אתר שקיפות מחירים
: חנות
: קטגוריה

הורדה זמן עידכון גודל סוג קובץ קטגוריה סניף שם
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 88.16 KB GZ promofull 7 - שלי ת"א- ארלוזורוב PromoFull7290027600007-007-201801160330 81
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 4.35 KB GZ price 69 - שלי ת"א- רמת אביב ב Price7290027600007-069-201801160830 82
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 305.87 KB GZ pricefull 69 - שלי ת"א- רמת אביב ב PriceFull7290027600007-069-201801160330 83
לחץ להורדה 1/16/2018 2:30:00 AM 5.27 KB GZ promo 69 - שלי ת"א- רמת אביב ב Promo7290027600007-069-201801160230 84
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 91.43 KB GZ promofull 69 - שלי ת"א- רמת אביב ב PromoFull7290027600007-069-201801160330 85
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 2.88 KB GZ price 67 - שלי גבעת שמואל-בן גוריון Price7290027600007-067-201801160830 86
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 174.21 KB GZ pricefull 67 - שלי גבעת שמואל-בן גוריון PriceFull7290027600007-067-201801160330 87
לחץ להורדה 1/16/2018 2:30:00 AM 5.2 KB GZ promo 67 - שלי גבעת שמואל-בן גוריון Promo7290027600007-067-201801160230 88
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 89.54 KB GZ promofull 67 - שלי גבעת שמואל-בן גוריון PromoFull7290027600007-067-201801160330 89
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 5.26 KB GZ price 65 - דילב"ש- צ'ורלי Price7290027600007-065-201801160830 90
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 357.04 KB GZ pricefull 65 - דילב"ש- צ'ורלי PriceFull7290027600007-065-201801160330 91
לחץ להורדה 1/16/2018 8:30:00 AM 748 B GZ promo 65 - דילב"ש- צ'ורלי Promo7290027600007-065-201801160830 92
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 124.47 KB GZ promofull 65 - דילב"ש- צ'ורלי PromoFull7290027600007-065-201801160330 93
לחץ להורדה 11/20/2017 1:31:00 PM 497 B GZ price 63 - דיל פ"ת- בזל Price7290027600007-063-201711201331 94
לחץ להורדה 11/20/2017 3:31:00 AM 306.31 KB GZ pricefull 63 - דיל פ"ת- בזל PriceFull7290027600007-063-201711200331 95
לחץ להורדה 11/20/2017 1:31:00 PM 5.63 KB GZ promo 63 - דיל פ"ת- בזל Promo7290027600007-063-201711201331 96
לחץ להורדה 11/20/2017 3:31:00 AM 114.11 KB GZ promofull 63 - דיל פ"ת- בזל PromoFull7290027600007-063-201711200331 97
לחץ להורדה 1/16/2018 2:30:00 AM 6.89 KB GZ price 611 - יש חסד בניברק- השומר Price7290027600007-611-201801160230 98
לחץ להורדה 1/16/2018 3:30:00 AM 204.13 KB GZ pricefull 611 - יש חסד בניברק- השומר PriceFull7290027600007-611-201801160330 99
לחץ להורדה 1/16/2018 2:30:00 AM 1.15 KB GZ promo 611 - יש חסד בניברק- השומר Promo7290027600007-611-201801160230 100