אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 9/21/2019 2:31:00 AM 1.12 KB GZ promo 93 - שלי יהוד- סביונים Promo7290027600007-093-201909210231 1661
לחץ להורדה 9/21/2019 3:31:00 AM 83.97 KB GZ promofull 93 - שלי יהוד- סביונים PromoFull7290027600007-093-201909210331 1662
לחץ להורדה 9/21/2019 2:31:00 AM 25.8 KB GZ price 95 - דיל חדרה- קניון אורות Price7290027600007-095-201909210231 1663
לחץ להורדה 9/21/2019 3:31:00 AM 340.67 KB GZ pricefull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PriceFull7290027600007-095-201909210331 1664
לחץ להורדה 9/21/2019 2:31:00 AM 1.12 KB GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-201909210231 1665
לחץ להורדה 9/21/2019 3:31:00 AM 97.85 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-201909210331 1666
לחץ להורדה 9/21/2019 2:31:00 AM 22.3 KB GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-201909210231 1667
לחץ להורדה 9/21/2019 3:31:00 AM 233.97 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-201909210331 1668
לחץ להורדה 9/21/2019 2:31:00 AM 1.04 KB GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-201909210231 1669
לחץ להורדה 9/21/2019 3:31:00 AM 97.23 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-201909210331 1670
לחץ להורדה 9/21/2019 2:31:00 AM 29.9 KB GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-201909210231 1671
לחץ להורדה 9/21/2019 3:31:00 AM 357.93 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-201909210331 1672
לחץ להורדה 9/21/2019 2:31:00 AM 644 B GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-201909210231 1673
לחץ להורדה 9/21/2019 3:31:00 AM 97.46 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-201909210331 1674
לחץ להורדה 9/21/2019 2:31:00 AM 32.35 KB GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-201909210231 1675
לחץ להורדה 9/21/2019 3:31:00 AM 310.96 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-201909210331 1676
לחץ להורדה 9/21/2019 2:31:00 AM 1.12 KB GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-201909210231 1677
לחץ להורדה 9/21/2019 3:31:00 AM 97.56 KB GZ promofull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PromoFull7290027600007-098-201909210331 1678
לחץ להורדה 9/21/2019 2:18:00 AM 11.91 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-201909210218 1679