40:00 AM 1.02 MB GZ pricefull 413 - שופרסל ONLINE PriceFull7290027600007-413-202206300340 1
לחץ להורדה 12/30/2015 2:30:00 PM 1.06 KB GZ promo Promo7290027600007-161-201512301430 2
לחץ להורדה 1/4/2020 3:31:00 AM 1.08 KB GZ pricefull PriceFull7290027600007-690-202001040331 3
לחץ להורדה 6/22/2015 2:36:00 AM 1.09 KB GZ price Price7290027600007-430-201506220236 4
לחץ להורדה 5/31/2015 2:40:00 AM 1.09 KB GZ promo Promo7290027600007-294-201505310240 5
לחץ להורדה 5/23/2019 9:30:00 AM 1.11 KB GZ promo Promo7290027600007-198-201905230930 6
לחץ להורדה 6/30/2022 2:00:00 AM 1.11 KB GZ promo 448 - שערי רווחה Promo7290027600007-448-202206300200 7
לחץ להורדה 10/24/2019 1:30:00 PM 1.13 KB GZ promo Promo7290027600007-363-201910241330 8
לחץ להורדה 5/7/2022 8:39:00 PM 1.16 KB GZ pricefull PriceFull7290027600007-074-202205072039 9
לחץ להורדה 12/27/2015 2:31:00 PM 1.17 KB GZ price Price7290027600007-257-201512271431 10
לחץ להורדה 3/6/2017 9:30:00 AM 1.17 KB GZ promo Promo7290027600007-185-201703060930 11
לחץ להורדה 1/9/2020 10:31:00 AM 1.18 KB GZ promo Promo7290027600007-636-202001091031 12
לחץ להורדה 1/9/2020 10:31:00 AM 1.18 KB GZ promo Promo7290027600007-690-202001091031 13
לחץ להורדה 1/9/2020 10:31:00 AM 1.2 KB GZ promo Promo7290027600007-632-202001091031 14
לחץ להורדה 3/20/2016 11:31:00 AM 1.21 KB GZ promo Promo7290027600007-047-201603201131 15
לחץ להורדה 8/23/2021 3:30:00 AM 1.21 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-477-202108230330 16
לחץ להורדה 1/31/2018 11:30:00 AM 1.23 KB GZ promo Promo7290027600007-337-201801311130 17
לחץ להורדה 1/12/2020 12:31:00 PM 1.25 KB GZ promo Promo7290027600007-671-202001121231 18
לחץ להורדה 10/17/2018 1:41:00 PM 1.26 KB GZ price Price7290027600007-924-201810171341 19
לחץ להורדה 8/19/2015 2:30:00 AM 1.26 KB GZ promo Promo7290027600007-235-201508190230 20