אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 2/26/2024 2:03:00 AM 12.71 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-202402260203 1
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 885.93 KB GZ promofull 1 - שלי ת"א- בן יהודה PromoFull7290027600007-001-202402260300 2
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 891.08 KB GZ promofull 2 - שלי ירושלים- אגרון PromoFull7290027600007-002-202402260300 3
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 671.4 KB GZ promofull 3 - שלי גבעתיים- סירקין PromoFull7290027600007-003-202402260300 4
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 670.79 KB GZ promofull 4 - שלי חיפה- כרמל PromoFull7290027600007-004-202402260300 5
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 60.34 KB GZ promofull 5 - שלי ירושלים- יובל PromoFull7290027600007-005-202402260300 6
לחץ להורדה 8/31/2022 3:00:00 AM 73.08 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-006-202208310300 7
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 672.1 KB GZ promofull 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב PromoFull7290027600007-007-202402260300 8
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 59.77 KB GZ promofull 9 - שלי נתניה- ויצמן PromoFull7290027600007-009-202402260300 9
לחץ להורדה 12/27/2015 3:31:00 AM 71.92 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-010-201512270331 10
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 672.18 KB GZ promofull 11 - שלי ת"א- נורדאו PromoFull7290027600007-011-202402260300 11
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 20.51 KB GZ promofull 12 - יש בני ברק- ירושלים PromoFull7290027600007-012-202402260300 12
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 1.39 MB GZ promofull 13 - דיל בית שמש- העליה PromoFull7290027600007-013-202402260300 13
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 1.37 MB GZ promofull 14 - דיל ברנע אשקלון PromoFull7290027600007-014-202402260300 14
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 20.56 KB GZ promofull 15 - יש פ"ת- רוטשילד PromoFull7290027600007-015-202402260300 15
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 890.86 KB GZ promofull 17 - שלי חיפה- חורב PromoFull7290027600007-017-202402260300 16
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 1.48 MB GZ promofull 18 - דיל חולון-קרן היסוד PromoFull7290027600007-018-202402260300 17
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 60.05 KB GZ promofull 19 - שלי חיפה- זיו PromoFull7290027600007-019-202402260300 18
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 708.25 KB GZ promofull 20 - שלי רחובות- הרצל PromoFull7290027600007-020-202402260300 19
לחץ להורדה 2/26/2024 3:00:00 AM 20.54 KB GZ promofull 21 - יש מרים ירושלים- פארן PromoFull7290027600007-021-202402260300 20