אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 1/17/2022 4:31:00 PM 976 B GZ price 67 - שלי גבעת שמואל-בן גוריון Price7290027600007-067-202201171631 1841
לחץ להורדה 1/17/2022 8:55:00 AM 98.64 KB GZ pricefull 217 - אקספרס הדישון ירושלים PriceFull7290027600007-217-202201170855 1842
לחץ להורדה 1/17/2022 4:31:00 PM 981 B GZ price 177 - דיל מצפה רמון- בן גוריון Price7290027600007-177-202201171631 1843
לחץ להורדה 1/17/2022 4:31:00 PM 989 B GZ price 259 - דיל גזית כ"ס- ויצמן Price7290027600007-259-202201171631 1844
לחץ להורדה 1/3/2018 3:30:00 AM 99.63 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-149-201801030330 1845
לחץ להורדה 1/17/2022 4:31:00 PM 992 B GZ price 123 - דיל חולון- גולדה Price7290027600007-123-202201171631 1846
לחץ להורדה 1/17/2022 4:31:00 PM 995 B GZ price 28 - שלי ת"א- צה"ל Price7290027600007-028-202201171631 1847