אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 95.5 KB GZ pricefull 372 - אקספרס בת ים- חשמונאים PriceFull7290027600007-372-201904240331 1621
לחץ להורדה 4/24/2019 5:31:00 PM 951 B GZ promo 92 - דיל אשדוד- שבט לוי Promo7290027600007-092-201904241731 1622
לחץ להורדה 7/29/2015 1:30:00 PM 952 B GZ promo Promo7290027600007-256-201507291330 1623
לחץ להורדה 4/24/2019 6:40:00 PM 952 B GZ promo 413 - שופרסל ONLINE Promo7290027600007-413-201904241840 1624
לחץ להורדה 4/24/2019 6:40:00 PM 953 B GZ promo Promo7290027600007-436-201904241840 1625
לחץ להורדה 4/24/2019 6:40:00 PM 953 B GZ promo Promo7290027600007-458-201904241840 1626
לחץ להורדה 4/24/2019 6:40:00 PM 953 B GZ promo Promo7290027600007-460-201904241840 1627
לחץ להורדה 4/24/2019 5:31:00 PM 959 B GZ price 269 - דיל אקסטרה פ"ת- סגולה Price7290027600007-269-201904241731 1628
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 96.22 KB GZ pricefull 217 - אקספרס הדישון ירושלים PriceFull7290027600007-217-201904240331 1629
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 96.58 KB GZ pricefull 676 - BE יוקנעם PriceFull7290027600007-676-201904240331 1630
לחץ להורדה 4/24/2019 5:31:00 PM 96.8 KB GZ promo Promo7290027600007-602-201904241731 1631
לחץ להורדה 4/24/2019 5:31:00 PM 961 B GZ price 55 - דיל כ"ס- צומת Price7290027600007-055-201904241731 1632
לחץ להורדה 4/24/2019 5:31:00 PM 962 B GZ promo 89 - דיל עזריאלי - רמלה Promo7290027600007-089-201904241731 1633
לחץ להורדה 4/24/2019 5:31:00 PM 965 B GZ promo 251 - דיל עפולה- כורש Promo7290027600007-251-201904241731 1634
לחץ להורדה 4/24/2019 5:31:00 PM 967 B GZ price 209 - דיל אשקלון- רוטשילד Price7290027600007-209-201904241731 1635
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 97.33 KB GZ pricefull 335 - אקספרס כ"ס- בן גוריון PriceFull7290027600007-335-201904240331 1636
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 97.35 KB GZ pricefull 445 - אקספרס רחובות PriceFull7290027600007-445-201904240331 1637
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 97.85 KB GZ pricefull 645 - BE גבעת שמואל PriceFull7290027600007-645-201904240331 1638
לחץ להורדה 4/24/2019 3:31:00 AM 97.92 KB GZ pricefull 329 - יש יוקנעם עילית- היובלים PriceFull7290027600007-329-201904240331 1639
לחץ להורדה 4/24/2019 5:31:00 PM 975 B GZ promo 259 - דיל גזית כ"ס- ויצמן Promo7290027600007-259-201904241731 1640