אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 5/22/2022 3:40:00 AM 259.87 KB GZ pricefull 357 - שלי צורן קדימה- לב השרון PriceFull7290027600007-357-202205220340 1861
לחץ להורדה 5/22/2022 3:40:00 AM 882.9 KB GZ pricefull 413 - שופרסל ONLINE PriceFull7290027600007-413-202205220340 1862
לחץ להורדה 5/22/2022 3:40:00 AM 206.88 KB GZ pricefull 615 - BE כפר סבא PriceFull7290027600007-615-202205220340 1863
לחץ להורדה 5/22/2022 3:40:00 AM 104.27 KB GZ promofull 125 - דיל הרצליה- המנופים PromoFull7290027600007-125-202205220340 1864
לחץ להורדה 5/22/2022 3:40:00 AM 104.81 KB GZ promofull 199 - דיל בת ים- בלפור PromoFull7290027600007-199-202205220340 1865
לחץ להורדה 5/22/2022 3:40:00 AM 74.47 KB GZ promofull 357 - שלי צורן קדימה- לב השרון PromoFull7290027600007-357-202205220340 1866
לחץ להורדה 5/22/2022 3:40:00 AM 155.7 KB GZ promofull 413 - שופרסל ONLINE PromoFull7290027600007-413-202205220340 1867
לחץ להורדה 5/22/2022 3:40:00 AM 155.82 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-436-202205220340 1868
לחץ להורדה 5/22/2022 3:40:00 AM 155.88 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-458-202205220340 1869
לחץ להורדה 5/22/2022 3:40:00 AM 156.18 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-460-202205220340 1870
לחץ להורדה 5/22/2022 3:40:00 AM 582.42 KB GZ promofull 615 - BE כפר סבא PromoFull7290027600007-615-202205220340 1871
לחץ להורדה 5/22/2022 3:40:00 AM 22.79 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-811-202205220340 1872