אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 5/27/2024 3:00:00 AM 388.16 KB GZ pricefull 91 - דיל עמק חפר- אזור תעשיה PriceFull7290027600007-091-202405270300 2021
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 54.8 KB GZ promo 91 - דיל עמק חפר- אזור תעשיה Promo7290027600007-091-202405280200 2022
לחץ להורדה 5/27/2024 3:00:00 AM 101.7 KB GZ promofull 91 - דיל עמק חפר- אזור תעשיה PromoFull7290027600007-091-202405270300 2023
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 21.13 KB GZ price 92 - דיל אשדוד- שבט לוי Price7290027600007-092-202405280200 2024
לחץ להורדה 5/27/2024 3:00:00 AM 252.29 KB GZ pricefull 92 - דיל אשדוד- שבט לוי PriceFull7290027600007-092-202405270300 2025
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 53.9 KB GZ promo 92 - דיל אשדוד- שבט לוי Promo7290027600007-092-202405280200 2026
לחץ להורדה 5/27/2024 3:00:00 AM 99.89 KB GZ promofull 92 - דיל אשדוד- שבט לוי PromoFull7290027600007-092-202405270300 2027
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 21.37 KB GZ price 93 - שלי יהוד- סביונים Price7290027600007-093-202405280200 2028
לחץ להורדה 5/27/2024 3:00:00 AM 238.94 KB GZ pricefull 93 - שלי יהוד- סביונים PriceFull7290027600007-093-202405270300 2029
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 21.88 KB GZ promo 93 - שלי יהוד- סביונים Promo7290027600007-093-202405280200 2030
לחץ להורדה 5/27/2024 3:00:00 AM 73.73 KB GZ promofull 93 - שלי יהוד- סביונים PromoFull7290027600007-093-202405270300 2031
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 28.13 KB GZ price 95 - דיל חדרה- קניון אורות Price7290027600007-095-202405280200 2032
לחץ להורדה 5/27/2024 3:00:00 AM 320.86 KB GZ pricefull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PriceFull7290027600007-095-202405270300 2033
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 53.65 KB GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-202405280200 2034
לחץ להורדה 5/27/2024 3:00:00 AM 99.64 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-202405270300 2035
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 18.31 KB GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-202405280200 2036
לחץ להורדה 5/27/2024 3:00:00 AM 224.4 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-202405270300 2037
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 53.96 KB GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-202405280200 2038
לחץ להורדה 5/27/2024 3:00:00 AM 99.93 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-202405270300 2039
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 23.1 KB GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-202405280200 2040