אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 20.28 KB GZ price 1 - שלי ת"א- בן יהודה Price7290027600007-001-202405280200 1
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 24.48 KB GZ price 2 - שלי ירושלים- אגרון Price7290027600007-002-202405280200 2
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 20.11 KB GZ price 3 - שלי גבעתיים- סירקין Price7290027600007-003-202405280200 3
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 29.79 KB GZ price 4 - שלי חיפה- כרמל Price7290027600007-004-202405280200 4
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 21.57 KB GZ price 5 - שלי ירושלים- יובל Price7290027600007-005-202405280200 5
לחץ להורדה 8/31/2022 2:00:00 AM 6.49 KB GZ price Price7290027600007-006-202208310200 6
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 19.02 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-202405280200 7
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 18.56 KB GZ price 9 - שלי נתניה- ויצמן Price7290027600007-009-202405280200 8
לחץ להורדה 12/27/2015 2:30:00 AM 105.92 KB GZ price Price7290027600007-010-201512270230 9
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 17.52 KB GZ price 11 - שלי ת"א- נורדאו Price7290027600007-011-202405280200 10
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 37.81 KB GZ price 12 - יש בני ברק- ירושלים Price7290027600007-012-202405280200 11
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 27.79 KB GZ price 13 - דיל בית שמש- העליה Price7290027600007-013-202405280200 12
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 21.98 KB GZ price 14 - דיל ברנע אשקלון Price7290027600007-014-202405280200 13
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 36.46 KB GZ price 15 - יש פ"ת- רוטשילד Price7290027600007-015-202405280200 14
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 23.58 KB GZ price 17 - שלי חיפה- חורב Price7290027600007-017-202405280200 15
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 20.49 KB GZ price 18 - דיל חולון-קרן היסוד Price7290027600007-018-202405280200 16
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 21.56 KB GZ price 19 - שלי חיפה- זיו Price7290027600007-019-202405280200 17
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 23.29 KB GZ price 20 - שלי רחובות- הרצל Price7290027600007-020-202405280200 18
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 36.33 KB GZ price 21 - יש מרים ירושלים- פארן Price7290027600007-021-202405280200 19
לחץ להורדה 5/28/2024 2:00:00 AM 21.59 KB GZ price 22 - שלי נתניה- סמילנסקי Price7290027600007-022-202405280200 20