אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 6/20/2024 2:00:00 AM 1.01 KB GZ price 250 - שופרסל דיל מצודות קריית שמונה Price7290027600007-250-202406200200 1
לחץ להורדה 6/20/2024 2:00:00 AM 1.01 KB GZ promo 236 - אקספרס אילת שחמון Promo7290027600007-236-202406200200 2
לחץ להורדה 3/18/2023 3:00:00 AM 1.05 KB GZ pricefull PriceFull7290027600007-438-202303180300 3
לחץ להורדה 12/30/2015 2:30:00 PM 1.06 KB GZ promo Promo7290027600007-161-201512301430 4
לחץ להורדה 4/19/2023 10:00:00 AM 1.07 KB GZ promo Promo7290027600007-067-202304191000 5
לחץ להורדה 1/4/2020 3:31:00 AM 1.08 KB GZ pricefull PriceFull7290027600007-690-202001040331 6
לחץ להורדה 6/22/2015 2:36:00 AM 1.09 KB GZ price Price7290027600007-430-201506220236 7
לחץ להורדה 5/31/2015 2:40:00 AM 1.09 KB GZ promo Promo7290027600007-294-201505310240 8
לחץ להורדה 5/23/2019 9:30:00 AM 1.11 KB GZ promo Promo7290027600007-198-201905230930 9
לחץ להורדה 1/28/2024 3:00:00 AM 1.11 MB GZ promofull PromoFull7290027600007-324-202401280300 10
לחץ להורדה 10/24/2019 1:30:00 PM 1.13 KB GZ promo Promo7290027600007-363-201910241330 11
לחץ להורדה 5/7/2022 8:39:00 PM 1.16 KB GZ pricefull PriceFull7290027600007-074-202205072039 12
לחץ להורדה 3/4/2024 10:00:00 AM 1.16 KB GZ promo Promo7290027600007-183-202403041000 13
לחץ להורדה 12/27/2015 2:31:00 PM 1.17 KB GZ price Price7290027600007-257-201512271431 14
לחץ להורדה 3/6/2017 9:30:00 AM 1.17 KB GZ promo Promo7290027600007-185-201703060930 15
לחץ להורדה 1/9/2020 10:31:00 AM 1.18 KB GZ promo Promo7290027600007-636-202001091031 16
לחץ להורדה 1/9/2020 10:31:00 AM 1.18 KB GZ promo Promo7290027600007-690-202001091031 17
לחץ להורדה 8/31/2022 3:00:00 AM 1.18 MB GZ promofull PromoFull7290027600007-616-202208310300 18
לחץ להורדה 8/31/2022 3:00:00 AM 1.18 MB GZ promofull PromoFull7290027600007-689-202208310300 19
לחץ להורדה 12/15/2022 9:00:00 AM 1.19 KB GZ promo Promo7290027600007-280-202212150900 20