אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 5/28/2024 2:40:00 AM 906.04 KB GZ promo 615 - BE כפר סבא Promo7290027600007-615-202405280240 21
לחץ להורדה 5/28/2024 2:40:00 AM 1.32 KB GZ promo 750 - גוד מרקט שירת הים Promo7290027600007-750-202405280240 22
לחץ להורדה 5/28/2024 2:40:00 AM 20.31 KB GZ promo 752 - אקספרס כפר סבא דוכיפת Promo7290027600007-752-202405280240 23
לחץ להורדה 5/28/2024 2:40:00 AM 1.28 KB GZ promo Promo7290027600007-811-202405280240 24
לחץ להורדה 5/28/2024 2:01:00 AM 12.73 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-202405280201 25
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 20.28 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-202405280200 26
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 24.48 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-202405280200 27
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 20.11 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-202405280200 28
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 29.79 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-202405280200 29
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 21.57 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-202405280200 30
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 19.02 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-202405280200 31
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 18.56 KB GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-202405280200 32
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 17.52 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-202405280200 33
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 37.81 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-202405280200 34
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 27.79 KB GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-202405280200 35
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 21.98 KB GZ price 14 - דיל ברנע אשקלון Price7290027600007-014-202405280200 36
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 36.46 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-202405280200 37
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 23.58 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-202405280200 38
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 20.49 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-202405280200 39
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 21.56 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-202405280200 40