אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 12.95 KB GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-201805241930 1521
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 168.47 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-201805240330 1522
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 622 B GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-201805241930 1523
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 231.04 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-201805240330 1524
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 13.03 KB GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-201805241930 1525
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 167.43 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-201805240330 1526
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 620 B GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-201805241930 1527
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 335.5 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-201805240330 1528
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 12.96 KB GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-201805241930 1529
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 167.61 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-201805240330 1530
לחץ להורדה 5/24/2018 2:31:00 AM 27.02 KB GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-201805240231 1531
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 290.26 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-201805240330 1532
לחץ להורדה 5/24/2018 7:30:00 PM 13.51 KB GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-201805241930 1533
לחץ להורדה 5/24/2018 3:30:00 AM 168.33 KB GZ promofull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PromoFull7290027600007-098-201805240330 1534
לחץ להורדה 5/24/2018 2:01:00 AM 10.51 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-201805240201 1535