אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 2.02 KB GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-201908180131 1661
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 146.93 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-201908170330 1662
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 13.52 KB GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-201908180131 1663
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 238.88 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-201908170330 1664
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 2.16 KB GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-201908180131 1665
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 147.28 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-201908170330 1666
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 16.41 KB GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-201908180131 1667
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 355.58 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-201908170330 1668
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 2.31 KB GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-201908180131 1669
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 146.74 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-201908170330 1670
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 21.86 KB GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-201908180131 1671
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 301.63 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-201908170330 1672
לחץ להורדה 8/18/2019 1:31:00 AM 2.17 KB GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-201908180131 1673
לחץ להורדה 8/17/2019 3:30:00 AM 146.58 KB GZ promofull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PromoFull7290027600007-098-201908170330 1674
לחץ להורדה 8/17/2019 2:01:00 AM 11.84 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-201908170201 1675