אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 85.92 KB GZ promofull 1 - שלי ת"א- בן יהודה PromoFull7290027600007-001-202206300300 1801
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 85.97 KB GZ promofull 336 - שלי חיפה- רמות ספיר PromoFull7290027600007-336-202206300300 1802
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 85.99 KB GZ promofull 117 - שלי תל אביב-איכילוב PromoFull7290027600007-117-202206300300 1803
לחץ להורדה 12/2/2019 3:30:00 AM 853 B GZ pricefull PriceFull7290027600007-075-201912020330 1804
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 86 KB GZ pricefull 175 - אקספרס טבריה PriceFull7290027600007-175-202206300300 1805
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 86 KB GZ promofull 69 - שלי ת"א- רמת אביב ב PromoFull7290027600007-069-202206300300 1806
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 86.02 KB GZ promofull 17 - שלי חיפה- חורב PromoFull7290027600007-017-202206300300 1807
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 86.04 KB GZ promofull 2 - שלי ירושלים- אגרון PromoFull7290027600007-002-202206300300 1808
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 86.05 KB GZ promofull 39 - שלי ת"א- ברזיל PromoFull7290027600007-039-202206300300 1809
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 86.09 KB GZ promofull 103 - שלי שוהם- מרכז מסחרי PromoFull7290027600007-103-202206300300 1810
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 86.18 KB GZ promofull 109 - שלי ראש העין- ז'בוטינסקי PromoFull7290027600007-109-202206300300 1811
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 86.65 KB GZ promofull 70 - שלי רמת גן- מרום נווה PromoFull7290027600007-070-202206300300 1812
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 86.66 KB GZ pricefull 270 - BE חולון הפלד PriceFull7290027600007-270-202206300300 1813
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 86.76 KB GZ pricefull 26 - BE בלוך גבעתיים PriceFull7290027600007-026-202206300300 1814
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 86.8 KB GZ pricefull 485 - BE אשדוד בלה PriceFull7290027600007-485-202206300300 1815
לחץ להורדה 4/5/2020 3:30:00 AM 87.59 KB GZ pricefull PriceFull7290027600007-046-202004050330 1816
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 87.63 KB GZ pricefull 675 - BE 61 שרונים PriceFull7290027600007-675-202206300300 1817
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 87.92 KB GZ promofull 22 - שלי נתניה- סמילנסקי PromoFull7290027600007-022-202206300300 1818
לחץ להורדה 5/29/2016 3:30:00 AM 88.14 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-110-201605290330 1819
לחץ להורדה 6/30/2022 3:00:00 AM 88.46 KB GZ pricefull 670 - BE (פ.י) איכילוב PriceFull7290027600007-670-202206300300 1820