אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 9.45 KB GZ price 25 - אקספרס ארבל כ"ס Price7290027600007-025-202405280200 1981
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 9.63 KB GZ price 131 - אקספרס הוד השרון Price7290027600007-131-202405280200 1982
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 9.69 KB GZ price 478 - אקספרס גדרה Price7290027600007-478-202405280200 1983
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 9.75 KB GZ price 479 - אקספרס בר אילן Price7290027600007-479-202405280200 1984
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 9.8 KB GZ price 783 - BE מודיעין Price7290027600007-783-202405280200 1985
לחץ להורדה 11/17/2020 3:31:00 AM 9.84 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-824-202011170331 1986
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 9.88 KB GZ price 311 - אקספרס רחובות- בוסתנאי Price7290027600007-311-202405280200 1987
לחץ להורדה 4/19/2023 2:00:00 AM 9.9 KB GZ price Price7290027600007-328-202304190200 1988
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 9.95 KB GZ price 148 - אקספרס מלצר רחובות Price7290027600007-148-202405280200 1989
לחץ להורדה 5/28/2024 3:00:00 AM 90.13 KB GZ pricefull 239 - אקספרס יפו- הדרור PriceFull7290027600007-239-202405280300 1990
לחץ להורדה 2/16/2023 3:00:00 AM 90.57 KB GZ promofull PromoFull7290027600007-223-202302160300 1991
לחץ להורדה 5/28/2024 3:00:00 AM 90.67 KB GZ promofull 230 - שלי כ"ס- ויצמן PromoFull7290027600007-230-202405280300 1992
לחץ להורדה 11/17/2022 2:00:00 AM 902 B GZ promo Promo7290027600007-686-202211170200 1993
לחץ להורדה 9/22/2016 3:40:00 AM 906 B GZ pricefull PriceFull7290027600007-460-201609220340 1994
לחץ להורדה 5/28/2024 2:40:00 AM 906.04 KB GZ promo 615 - BE כפר סבא Promo7290027600007-615-202405280240 1995
לחץ להורדה 9/22/2016 3:40:00 AM 907 B GZ pricefull PriceFull7290027600007-436-201609220340 1996
לחץ להורדה 9/22/2016 3:40:00 AM 909 B GZ pricefull PriceFull7290027600007-458-201609220340 1997
לחץ להורדה 5/28/2024 3:00:00 AM 91.02 KB GZ pricefull 675 - BE 61 שרונים PriceFull7290027600007-675-202405280300 1998
לחץ להורדה 5/28/2024 3:00:00 AM 91.34 KB GZ pricefull 224 - אקספרס ראשל"צ-נווה דקלים PriceFull7290027600007-224-202405280300 1999
לחץ להורדה 5/28/2024 3:00:00 AM 91.44 KB GZ pricefull 782 - BE ראשון לציון PriceFull7290027600007-782-202405280300 2000