אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 123.75 KB GZ promofull 75 - דיל ירושלים- כנפי נשרים PromoFull7290027600007-075-201801160330 61
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 4.45 KB GZ price 74 - דיל נתניה- הדרים Price7290027600007-074-201801160830 62
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 357.7 KB GZ pricefull 74 - דיל נתניה- הדרים PriceFull7290027600007-074-201801160330 63
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 748 B GZ promo 74 - דיל נתניה- הדרים Promo7290027600007-074-201801160830 64
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 124.16 KB GZ promofull 74 - דיל נתניה- הדרים PromoFull7290027600007-074-201801160330 65
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 4.25 KB GZ price 72 - שלי רעות Price7290027600007-072-201801160830 66
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 263.3 KB GZ pricefull 72 - שלי רעות PriceFull7290027600007-072-201801160330 67
לחץ להורדה 1/16/2018 2:30:00 AM 5.3 KB GZ promo 72 - שלי רעות Promo7290027600007-072-201801160230 68
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 91.43 KB GZ promofull 72 - שלי רעות PromoFull7290027600007-072-201801160330 69
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 6.02 KB GZ price 71 - דיל אקסטרה תל חנן נשר Price7290027600007-071-201801160830 70
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 419.73 KB GZ pricefull 71 - דיל אקסטרה תל חנן נשר PriceFull7290027600007-071-201801160330 71
לחץ להורדה 1/16/2018 2:30:00 AM 10.62 KB GZ promo 71 - דיל אקסטרה תל חנן נשר Promo7290027600007-071-201801160230 72
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 122.68 KB GZ promofull 71 - דיל אקסטרה תל חנן נשר PromoFull7290027600007-071-201801160330 73
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 2.08 KB GZ price 70 - שלי רמת גן-מרום נווה Price7290027600007-070-201801160830 74
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 305.83 KB GZ pricefull 70 - שלי רמת גן-מרום נווה PriceFull7290027600007-070-201801160330 75
לחץ להורדה 1/16/2018 2:30:00 AM 5.41 KB GZ promo 70 - שלי רמת גן-מרום נווה Promo7290027600007-070-201801160230 76
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 91.93 KB GZ promofull 70 - שלי רמת גן-מרום נווה PromoFull7290027600007-070-201801160330 77
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 4.8 KB GZ price 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Price7290027600007-007-201801160830 78
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 262.3 KB GZ pricefull 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב PriceFull7290027600007-007-201801160330 79
לחץ להורדה 1/16/2018 2:30:00 AM 5.2 KB GZ promo 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב Promo7290027600007-007-201801160230 80