אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 95.65 KB GZ promofull 173 - דיל כפר יונה PromoFull7290027600007-173-202205220300 1861
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 957.77 KB GZ promofull 252 - BE עין שמר PromoFull7290027600007-252-202205220300 1862
לחץ להורדה 12/3/2019 10:30:00 AM 958 B GZ price Price7290027600007-055-201912031030 1863
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 96.2 KB GZ pricefull 784 - BE כפר גנים PriceFull7290027600007-784-202205220300 1864
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 97.02 KB GZ pricefull 56 - אקספרס חריש הרימון PriceFull7290027600007-056-202205220300 1865
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 97.37 KB GZ pricefull 651 - BE דרורים PriceFull7290027600007-651-202205220300 1866
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 97.89 KB GZ pricefull 179 - שופרסל אקספרס הרוא"ה רמת גן PriceFull7290027600007-179-202205220300 1867
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 98.4 KB GZ pricefull 279 - אקספרס-ת"א דרויאנוב PriceFull7290027600007-279-202205220300 1868
לחץ להורדה 5/22/2022 6:00:00 AM 983 B GZ price 139 - דיל צפת- דובק ויצמן Price7290027600007-139-202205220600 1869
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 99.48 KB GZ pricefull 645 - BE גבעת שמואל PriceFull7290027600007-645-202205220300 1870
לחץ להורדה 1/3/2018 3:30:00 AM 99.63 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-149-201801030330 1871
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 99.65 KB GZ pricefull 237 - דיל גוש עציון PriceFull7290027600007-237-202205220300 1872