אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 3/18/2019 2:31:00 AM 8.35 KB GZ price 379 - אקספרס גבעתיים- כצנלסון Price7290027600007-379-201903180231 1521
לחץ להורדה 6/13/2016 2:30:00 AM 8.36 KB GZ promo Promo7290027600007-321-201606130230 1522
לחץ להורדה 1/12/2017 3:30:00 PM 8.37 KB GZ promo Promo7290027600007-351-201701121530 1523
לחץ להורדה 7/29/2015 2:30:00 AM 8.41 KB GZ price Price7290027600007-256-201507290230 1524
לחץ להורדה 3/18/2019 2:31:00 AM 8.48 KB GZ price 658 - BE קריית אתא Price7290027600007-658-201903180231 1525
לחץ להורדה 3/18/2019 2:31:00 AM 8.64 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-201903180231 1526
לחץ להורדה 3/18/2019 2:31:00 AM 8.65 KB GZ price 646 - BE באר שבע Price7290027600007-646-201903180231 1527
לחץ להורדה 3/18/2019 2:31:00 AM 8.7 KB GZ price 30 - שלי רמת גן- קריניצי Price7290027600007-030-201903180231 1528
לחץ להורדה 3/18/2019 2:31:00 AM 8.7 KB GZ price 230 - שלי כ"ס- ויצמן Price7290027600007-230-201903180231 1529
לחץ להורדה 3/18/2019 2:31:00 AM 8.71 KB GZ price 382 - אקספרס פ"ת- היבנר Price7290027600007-382-201903180231 1530
לחץ להורדה 3/18/2019 2:31:00 AM 8.74 KB GZ price 374 - שלי הרצליה- הבנים Price7290027600007-374-201903180231 1531
לחץ להורדה 3/18/2019 2:31:00 AM 8.87 KB GZ price 390 - שופרסל אקספרס אםהמושבות Price7290027600007-390-201903180231 1532
לחץ להורדה 3/18/2019 2:31:00 AM 8.95 KB GZ price 681 - BE שהם Price7290027600007-681-201903180231 1533
לחץ להורדה 3/18/2019 2:31:00 AM 8.96 KB GZ price 369 - שלי שוהם- תרשיש Price7290027600007-369-201903180231 1534
לחץ להורדה 3/18/2019 2:31:00 AM 8.97 KB GZ price 665 - BE חשמונאים Price7290027600007-665-201903180231 1535
לחץ להורדה 3/18/2019 2:31:00 AM 8.99 KB GZ price 104 - שלי פ"ת- גד מכנס Price7290027600007-104-201903180231 1536
לחץ להורדה 3/18/2019 3:30:00 AM 80.09 KB GZ pricefull 387 - אקספרס רמב"ם חיפה PriceFull7290027600007-387-201903180330 1537
לחץ להורדה 3/18/2019 3:30:00 AM 80.54 KB GZ pricefull 378 - אקספרס עמק רפאים ירושלים PriceFull7290027600007-378-201903180330 1538
לחץ להורדה 3/18/2019 3:30:00 AM 80.54 KB GZ pricefull 634 - BE בת ים PriceFull7290027600007-634-201903180330 1539
לחץ להורדה 3/18/2019 3:30:00 AM 80.57 KB GZ pricefull PriceFull7290027600007-082-201903180330 1540