אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 8/15/2018 3:30:00 AM 174.95 KB GZ promofull 91 - דיל עמק חפר- אזור תעשיה PromoFull7290027600007-091-201808150330 1521
לחץ להורדה 8/15/2018 5:31:00 PM 516 B GZ price 92 - דיל אשדוד- שבט לוי Price7290027600007-092-201808151731 1522
לחץ להורדה 8/15/2018 3:30:00 AM 274.15 KB GZ pricefull 92 - דיל אשדוד- שבט לוי PriceFull7290027600007-092-201808150330 1523
לחץ להורדה 8/15/2018 5:31:00 PM 26.02 KB GZ promo 92 - דיל אשדוד- שבט לוי Promo7290027600007-092-201808151731 1524
לחץ להורדה 8/15/2018 3:30:00 AM 170.98 KB GZ promofull 92 - דיל אשדוד- שבט לוי PromoFull7290027600007-092-201808150330 1525
לחץ להורדה 8/15/2018 5:31:00 PM 517 B GZ price 93 - שלי יהוד- סביונים Price7290027600007-093-201808151731 1526
לחץ להורדה 8/15/2018 3:30:00 AM 269.21 KB GZ pricefull 93 - שלי יהוד- סביונים PriceFull7290027600007-093-201808150330 1527
לחץ להורדה 8/15/2018 5:31:00 PM 18.27 KB GZ promo 93 - שלי יהוד- סביונים Promo7290027600007-093-201808151731 1528
לחץ להורדה 8/15/2018 3:30:00 AM 152.98 KB GZ promofull 93 - שלי יהוד- סביונים PromoFull7290027600007-093-201808150330 1529
לחץ להורדה 8/15/2018 5:31:00 PM 517 B GZ price 95 - דיל חדרה- קניון אורות Price7290027600007-095-201808151731 1530
לחץ להורדה 8/15/2018 3:30:00 AM 307.17 KB GZ pricefull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PriceFull7290027600007-095-201808150330 1531
לחץ להורדה 8/15/2018 5:31:00 PM 25.93 KB GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-201808151731 1532
לחץ להורדה 8/15/2018 3:30:00 AM 174.61 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-201808150330 1533
לחץ להורדה 8/15/2018 5:31:00 PM 517 B GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-201808151731 1534
לחץ להורדה 8/15/2018 3:30:00 AM 231.53 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-201808150330 1535
לחץ להורדה 8/15/2018 5:31:00 PM 25.7 KB GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-201808151731 1536
לחץ להורדה 8/15/2018 3:30:00 AM 173.83 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-201808150330 1537
לחץ להורדה 8/15/2018 5:31:00 PM 517 B GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-201808151731 1538
לחץ להורדה 8/15/2018 3:30:00 AM 341.2 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-201808150330 1539
לחץ להורדה 8/15/2018 5:31:00 PM 25.92 KB GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-201808151731 1540