אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 6/6/2020 3:30:00 AM 334.64 KB GZ pricefull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PriceFull7290027600007-095-202006060330 1721
לחץ להורדה 6/6/2020 2:30:00 AM 4.5 KB GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-202006060230 1722
לחץ להורדה 6/6/2020 3:30:00 AM 143.31 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-202006060330 1723
לחץ להורדה 6/6/2020 2:30:00 AM 26.86 KB GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-202006060230 1724
לחץ להורדה 6/6/2020 3:30:00 AM 224.65 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-202006060330 1725
לחץ להורדה 6/6/2020 2:30:00 AM 4.5 KB GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-202006060230 1726
לחץ להורדה 6/6/2020 3:30:00 AM 143.32 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-202006060330 1727
לחץ להורדה 6/6/2020 2:30:00 AM 34.16 KB GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-202006060230 1728
לחץ להורדה 6/6/2020 3:30:00 AM 349.2 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-202006060330 1729
לחץ להורדה 6/6/2020 2:30:00 AM 4.5 KB GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-202006060230 1730
לחץ להורדה 6/6/2020 3:30:00 AM 143.71 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-202006060330 1731
לחץ להורדה 6/6/2020 2:30:00 AM 39.26 KB GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-202006060230 1732
לחץ להורדה 6/6/2020 3:30:00 AM 296.73 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-202006060330 1733
לחץ להורדה 6/6/2020 2:30:00 AM 4.5 KB GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-202006060230 1734
לחץ להורדה 6/6/2020 3:30:00 AM 143.07 KB GZ promofull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PromoFull7290027600007-098-202006060330 1735
לחץ להורדה 6/6/2020 2:01:00 AM 12.07 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-202006060201 1736