אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 9/22/2016 3:40:00 AM 907 B GZ pricefull PriceFull7290027600007-436-201609220340 1521
לחץ להורדה 9/22/2016 3:40:00 AM 909 B GZ pricefull PriceFull7290027600007-458-201609220340 1522
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 93.77 KB GZ pricefull 318 - אקספרס חולון - וולפסון PriceFull7290027600007-318-201805240330 1523
לחץ להורדה 1/31/2018 3:30:00 AM 94.5 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-337-201801310330 1524
לחץ להורדה 12/30/2015 3:30:00 AM 94.94 KB GZ pricefull PriceFull7290027600007-161-201512300330 1525
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 95.34 KB GZ pricefull 639 - ניו פארם אריאל PriceFull7290027600007-639-201805240330 1526
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 95.59 KB GZ pricefull 299 - אקספרס הוד השרון PriceFull7290027600007-299-201805240330 1527
לחץ להורדה 7/29/2015 1:30:00 PM 952 B GZ promo Promo7290027600007-256-201507291330 1528
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 96.1 KB GZ pricefull 147 - אקספרס זכרון PriceFull7290027600007-147-201805240330 1529
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 96.55 KB GZ pricefull 372 - אקספרס בת ים- חשמונאים PriceFull7290027600007-372-201805240330 1530
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 965 B GZ promo 111 - יש חסד טבריה עלית-לב האג Promo7290027600007-111-201805241930 1531
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 99.6 KB GZ pricefull 388 - אקספרס דניה PriceFull7290027600007-388-201805240330 1532
לחץ להורדה 1/3/2018 3:30:00 AM 99.63 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-149-201801030330 1533
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 99.67 KB GZ pricefull 654 - ניו פארם אם המושבות PriceFull7290027600007-654-201805240330 1534
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 99.77 KB GZ pricefull 175 - אקספרס טבריה PriceFull7290027600007-175-201805240330 1535