אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 6/19/2024 3:00:00 AM 110.21 KB GZ pricefull 784 - BE כפר גנים PriceFull7290027600007-784-202406190300 1941
לחץ להורדה 6/20/2024 2:00:00 AM 2.2 KB GZ promo 784 - BE כפר גנים Promo7290027600007-784-202406200200 1942
לחץ להורדה 6/19/2024 3:00:00 AM 378.43 KB GZ promofull 784 - BE כפר גנים PromoFull7290027600007-784-202406190300 1943
לחץ להורדה 6/20/2024 2:00:00 AM 11.11 KB GZ price 785 - BE מעלה אדומים Price7290027600007-785-202406200200 1944
לחץ להורדה 6/19/2024 3:00:00 AM 48.54 KB GZ pricefull 785 - BE מעלה אדומים PriceFull7290027600007-785-202406190300 1945
לחץ להורדה 6/20/2024 2:00:00 AM 2.2 KB GZ promo 785 - BE מעלה אדומים Promo7290027600007-785-202406200200 1946
לחץ להורדה 6/19/2024 3:00:00 AM 378.71 KB GZ promofull 785 - BE מעלה אדומים PromoFull7290027600007-785-202406190300 1947
לחץ להורדה 6/20/2024 2:00:00 AM 9.88 KB GZ price 786 - BE קרית גת-כרמי גת Price7290027600007-786-202406200200 1948
לחץ להורדה 6/19/2024 3:00:00 AM 59.86 KB GZ pricefull 786 - BE קרית גת-כרמי גת PriceFull7290027600007-786-202406190300 1949
לחץ להורדה 6/20/2024 2:00:00 AM 2.19 KB GZ promo 786 - BE קרית גת-כרמי גת Promo7290027600007-786-202406200200 1950
לחץ להורדה 6/19/2024 3:00:00 AM 378.3 KB GZ promofull 786 - BE קרית גת-כרמי גת PromoFull7290027600007-786-202406190300 1951
לחץ להורדה 6/20/2024 2:00:00 AM 10.4 KB GZ price 787 - BE אריאל Price7290027600007-787-202406200200 1952
לחץ להורדה 6/19/2024 3:00:00 AM 48.68 KB GZ pricefull 787 - BE אריאל PriceFull7290027600007-787-202406190300 1953
לחץ להורדה 6/20/2024 2:00:00 AM 2.19 KB GZ promo 787 - BE אריאל Promo7290027600007-787-202406200200 1954
לחץ להורדה 6/19/2024 3:00:00 AM 378.5 KB GZ promofull 787 - BE אריאל PromoFull7290027600007-787-202406190300 1955
לחץ להורדה 6/20/2024 2:00:00 AM 14.29 KB GZ price 788 - BE אפרת Price7290027600007-788-202406200200 1956
לחץ להורדה 6/19/2024 3:00:00 AM 56.4 KB GZ pricefull 788 - BE אפרת PriceFull7290027600007-788-202406190300 1957
לחץ להורדה 6/20/2024 2:00:00 AM 2.2 KB GZ promo 788 - BE אפרת Promo7290027600007-788-202406200200 1958
לחץ להורדה 6/19/2024 3:00:00 AM 378.69 KB GZ promofull 788 - BE אפרת PromoFull7290027600007-788-202406190300 1959
לחץ להורדה 6/20/2024 2:00:00 AM 10.9 KB GZ price 789 - גוד מרקט אופקים Price7290027600007-789-202406200200 1960