אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 2/26/2024 4:00:00 PM 1.56 KB GZ promo 92 - דיל אשדוד- שבט לוי Promo7290027600007-092-202402261600 2001
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 1.46 MB GZ promofull 92 - דיל אשדוד- שבט לוי PromoFull7290027600007-092-202402260300 2002
לחץ להורדה 2/26/2024 4:00:00 PM 1.7 KB GZ price 93 - שלי יהוד- סביונים Price7290027600007-093-202402261600 2003
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 236.37 KB GZ pricefull 93 - שלי יהוד- סביונים PriceFull7290027600007-093-202402260300 2004
לחץ להורדה 2/26/2024 4:00:00 PM 923 B GZ promo 93 - שלי יהוד- סביונים Promo7290027600007-093-202402261600 2005
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 673.73 KB GZ promofull 93 - שלי יהוד- סביונים PromoFull7290027600007-093-202402260300 2006
לחץ להורדה 2/26/2024 4:00:00 PM 1.43 KB GZ price 95 - דיל חדרה- קניון אורות Price7290027600007-095-202402261600 2007
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 313.04 KB GZ pricefull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PriceFull7290027600007-095-202402260300 2008
לחץ להורדה 2/26/2024 4:00:00 PM 1.56 KB GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-202402261600 2009
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 93.48 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-202402260300 2010
לחץ להורדה 2/26/2024 4:00:00 PM 575 B GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-202402261600 2011
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 223.64 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-202402260300 2012
לחץ להורדה 2/26/2024 4:00:00 PM 1.47 KB GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-202402261600 2013
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 1.47 MB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-202402260300 2014
לחץ להורדה 2/26/2024 4:00:00 PM 1.28 KB GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-202402261600 2015
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 193.91 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-202402260300 2016
לחץ להורדה 2/26/2024 4:00:00 PM 1.57 KB GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-202402261600 2017
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 1.4 MB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-202402260300 2018
לחץ להורדה 2/26/2024 4:00:00 PM 1.04 KB GZ price 98 - דיל קרית טבעון-אלונים Price7290027600007-098-202402261600 2019
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 278.07 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון-אלונים PriceFull7290027600007-098-202402260300 2020