אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 105.73 KB GZ pricefull 623 - ניו פארם סביונים PriceFull7290027600007-623-201805240330 81
לחץ להורדה 6/13/2016 3:30:00 AM 105.78 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-321-201606130330 82
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 83
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 105.99 KB GZ pricefull 329 - יש יוקנעם עילית- היובלים PriceFull7290027600007-329-201805240330 84
לחץ להורדה 11/3/2015 3:30:00 AM 106.31 KB GZ pricefull PriceFull7290027600007-293-201511030330 85
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 106.31 KB GZ pricefull 362 - אקספרס קרן היסוד ירושלים PriceFull7290027600007-362-201805240330 86
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 106.46 KB GZ pricefull 335 - אקספרס כ"ס- בן גוריון PriceFull7290027600007-335-201805240330 87
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 106.96 KB GZ pricefull 634 - ניו פארם בת ים PriceFull7290027600007-634-201805240330 88
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 107.42 KB GZ pricefull 638 - ניו פארם משמר השרון PriceFull7290027600007-638-201805240330 89
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 108.28 KB GZ pricefull PriceFull7290027600007-672-201805240330 90
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 108.99 KB GZ pricefull 379 - אקספרס גבעתיים- כצנלסון PriceFull7290027600007-379-201805240330 91
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 109.46 KB GZ pricefull 263 - שופרסל אקספרס מקס ברוד PriceFull7290027600007-263-201805240330 92
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 109.66 KB GZ pricefull 325 - אקספרס ששת הימים נס ציונ PriceFull7290027600007-325-201805240330 93
לחץ להורדה 5/24/2018 2:31:00 AM 11.02 KB GZ price 207 - יש אור יהודה - אליהו סעדו Price7290027600007-207-201805240231 94
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 11.07 KB GZ promo 48 - שלי ת"א- רמת אביב ג Promo7290027600007-048-201805241930 95
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 11.2 KB GZ promo 180 - דילק.מוצקין- בן גוריון Promo7290027600007-180-201805241930 96
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 11.24 KB GZ promo 390 - שופרסל אקספרס אם המושבות Promo7290027600007-390-201805241930 97
לחץ להורדה 5/24/2018 2:31:00 AM 11.32 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-201805240231 98
לחץ להורדה 5/24/2018 2:31:00 AM 11.32 KB GZ price 304 - אקספרס קריית חיים Price7290027600007-304-201805240231 99
לחץ להורדה 5/24/2018 2:31:00 AM 11.38 KB GZ price 348 - אקספרס פ"ת- קק"ל Price7290027600007-348-201805240231 100