אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 6/20/2024 12:00:00 AM 1.47 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-202406200000 1
לחץ להורדה 6/20/2024 12:00:00 AM 1.04 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-202406200000 2
לחץ להורדה 6/20/2024 12:00:00 AM 1.07 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-202406200000 3
לחץ להורדה 6/20/2024 12:00:00 AM 867 B GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-202406200000 4
לחץ להורדה 6/20/2024 12:00:00 AM 1.22 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-202406200000 5
לחץ להורדה 8/31/2022 2:00:00 AM 6.49 KB GZ price Price7290027600007-006-202208310200 6
לחץ להורדה 6/20/2024 12:00:00 AM 813 B GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-202406200000 7
לחץ להורדה 6/20/2024 12:00:00 AM 720 B GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-202406200000 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 6/20/2024 12:00:00 AM 1.07 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-202406200000 10
לחץ להורדה 6/20/2024 12:00:00 AM 924 B GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-202406200000 11
לחץ להורדה 6/20/2024 12:00:00 AM 912 B GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-202406200000 12
לחץ להורדה 6/20/2024 12:00:00 AM 726 B GZ price 14 - דיל ברנע אשקלון Price7290027600007-014-202406200000 13
לחץ להורדה 6/20/2024 12:00:00 AM 554 B GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-202406200000 14
לחץ להורדה 6/20/2024 12:00:00 AM 1.38 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-202406200000 15
לחץ להורדה 6/20/2024 12:00:00 AM 751 B GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-202406200000 16
לחץ להורדה 6/20/2024 12:00:00 AM 838 B GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-202406200000 17
לחץ להורדה 6/20/2024 12:00:00 AM 647 B GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-202406200000 18
לחץ להורדה 6/20/2024 12:00:00 AM 554 B GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-202406200000 19
לחץ להורדה 6/20/2024 12:00:00 AM 1.23 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-202406200000 20