אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 1/19/2019 3:30:00 AM 275.46 KB GZ pricefull 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב PriceFull7290027600007-007-201901190330 1521
לחץ להורדה 1/20/2019 6:30:00 AM 1.32 KB GZ promo 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Promo7290027600007-007-201901200630 1522
לחץ להורדה 1/19/2019 3:30:00 AM 330.43 KB GZ promofull 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב PromoFull7290027600007-007-201901190330 1523
לחץ להורדה 1/19/2019 2:30:00 AM 19.77 KB GZ price 70 - שלי רמת גן- מרום נווה Price7290027600007-070-201901190230 1524
לחץ להורדה 1/19/2019 3:30:00 AM 315.55 KB GZ pricefull 70 - שלי רמת גן- מרום נווה PriceFull7290027600007-070-201901190330 1525
לחץ להורדה 1/20/2019 6:30:00 AM 1.32 KB GZ promo 70 - שלי רמת גן- מרום נווה Promo7290027600007-070-201901200630 1526
לחץ להורדה 1/19/2019 3:30:00 AM 335.12 KB GZ promofull 70 - שלי רמת גן- מרום נווה PromoFull7290027600007-070-201901190330 1527
לחץ להורדה 1/19/2019 2:30:00 AM 24.94 KB GZ price 71 - דיל אקסטרה תל חנן נשר Price7290027600007-071-201901190230 1528
לחץ להורדה 1/19/2019 3:30:00 AM 424.49 KB GZ pricefull 71 - דיל אקסטרה תל חנן נשר PriceFull7290027600007-071-201901190330 1529
לחץ להורדה 1/20/2019 6:30:00 AM 1.33 KB GZ promo 71 - דיל אקסטרה תל חנן נשר Promo7290027600007-071-201901200630 1530
לחץ להורדה 1/19/2019 3:30:00 AM 383.09 KB GZ promofull 71 - דיל אקסטרה תל חנן נשר PromoFull7290027600007-071-201901190330 1531
לחץ להורדה 1/19/2019 2:30:00 AM 31.57 KB GZ price 72 - שלי רעות Price7290027600007-072-201901190230 1532
לחץ להורדה 1/19/2019 3:30:00 AM 280.53 KB GZ pricefull 72 - שלי רעות PriceFull7290027600007-072-201901190330 1533
לחץ להורדה 1/20/2019 6:30:00 AM 1.32 KB GZ promo 72 - שלי רעות Promo7290027600007-072-201901200630 1534
לחץ להורדה 1/19/2019 3:30:00 AM 334.16 KB GZ promofull 72 - שלי רעות PromoFull7290027600007-072-201901190330 1535
לחץ להורדה 1/19/2019 2:30:00 AM 8.73 KB GZ price 73 - יש חסד אשדוד Price7290027600007-073-201901190230 1536
לחץ להורדה 1/19/2019 3:30:00 AM 174 KB GZ pricefull 73 - יש חסד אשדוד PriceFull7290027600007-073-201901190330 1537
לחץ להורדה 1/20/2019 6:30:00 AM 694 B GZ promo 73 - יש חסד אשדוד Promo7290027600007-073-201901200630 1538
לחץ להורדה 1/19/2019 3:30:00 AM 147.18 KB GZ promofull 73 - יש חסד אשדוד PromoFull7290027600007-073-201901190330 1539
לחץ להורדה 1/19/2019 2:30:00 AM 30.62 KB GZ price 74 - דיל נתניה- הדרים Price7290027600007-074-201901190230 1540