אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 20.92 KB GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-202012020130 1761
לחץ להורדה 12/1/2020 3:31:00 AM 242.63 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-202012010331 1762
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 5.33 KB GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-202012020130 1763
לחץ להורדה 12/1/2020 3:31:00 AM 115.99 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-202012010331 1764
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 28.59 KB GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-202012020130 1765
לחץ להורדה 12/1/2020 3:31:00 AM 367.92 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-202012010331 1766
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 5.13 KB GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-202012020130 1767
לחץ להורדה 12/1/2020 3:31:00 AM 116.07 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-202012010331 1768
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 25.43 KB GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-202012020130 1769
לחץ להורדה 12/1/2020 3:31:00 AM 309.39 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-202012010331 1770
לחץ להורדה 12/2/2020 1:30:00 AM 5.54 KB GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-202012020130 1771
לחץ להורדה 12/1/2020 3:31:00 AM 116.42 KB GZ promofull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PromoFull7290027600007-098-202012010331 1772
לחץ להורדה 12/2/2020 2:01:00 AM 12.16 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-202012020201 1773