אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 7/18/2024 2:01:00 AM 12.78 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-202407180201 1
לחץ להורדה 7/18/2024 1:00:00 AM 19.78 KB GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-202407180100 2
לחץ להורדה 7/17/2024 3:00:00 AM 280.21 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-202407170300 3
לחץ להורדה 7/18/2024 1:00:00 AM 1.85 KB GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-202407180100 4
לחץ להורדה 7/17/2024 3:00:00 AM 487.21 KB GZ promofull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PromoFull7290027600007-098-202407170300 5
לחץ להורדה 7/18/2024 1:00:00 AM 20.22 KB GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-202407180100 6
לחץ להורדה 7/17/2024 3:00:00 AM 218.18 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-202407170300 7
לחץ להורדה 7/18/2024 1:00:00 AM 1.86 KB GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-202407180100 8
לחץ להורדה 7/17/2024 3:00:00 AM 494.95 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-202407170300 9
לחץ להורדה 7/18/2024 1:00:00 AM 13.07 KB GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-202407180100 10
לחץ להורדה 7/17/2024 3:00:00 AM 223.46 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-202407170300 11
לחץ להורדה 7/18/2024 1:00:00 AM 1.93 KB GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-202407180100 12
לחץ להורדה 7/17/2024 3:00:00 AM 519.61 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-202407170300 13
לחץ להורדה 7/18/2024 1:00:00 AM 17.84 KB GZ price 95 - דיל חדרה- קניון אורות Price7290027600007-095-202407180100 14
לחץ להורדה 7/17/2024 3:00:00 AM 318.87 KB GZ pricefull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PriceFull7290027600007-095-202407170300 15
לחץ להורדה 7/18/2024 1:00:00 AM 1.86 KB GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-202407180100 16
לחץ להורדה 7/17/2024 3:00:00 AM 486.93 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-202407170300 17
לחץ להורדה 7/18/2024 1:00:00 AM 17.17 KB GZ price 93 - שלי יהוד- סביונים Price7290027600007-093-202407180100 18
לחץ להורדה 7/17/2024 3:00:00 AM 240.55 KB GZ pricefull 93 - שלי יהוד- סביונים PriceFull7290027600007-093-202407170300 19
לחץ להורדה 7/18/2024 1:00:00 AM 1.91 KB GZ promo 93 - שלי יהוד- סביונים Promo7290027600007-093-202407180100 20