אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 2/17/2019 2:30:00 AM 8.11 KB GZ price 673 - BE 59 פנורמה חיפה Price7290027600007-673-201902170230 1541
לחץ להורדה 6/13/2016 2:30:00 AM 8.33 KB GZ promo Promo7290027600007-197-201606130230 1542
לחץ להורדה 6/13/2016 2:30:00 AM 8.36 KB GZ promo Promo7290027600007-321-201606130230 1543
לחץ להורדה 1/12/2017 3:30:00 PM 8.37 KB GZ promo Promo7290027600007-351-201701121530 1544
לחץ להורדה 7/29/2015 2:30:00 AM 8.41 KB GZ price Price7290027600007-256-201507290230 1545
לחץ להורדה 2/17/2019 2:30:00 AM 8.48 KB GZ price 641 - BE גבעתיים Price7290027600007-641-201902170230 1546
לחץ להורדה 2/17/2019 2:30:00 AM 8.74 KB GZ price 633 - BE נשר תל-חנן Price7290027600007-633-201902170230 1547
לחץ להורדה 2/17/2019 2:30:00 AM 8.8 KB GZ price 652 - BE מודיעין Price7290027600007-652-201902170230 1548
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 80.21 KB GZ pricefull 304 - אקספרס קריית חיים PriceFull7290027600007-304-201902170331 1549
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 80.22 KB GZ pricefull 652 - BE מודיעין PriceFull7290027600007-652-201902170331 1550
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 80.39 KB GZ pricefull 648 - BE מאיר-כפר סבא PriceFull7290027600007-648-201902170331 1551
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 80.61 KB GZ pricefull 327 - אקספרס חיפה- ראול ולנברג PriceFull7290027600007-327-201902170331 1552
לחץ להורדה 2/17/2019 2:31:00 PM 803 B GZ price 271 - שלי רחובות- יעקובי Price7290027600007-271-201902171431 1553
לחץ להורדה 2/17/2019 2:31:00 PM 805 B GZ price 388 - אקספרס דניה Price7290027600007-388-201902171431 1554
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 81.24 KB GZ pricefull 384 - אקספרס קרית ביאליק PriceFull7290027600007-384-201902170331 1555
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 81.36 KB GZ pricefull 668 - BE קריית השרון נתניה PriceFull7290027600007-668-201902170331 1556
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 81.44 KB GZ pricefull 655 - BE רחובות מזרח PriceFull7290027600007-655-201902170331 1557
לחץ להורדה 2/16/2019 2:41:00 AM 817 B GZ price Price7290027600007-811-201902160241 1558
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 82 KB GZ pricefull 277 - אקספרס.בני בנימין הרצליה PriceFull7290027600007-277-201902170331 1559
לחץ להורדה 2/17/2019 3:31:00 AM 82.07 KB GZ pricefull 674 - BE תל ברוך PriceFull7290027600007-674-201902170331 1560