אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 11/19/2017 3:30:00 AM 85.39 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-112-201711190330 1601
לחץ להורדה 7/16/2019 3:31:00 AM 85.43 KB GZ pricefull 304 - אקספרס קריית חיים PriceFull7290027600007-304-201907160331 1602
לחץ להורדה 7/16/2019 3:31:00 AM 85.95 KB GZ pricefull 224 - אקספרס ראשל"צ-נווה דקלים PriceFull7290027600007-224-201907160331 1603
לחץ להורדה 7/16/2019 3:31:00 AM 86.03 KB GZ pricefull 655 - BE רחובות מזרח PriceFull7290027600007-655-201907160331 1604
לחץ להורדה 7/16/2019 3:31:00 AM 86.72 KB GZ promofull 299 - אקספרס הוד השרון PromoFull7290027600007-299-201907160331 1605
לחץ להורדה 7/16/2019 3:31:00 AM 87.27 KB GZ pricefull 56 - אקספרס חריש הרימון PriceFull7290027600007-056-201907160331 1606
לחץ להורדה 7/16/2019 3:31:00 AM 87.31 KB GZ pricefull 82 - אקספרס חולון PriceFull7290027600007-082-201907160331 1607
לחץ להורדה 7/16/2019 3:31:00 AM 87.87 KB GZ pricefull 698 - BE כרמיאל PriceFull7290027600007-698-201907160331 1608
לחץ להורדה 5/29/2016 3:30:00 AM 88.14 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-110-201605290330 1609
לחץ להורדה 7/16/2019 3:31:00 AM 88.22 KB GZ pricefull 179 - שופרסל אקספרס הרוא"ה רמת גן PriceFull7290027600007-179-201907160331 1610
לחץ להורדה 7/16/2019 3:31:00 AM 88.75 KB GZ promofull 362 - אקספרס קרן היסוד ירושלים PromoFull7290027600007-362-201907160331 1611
לחץ להורדה 7/16/2019 3:31:00 AM 89.17 KB GZ promofull 293 - שופרסל אקספרס צור הדסה PromoFull7290027600007-293-201907160331 1612
לחץ להורדה 7/16/2019 3:31:00 AM 89.24 KB GZ pricefull 327 - אקספרס חיפה- ראול ולנברג PriceFull7290027600007-327-201907160331 1613
לחץ להורדה 7/16/2019 3:31:00 AM 89.69 KB GZ pricefull 186 - אקספרס התשבי PriceFull7290027600007-186-201907160331 1614
לחץ להורדה 6/22/2015 2:25:00 AM 891 B GZ promo Promo7290027600007-060-201506220225 1615
לחץ להורדה 7/16/2019 3:31:00 AM 893 B GZ promofull PromoFull7290027600007-048-201907160331 1616
לחץ להורדה 4/4/2019 3:30:00 AM 896 B GZ pricefull PriceFull7290027600007-386-201904040330 1617
לחץ להורדה 7/17/2019 2:31:00 AM 9.05 KB GZ price 154 - אקספרס קריית אונו Price7290027600007-154-201907170231 1618
לחץ להורדה 7/16/2019 3:31:00 AM 9.06 KB GZ pricefull 690 - BE מדיקל אורה PriceFull7290027600007-690-201907160331 1619
לחץ להורדה 7/17/2019 2:31:00 AM 9.07 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-201907170231 1620