אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 7/18/2024 12:00:00 AM 633 B GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-202407180000 1
לחץ להורדה 7/18/2024 12:00:00 AM 1.11 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-202407180000 2
לחץ להורדה 7/18/2024 12:00:00 AM 1.54 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-202407180000 3
לחץ להורדה 7/18/2024 12:00:00 AM 2.1 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-202407180000 4
לחץ להורדה 7/18/2024 12:00:00 AM 1.4 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-202407180000 5
לחץ להורדה 8/31/2022 2:00:00 AM 6.49 KB GZ price Price7290027600007-006-202208310200 6
לחץ להורדה 7/18/2024 12:00:00 AM 1.63 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-202407180000 7
לחץ להורדה 7/18/2024 12:00:00 AM 892 B GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-202407180000 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 7/18/2024 12:00:00 AM 1.78 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-202407180000 10
לחץ להורדה 7/17/2024 2:00:00 AM 7.91 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-202407170200 11
לחץ להורדה 7/18/2024 12:00:00 AM 2.37 KB GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-202407180000 12
לחץ להורדה 7/18/2024 12:00:00 AM 1.51 KB GZ price 14 - דיל ברנע אשקלון Price7290027600007-014-202407180000 13
לחץ להורדה 7/17/2024 2:00:00 AM 9.46 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-202407170200 14
לחץ להורדה 7/18/2024 12:00:00 AM 955 B GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-202407180000 15
לחץ להורדה 7/18/2024 12:00:00 AM 1.75 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-202407180000 16
לחץ להורדה 7/18/2024 12:00:00 AM 865 B GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-202407180000 17
לחץ להורדה 7/18/2024 12:00:00 AM 785 B GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-202407180000 18
לחץ להורדה 7/17/2024 2:00:00 AM 10.37 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-202407170200 19
לחץ להורדה 7/18/2024 12:00:00 AM 926 B GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-202407180000 20