אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 12/18/2018 8:30:00 PM 1.04 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-201812182030 21
לחץ להורדה 12/18/2018 9:31:00 PM 1.04 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-201812182131 22
לחץ להורדה 12/18/2018 11:31:00 PM 1.04 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-201812182331 23
לחץ להורדה 12/18/2018 6:30:00 PM 1.04 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201812181830 24
לחץ להורדה 12/18/2018 7:31:00 PM 1.04 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201812181931 25
לחץ להורדה 12/18/2018 8:30:00 PM 1.04 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201812182030 26
לחץ להורדה 12/18/2018 9:31:00 PM 1.04 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201812182131 27
לחץ להורדה 12/18/2018 11:31:00 PM 1.04 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-201812182331 28
לחץ להורדה 12/18/2018 7:30:00 AM 1.04 KB GZ price 91 - דיל עמק חפר- אזור תעשיה Price7290027600007-091-201812180730 29
לחץ להורדה 12/18/2018 8:31:00 AM 1.04 KB GZ price 91 - דיל עמק חפר- אזור תעשיה Price7290027600007-091-201812180831 30
לחץ להורדה 12/18/2018 9:30:00 AM 1.04 KB GZ price 133 - יש חסד ביתר עילית- הר"ן Price7290027600007-133-201812180930 31
לחץ להורדה 12/18/2018 8:31:00 AM 1.04 KB GZ price 166 - דיל אקסטרה אשדוד- הבושם Price7290027600007-166-201812180831 32
לחץ להורדה 12/18/2018 9:30:00 AM 1.04 KB GZ price 166 - דיל אקסטרה אשדוד- הבושם Price7290027600007-166-201812180930 33
לחץ להורדה 12/18/2018 6:30:00 PM 1.04 KB GZ price 166 - דיל אקסטרה אשדוד- הבושם Price7290027600007-166-201812181830 34
לחץ להורדה 12/18/2018 7:31:00 PM 1.04 KB GZ price 166 - דיל אקסטרה אשדוד- הבושם Price7290027600007-166-201812181931 35
לחץ להורדה 12/18/2018 8:30:00 PM 1.04 KB GZ price 166 - דיל אקסטרה אשדוד- הבושם Price7290027600007-166-201812182030 36
לחץ להורדה 12/18/2018 9:31:00 PM 1.04 KB GZ price 166 - דיל אקסטרה אשדוד- הבושם Price7290027600007-166-201812182131 37
לחץ להורדה 12/18/2018 11:31:00 PM 1.04 KB GZ price 166 - דיל אקסטרה אשדוד- הבושם Price7290027600007-166-201812182331 38
לחץ להורדה 12/18/2018 6:30:00 PM 1.04 KB GZ price 342 - דיל כרמיאל- קניון לב Price7290027600007-342-201812181830 39
לחץ להורדה 12/18/2018 7:31:00 PM 1.04 KB GZ price 342 - דיל כרמיאל- קניון לב Price7290027600007-342-201812181931 40