אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 12/6/2021 3:30:00 AM 139.43 KB GZ promofull 92 - דיל אשדוד- שבט לוי PromoFull7290027600007-092-202112060330 1821
לחץ להורדה 12/6/2021 12:30:00 PM 1 KB GZ price 93 - שלי יהוד- סביונים Price7290027600007-093-202112061230 1822
לחץ להורדה 12/6/2021 3:30:00 AM 226.5 KB GZ pricefull 93 - שלי יהוד- סביונים PriceFull7290027600007-093-202112060330 1823
לחץ להורדה 12/6/2021 12:30:00 PM 2.73 KB GZ promo 93 - שלי יהוד- סביונים Promo7290027600007-093-202112061230 1824
לחץ להורדה 12/6/2021 3:30:00 AM 101.93 KB GZ promofull 93 - שלי יהוד- סביונים PromoFull7290027600007-093-202112060330 1825
לחץ להורדה 12/6/2021 12:30:00 PM 1.79 KB GZ price 95 - דיל חדרה- קניון אורות Price7290027600007-095-202112061230 1826
לחץ להורדה 12/6/2021 3:30:00 AM 351.29 KB GZ pricefull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PriceFull7290027600007-095-202112060330 1827
לחץ להורדה 12/6/2021 12:30:00 PM 3.2 KB GZ promo 95 - דיל חדרה- קניון אורות Promo7290027600007-095-202112061230 1828
לחץ להורדה 12/6/2021 3:30:00 AM 140.21 KB GZ promofull 95 - דיל חדרה- קניון אורות PromoFull7290027600007-095-202112060330 1829
לחץ להורדה 12/6/2021 12:30:00 PM 902 B GZ price 96 - דיל חדרה- הפרדס Price7290027600007-096-202112061230 1830
לחץ להורדה 12/6/2021 3:30:00 AM 247.34 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-202112060330 1831
לחץ להורדה 12/6/2021 12:30:00 PM 2.91 KB GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-202112061230 1832
לחץ להורדה 12/6/2021 3:30:00 AM 139.65 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-202112060330 1833
לחץ להורדה 12/6/2021 12:30:00 PM 1.12 KB GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-202112061230 1834
לחץ להורדה 12/6/2021 3:30:00 AM 359.12 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-202112060330 1835
לחץ להורדה 12/6/2021 12:30:00 PM 2.9 KB GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-202112061230 1836
לחץ להורדה 12/6/2021 3:30:00 AM 142.1 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-202112060330 1837
לחץ להורדה 12/6/2021 12:30:00 PM 1.61 KB GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-202112061230 1838
לחץ להורדה 12/6/2021 3:30:00 AM 302.66 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-202112060330 1839
לחץ להורדה 12/6/2021 12:30:00 PM 2.93 KB GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-202112061230 1840