אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 5/28/2024 3:00:00 AM 165.48 KB GZ pricefull 27 - שלי רעננה- אחוזה PriceFull7290027600007-027-202405280300 41
לחץ להורדה 5/28/2024 3:00:00 AM 195.92 KB GZ pricefull 28 - שלי ת"א-צה"ל PriceFull7290027600007-028-202405280300 42
לחץ להורדה 5/28/2024 3:00:00 AM 121.75 KB GZ pricefull 29 - אקספרס האודם חריש PriceFull7290027600007-029-202405280300 43
לחץ להורדה 5/28/2024 3:00:00 AM 146.59 KB GZ pricefull 30 - שלי רמת גן- קריניצי PriceFull7290027600007-030-202405280300 44
לחץ להורדה 5/28/2024 3:00:00 AM 214.4 KB GZ pricefull 32 - שלי רמת גן- קסם PriceFull7290027600007-032-202405280300 45
לחץ להורדה 5/28/2024 3:00:00 AM 231.13 KB GZ pricefull 33 - שלי חיפה- סטלה PriceFull7290027600007-033-202405280300 46
לחץ להורדה 5/28/2024 3:00:00 AM 219.03 KB GZ pricefull 34 - שלי רמת השרון-סוקולוב PriceFull7290027600007-034-202405280300 47
לחץ להורדה 5/28/2024 3:00:00 AM 348.94 KB GZ pricefull 35 - דיל אקסטרה באר-שבע ולפסו PriceFull7290027600007-035-202405280300 48
לחץ להורדה 5/28/2024 3:00:00 AM 204.62 KB GZ pricefull 36 - שלי כ"ס- רוטשילד PriceFull7290027600007-036-202405280300 49
לחץ להורדה 5/28/2024 3:00:00 AM 189.25 KB GZ pricefull 38 - שלי חיפה- דניה PriceFull7290027600007-038-202405280300 50
לחץ להורדה 5/28/2024 3:00:00 AM 332.33 KB GZ pricefull 39 - שלי ת"א- ברזיל PriceFull7290027600007-039-202405280300 51
לחץ להורדה 5/28/2024 3:00:00 AM 174.1 KB GZ pricefull 40 - שלי ב"ש- עומר PriceFull7290027600007-040-202405280300 52
לחץ להורדה 5/28/2024 3:00:00 AM 136.54 KB GZ pricefull 41 - BE דיזנגוף סנטר PriceFull7290027600007-041-202405280300 53
לחץ להורדה 5/28/2024 3:00:00 AM 228.16 KB GZ pricefull 42 - שלי ירושלים- ניות PriceFull7290027600007-042-202405280300 54
לחץ להורדה 5/28/2024 3:00:00 AM 211.24 KB GZ pricefull 43 - שלי הוד השרון- הבנים PriceFull7290027600007-043-202405280300 55
לחץ להורדה 5/28/2024 3:00:00 AM 337.14 KB GZ pricefull 45 - דיל ירושלים- תלפיות PriceFull7290027600007-045-202405280300 56
לחץ להורדה 5/28/2024 3:00:00 AM 207.67 KB GZ pricefull 49 - דיל ב"ש- הר בוקר PriceFull7290027600007-049-202405280300 57
לחץ להורדה 5/28/2024 3:00:00 AM 216.51 KB GZ pricefull 50 - שלי מבשרת ציון PriceFull7290027600007-050-202405280300 58
לחץ להורדה 5/28/2024 3:00:00 AM 87.29 KB GZ pricefull 51 - אקספרס הרצליה PriceFull7290027600007-051-202405280300 59
לחץ להורדה 5/28/2024 3:00:00 AM 102.46 KB GZ pricefull 56 - אקספרס חריש הרימון PriceFull7290027600007-056-202405280300 60