אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 6/20/2024 1:00:00 AM 15.29 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-202406200100 1
לחץ להורדה 6/20/2024 1:00:00 AM 20.71 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-202406200100 2
לחץ להורדה 6/20/2024 1:00:00 AM 17.94 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-202406200100 3
לחץ להורדה 6/20/2024 1:00:00 AM 20.04 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-202406200100 4
לחץ להורדה 6/20/2024 1:00:00 AM 21.78 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-202406200100 5
לחץ להורדה 8/31/2022 2:00:00 AM 6.49 KB GZ price Price7290027600007-006-202208310200 6
לחץ להורדה 6/20/2024 1:00:00 AM 12.67 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-202406200100 7
לחץ להורדה 6/20/2024 1:00:00 AM 15.28 KB GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-202406200100 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 6/20/2024 1:00:00 AM 12.97 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-202406200100 10
לחץ להורדה 6/20/2024 1:00:00 AM 7.37 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-202406200100 11
לחץ להורדה 6/20/2024 1:00:00 AM 26.23 KB GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-202406200100 12
לחץ להורדה 6/20/2024 1:00:00 AM 16.77 KB GZ price 14 - דיל ברנע אשקלון Price7290027600007-014-202406200100 13
לחץ להורדה 6/20/2024 1:00:00 AM 7.58 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-202406200100 14
לחץ להורדה 6/20/2024 1:00:00 AM 20.9 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-202406200100 15
לחץ להורדה 6/20/2024 1:00:00 AM 18.04 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-202406200100 16
לחץ להורדה 6/20/2024 1:00:00 AM 15.62 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-202406200100 17
לחץ להורדה 6/20/2024 1:00:00 AM 18.64 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-202406200100 18
לחץ להורדה 6/20/2024 1:00:00 AM 9.57 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-202406200100 19
לחץ להורדה 6/20/2024 1:00:00 AM 16.62 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-202406200100 20