אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 6/20/2024 2:01:00 AM 12.74 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-202406200201 1
לחץ להורדה 6/19/2024 3:00:00 AM 360.79 KB GZ promofull 1 - שלי ת"א- בן יהודה PromoFull7290027600007-001-202406190300 2
לחץ להורדה 6/19/2024 3:00:00 AM 361.91 KB GZ promofull 2 - שלי ירושלים- אגרון PromoFull7290027600007-002-202406190300 3
לחץ להורדה 6/19/2024 3:00:00 AM 305.51 KB GZ promofull 3 - שלי גבעתיים- סירקין PromoFull7290027600007-003-202406190300 4
לחץ להורדה 6/19/2024 3:00:00 AM 304.36 KB GZ promofull 4 - שלי חיפה- כרמל PromoFull7290027600007-004-202406190300 5
לחץ להורדה 6/19/2024 3:00:00 AM 304.51 KB GZ promofull 5 - שלי ירושלים- יובל PromoFull7290027600007-005-202406190300 6
לחץ להורדה 8/31/2022 3:00:00 AM 73.08 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-006-202208310300 7
לחץ להורדה 6/19/2024 3:00:00 AM 304.72 KB GZ promofull 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב PromoFull7290027600007-007-202406190300 8
לחץ להורדה 6/19/2024 3:00:00 AM 304.91 KB GZ promofull 9 - שלי נתניה- ויצמן PromoFull7290027600007-009-202406190300 9
לחץ להורדה 12/27/2015 3:31:00 AM 71.92 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-010-201512270331 10
לחץ להורדה 6/19/2024 3:00:00 AM 304.31 KB GZ promofull 11 - שלי ת"א- נורדאו PromoFull7290027600007-011-202406190300 11
לחץ להורדה 6/19/2024 3:00:00 AM 25.94 KB GZ promofull 12 - יש בני ברק- ירושלים PromoFull7290027600007-012-202406190300 12
לחץ להורדה 6/19/2024 3:00:00 AM 550.2 KB GZ promofull 13 - דיל בית שמש- העליה PromoFull7290027600007-013-202406190300 13
לחץ להורדה 6/19/2024 3:00:00 AM 542.11 KB GZ promofull 14 - דיל ברנע אשקלון PromoFull7290027600007-014-202406190300 14
לחץ להורדה 6/19/2024 3:00:00 AM 25.74 KB GZ promofull 15 - יש פ"ת- רוטשילד PromoFull7290027600007-015-202406190300 15
לחץ להורדה 6/19/2024 3:00:00 AM 361 KB GZ promofull 17 - שלי חיפה- חורב PromoFull7290027600007-017-202406190300 16
לחץ להורדה 6/19/2024 3:00:00 AM 581.4 KB GZ promofull 18 - דיל חולון-קרן היסוד PromoFull7290027600007-018-202406190300 17
לחץ להורדה 6/19/2024 3:00:00 AM 304.67 KB GZ promofull 19 - שלי חיפה- זיו PromoFull7290027600007-019-202406190300 18
לחץ להורדה 6/19/2024 3:00:00 AM 317.55 KB GZ promofull 20 - שלי רחובות- הרצל PromoFull7290027600007-020-202406190300 19
לחץ להורדה 6/19/2024 3:00:00 AM 25.88 KB GZ promofull 21 - יש מרים ירושלים- פארן PromoFull7290027600007-021-202406190300 20