אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 230.98 KB GZ pricefull 96 - דיל חדרה- הפרדס PriceFull7290027600007-096-202205220300 1861
לחץ להורדה 5/22/2022 2:00:00 AM 3.42 KB GZ promo 96 - דיל חדרה- הפרדס Promo7290027600007-096-202205220200 1862
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 104.21 KB GZ promofull 96 - דיל חדרה- הפרדס PromoFull7290027600007-096-202205220300 1863
לחץ להורדה 5/22/2022 2:00:00 AM 18.01 KB GZ price 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Price7290027600007-097-202205220200 1864
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 344.67 KB GZ pricefull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PriceFull7290027600007-097-202205220300 1865
לחץ להורדה 5/22/2022 2:00:00 AM 3.43 KB GZ promo 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג Promo7290027600007-097-202205220200 1866
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 105.02 KB GZ promofull 97 - דיל קרית שמונה- מתחם ביג PromoFull7290027600007-097-202205220300 1867
לחץ להורדה 5/22/2022 2:00:00 AM 18.41 KB GZ price 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Price7290027600007-098-202205220200 1868
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 294.81 KB GZ pricefull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PriceFull7290027600007-098-202205220300 1869
לחץ להורדה 5/22/2022 2:00:00 AM 3.45 KB GZ promo 98 - דיל קרית טבעון- אלונים Promo7290027600007-098-202205220200 1870
לחץ להורדה 5/22/2022 3:00:00 AM 104.94 KB GZ promofull 98 - דיל קרית טבעון- אלונים PromoFull7290027600007-098-202205220300 1871
לחץ להורדה 5/22/2022 2:01:00 AM 12.75 KB GZ stores All Stores7290027600007-000-202205220201 1872