אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 11/20/2019 3:30:00 AM 78.54 KB GZ promofull 92 - דיל אשדוד- שבט לוי PromoFull7290027600007-092-201911200330 1661
לחץ להורדה 11/20/2019 1:31:00 PM 578 B GZ price 93 - שלי יהוד- סביונים Price7290027600007-093-201911201331 1662
לחץ להורדה 11/20/2019 3:30:00 AM 271.68 KB GZ pricefull 93 - שלי יהוד- סביונים PriceFull7290027600007-093-201911200330 1663
לחץ להורדה 11/20/2019 1:31:00 PM 987 B GZ promo 93 - שלי יהוד- סביונים Promo7290027600007-093-201911201331 1664
לחץ להורדה 11/20/2019 3:30:00 AM 68.96 KB GZ promofull 93 - שלי יהוד- סביונים PromoFull7290027600007-093-201911200330 1665
לחץ להורדה 11/20/2019 1:31:00 PM 577 B GZ price 95 - דיל חדרה- קניון אורות Price7290027600007-095-201911201331 1666
לחץ להורדה 11/20/2019 3:30:00 AM 325.64 KB GZ pricefull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PriceFull7290027600007-095-201911200330 1667
לחץ להורדה 11/20/2019 1:31:00 PM 1.32 KB GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-201911201331 1668
לחץ להורדה 11/20/2019 3:30:00 AM 79.5 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-201911200330 1669
לחץ להורדה 11/20/2019 1:31:00 PM 577 B GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-201911201331 1670
לחץ להורדה 11/20/2019 3:30:00 AM 222.41 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-201911200330 1671
לחץ להורדה 11/20/2019 1:31:00 PM 1.05 KB GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-201911201331 1672
לחץ להורדה 11/20/2019 3:30:00 AM 79.48 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-201911200330 1673
לחץ להורדה 11/20/2019 1:31:00 PM 578 B GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-201911201331 1674
לחץ להורדה 11/20/2019 3:30:00 AM 347.41 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-201911200330 1675
לחץ להורדה 11/20/2019 1:31:00 PM 1.05 KB GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-201911201331 1676
לחץ להורדה 11/20/2019 3:30:00 AM 79.55 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-201911200330 1677
לחץ להורדה 11/20/2019 1:31:00 PM 679 B GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-201911201331 1678
לחץ להורדה 11/20/2019 3:30:00 AM 299.13 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-201911200330 1679
לחץ להורדה 11/20/2019 1:31:00 PM 1.06 KB GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-201911201331 1680