אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 12/2/2020 12:30:00 AM 5.69 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-202012020030 21
לחץ להורדה 12/1/2020 11:30:00 PM 3.25 KB GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-202012012330 22
לחץ להורדה 12/2/2020 12:30:00 AM 3 KB GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-202012020030 23
לחץ להורדה 12/1/2020 11:30:00 PM 5.65 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-202012012330 24
לחץ להורדה 12/2/2020 12:30:00 AM 5.65 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-202012020030 25
לחץ להורדה 12/1/2020 11:30:00 PM 2.61 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-202012012330 26
לחץ להורדה 12/2/2020 12:30:00 AM 2.39 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-202012020030 27
לחץ להורדה 12/1/2020 11:30:00 PM 1.77 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-202012012330 28
לחץ להורדה 12/2/2020 12:30:00 AM 1.55 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-202012020030 29
לחץ להורדה 12/1/2020 11:30:00 PM 1.64 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-202012012330 30
לחץ להורדה 12/2/2020 12:30:00 AM 1.41 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-202012020030 31
לחץ להורדה 12/1/2020 11:30:00 PM 2.05 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-202012012330 32
לחץ להורדה 12/2/2020 12:30:00 AM 1.82 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-202012020030 33
לחץ להורדה 12/1/2020 11:30:00 PM 5.51 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-202012012330 34
לחץ להורדה 12/2/2020 12:30:00 AM 5.51 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-202012020030 35
לחץ להורדה 12/1/2020 11:30:00 PM 2.77 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-202012012330 36
לחץ להורדה 12/2/2020 12:30:00 AM 2.58 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-202012020030 37
לחץ להורדה 12/1/2020 11:30:00 PM 1.93 KB GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-202012012330 38
לחץ להורדה 12/2/2020 12:30:00 AM 1.71 KB GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-202012020030 39
לחץ להורדה 12/1/2020 11:30:00 PM 1.22 KB GZ price 24 - שלי אשדוד- הנביאים Price7290027600007-024-202012012330 40