אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 7/17/2024 11:00:00 PM 939 B GZ price 23 - שלי מיתר Price7290027600007-023-202407172300 21
לחץ להורדה 7/17/2024 11:00:00 PM 709 B GZ price 24 - שלי אשדוד- הנביאים Price7290027600007-024-202407172300 22
לחץ להורדה 7/17/2024 11:00:00 PM 833 B GZ price 25 - אקספרס ארבל כ"ס Price7290027600007-025-202407172300 23
לחץ להורדה 7/17/2024 11:00:00 PM 604 B GZ price 26 - BE בלוך גבעתיים Price7290027600007-026-202407172300 24
לחץ להורדה 7/17/2024 3:00:00 PM 522 B GZ price 27 - שלי רעננה- אחוזה Price7290027600007-027-202407171500 25
לחץ להורדה 7/17/2024 11:00:00 PM 568 B GZ price 28 - שלי ת"א-צה"ל Price7290027600007-028-202407172300 26
לחץ להורדה 7/17/2024 11:00:00 PM 1.23 KB GZ price 29 - אקספרס האודם חריש Price7290027600007-029-202407172300 27
לחץ להורדה 7/17/2024 11:00:00 PM 815 B GZ price 30 - שלי רמת גן- קריניצי Price7290027600007-030-202407172300 28
לחץ להורדה 6/13/2016 2:30:00 AM 13.28 KB GZ price Price7290027600007-031-201606130230 29
לחץ להורדה 7/17/2024 11:00:00 PM 1.24 KB GZ price 32 - שלי רמת גן- קסם Price7290027600007-032-202407172300 30
לחץ להורדה 7/17/2024 11:00:00 PM 1.11 KB GZ price 33 - שלי חיפה- סטלה Price7290027600007-033-202407172300 31
לחץ להורדה 7/17/2024 11:00:00 PM 1.44 KB GZ price 34 - שלי רמת השרון-סוקולוב Price7290027600007-034-202407172300 32
לחץ להורדה 7/17/2024 11:00:00 PM 1.56 KB GZ price 35 - דיל אקסטרה באר-שבע ולפסו Price7290027600007-035-202407172300 33
לחץ להורדה 7/17/2024 11:00:00 PM 1.93 KB GZ price 36 - שלי כ"ס- רוטשילד Price7290027600007-036-202407172300 34
לחץ להורדה 4/16/2023 9:00:00 AM 540 B GZ price Price7290027600007-037-202304160900 35
לחץ להורדה 7/17/2024 11:00:00 PM 1.23 KB GZ price 38 - שלי חיפה- דניה Price7290027600007-038-202407172300 36
לחץ להורדה 7/17/2024 11:00:00 PM 1.65 KB GZ price 39 - שלי ת"א- ברזיל Price7290027600007-039-202407172300 37
לחץ להורדה 7/17/2024 11:00:00 PM 1.11 KB GZ price 40 - שלי ב"ש- עומר Price7290027600007-040-202407172300 38
לחץ להורדה 7/17/2024 11:00:00 PM 3.05 KB GZ price 41 - BE דיזנגוף סנטר Price7290027600007-041-202407172300 39
לחץ להורדה 7/17/2024 11:00:00 PM 1.44 KB GZ price 42 - שלי ירושלים- ניות Price7290027600007-042-202407172300 40