אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 12/3/2019 10:30:00 AM 958 B GZ price 55 - דיל כ"ס- צומת Price7290027600007-055-201912031030 1761
לחץ להורדה 5/8/2021 3:31:00 AM 96.17 KB GZ pricefull 674 - BE תל ברוך PriceFull7290027600007-674-202105080331 1762
לחץ להורדה 5/8/2021 3:31:00 AM 96.53 KB GZ pricefull 652 - BE מודיעין PriceFull7290027600007-652-202105080331 1763
לחץ להורדה 5/8/2021 3:31:00 AM 96.96 KB GZ pricefull 322 - גן העיר תלאביב PriceFull7290027600007-322-202105080331 1764
לחץ להורדה 5/8/2021 3:31:00 AM 97.6 KB GZ pricefull 115 - אקספרס דיזינגוף PriceFull7290027600007-115-202105080331 1765
לחץ להורדה 5/8/2021 3:31:00 AM 97.79 KB GZ pricefull 315 - אקספרס כפר נטר PriceFull7290027600007-315-202105080331 1766
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 974 B GZ promo 437 - BE אייס מול אילת Promo7290027600007-437-202105090231 1767
לחץ להורדה 5/9/2021 2:31:00 AM 978 B GZ promo 620 - BE מלכת שבא אילת Promo7290027600007-620-202105090231 1768
לחץ להורדה 5/8/2021 3:31:00 AM 98.56 KB GZ promofull 193 - שלי ראשל"צ- מזרח PromoFull7290027600007-193-202105080331 1769
לחץ להורדה 5/8/2021 3:31:00 AM 98.62 KB GZ promofull 28 - שלי ת"א- צה"ל PromoFull7290027600007-028-202105080331 1770
לחץ להורדה 5/8/2021 3:31:00 AM 98.66 KB GZ promofull 101 - שלי הוד השרון- ק מרגלית PromoFull7290027600007-101-202105080331 1771
לחץ להורדה 5/8/2021 3:31:00 AM 99.04 KB GZ promofull 117 - שלי תל אביב-איכילוב PromoFull7290027600007-117-202105080331 1772
לחץ להורדה 5/8/2021 3:31:00 AM 99.14 KB GZ promofull 1 - שלי ת"א- בן יהודה PromoFull7290027600007-001-202105080331 1773
לחץ להורדה 5/8/2021 3:31:00 AM 99.17 KB GZ promofull 72 - שלי רעות PromoFull7290027600007-072-202105080331 1774
לחץ להורדה 5/8/2021 3:31:00 AM 99.2 KB GZ promofull 336 - שלי חיפה- רמות ספיר PromoFull7290027600007-336-202105080331 1775
לחץ להורדה 5/8/2021 3:31:00 AM 99.27 KB GZ promofull 2 - שלי ירושלים- אגרון PromoFull7290027600007-002-202105080331 1776
לחץ להורדה 5/8/2021 3:31:00 AM 99.27 KB GZ promofull 17 - שלי חיפה- חורב PromoFull7290027600007-017-202105080331 1777
לחץ להורדה 5/8/2021 3:31:00 AM 99.33 KB GZ promofull 103 - שלי שוהם- מרכז מסחרי PromoFull7290027600007-103-202105080331 1778
לחץ להורדה 5/8/2021 3:31:00 AM 99.37 KB GZ promofull 69 - שלי ת"א- רמת אביב ב PromoFull7290027600007-069-202105080331 1779
לחץ להורדה 5/8/2021 3:31:00 AM 99.5 KB GZ promofull 109 - שלי ראש העין- ז'בוטינסקי PromoFull7290027600007-109-202105080331 1780